Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Nasze sukcesy

Napisany 20-06-2019 23:45:32

                                                                                                   

                                                      SUKCES EGZAMINACYJNY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŁOSIU

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz udowodnili, że posiadają ogromny potencjał intelektualny. Kwietniowe egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego były sprawdzianem ich wieloletniej pracy. Jak się okazało osiągnęli bardzo wysokie wyniki, które pozwalają konkurować z najlepszymi szkołami
w naszym kraju.

Wyniki szkoły podane są odpowiednio w procentach, w nawiasie natomiast znajduje się średni wynik uzyskany w kraju. Wyniki te przełożyły się na wysoką lokatę w skali staninowej (skala staninowa oznacza dziewięciostopniową skalę od 1 ( najniżej) do 9 (najwyżej). 9 stanin oznacza, że dana szkoła znalazła się w grupie ok. 4% najlepszych szkół
w Polsce) :

– język polski 89,6 %  (63%) -9 stanin

– matematyka 70 % (45%)- 9 stanin

– język angielski 60% (59%) –6 stanin

– język niemiecki 87% (42%) –9 stanin 

Najlepszy wynik egzaminacyjny osiągnęła Patrycja Kusiak (91,6 % z wszystkich przedmiotów). Gratulujemy naszym wspaniałym uczniom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali ich do egzaminu: pani Lidii Szurek, pani Wiesławie Wagowskiej, pani Barbarze Bugno oraz pani Dorocie Fudali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bogdan Drzał             

                                                                                                                     

                         Fotografia – uczniowie klasy VIII

 

„ZDROWO JEDZ I ĆWICZ”

W Małopolskim Konkursie Kuratoryjnym ,,Zdrowo jedz i ćwicz” na etapie rejonowym finalistką została Barbara Buchman. Na etapie wojewódzkim laureatką została Ewelina Haluch zdobywając wyróżnienie. Gratulujemy uczennicom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Renata Hryc


KONKURSY EKOLOGICZNE I PLASTYCZNE

 Gratulujemy uczniom, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursach ekologicznych i plastycznych:
W gminnym konkursie przyrodniczym ,,Chemia w środowisku i żywności”
1 miejsce: Paweł Cymbała
2 miejsce: Nina Rębisz
3 miejsce: Patrycja Kusiak
W rejonowym plastycznym konkursie ,,Maszyny pracują dzieci obserwują” wyróżnienie zdobył uczeń klasy IV: Tomasz Szkudlarek. W regionalnym konkursie ,,Mój las” w pierwszej kat. wiekowej III m.- Anna Wagowska kl.III. W drugiej kat.wiekowej II m.- Weronika Gryboś KL.V W rejonowym konkursie w Bobowej reprezentował naszą szkołę Paweł Cymbała zajmując III miejsce.

Renata Hryc


MAŁOPOLSKA MARZANNA

21 marca 2019 roku, czyli w pierwszy dzień wiosny uczennice klasy czwartej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu wzięły udział w finale konkursu, podczas którego pożegnano zimę i przywitano wiosnę. W czasie spotkania ogłoszono wyniki konkursu na  „Małopolską Marzannę”. Celem konkursu było kultywowanie regionalnych tradycji folklorystycznych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, kreatywności , a także promocja kultury ludowej województwa małopolskiego. W kategorii klas IV – VIII Natalia Koperska, Ewelina Haluch i Lena Zalitacz zdobyły wyróżnienie. Impreza była objęta honorowym patronatem Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Aleksandra Kaczmar