Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej

Napisany 22-02-2018 08:00:43

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa na rok szkolny 2018/2019:

harmonogram

Materiały do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

wniosek przedszkole

wniosek szkoła

zgłoszenie do kl. 1 sp

Zapisu można dokonać codziennie w godz. 8.00 – 14.00 w gabinecie Dyrektora.