Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Do wszystkich

Napisany 12-03-2020 15:09:42

Z związku ze stanem pandemii i brakiem możliwości bezpośredniego dotarcia do uczniów i  ich rodziców Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom Państwa szkoły (drogą elektroniczną) listu – apelu  Dyrektora RCKiK w Krakowie. https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/06/list-do-uczniów-1.pdf

POŻEGNANIE SZKOŁY PRZEZ UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ

https://drive.google.com/file/d/15jv1fjqM-flr86usKkWJVh1NSezI477V/view

Życzenia dla absolwentów od ich rodziców- prezentacja

Przypominam wszystkim, że 12.06. 2020 r. ; 16. 17.18. czerwca 2020 r. oraz 25.06.2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – czyli też od pracy zdalnej. ( Na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. Zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) Lidia Szurek

Komunikat Wójta Gminy Ropa:

https://cdn.splosie.pl/file/splosie/2020/05/KOMUNIKAT-1.pdf
https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/05/wewnętrzna-procedura-od-25.05.doc
https://www.gov.pl/web/edukacja

WAŻNE KOMUNIKATY W SPRAWIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

https://cdn.splosie.pl/file/splosie/2020/05/KOMUNIKAT.pdf
https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/05/informacja-stypendia-szkolne-odbiór-decyzji.pdf

Ogłoszenie o funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie oraz Filii w Łosiu .

Regulamin   Powiatowego

Konkursu Plastyczno-Literackiego

„Wartości nauczania św. Jana Pawła II w moim życiu”

AKTUALIZACJA UWAGA !!! Termin składania prac do 30 maja 2020 r . Należy wykonać zdjęcie pracy plastycznej wykonanej przez dziecko. Praca podpisana imię, nazwisko ucznia, szkoła, klasa i dołączona zgoda rodziców. Zdjęcie i zgodę wysłać na mejla biblioteki pedagogicznej: [email protected] Plik zgody poniżej:

Regulamin szkolnego konkursu pt. „Najpiękniejsza opowieść o mojej babci lub dziadku

WAŻNA INFORMACJA: Termin składania prac został wydłużony do 15 czerwca 2020 r.

http://www.gov.pl/zdalnelekcje
Mamy kolejne nowe możliwości uczenia się w domu, wystarczy wejść na link powyżej.
Proszę rodziców uczniów o odpowiedzialne podchodzenie do zadawanych prac przez nauczycieli. Uczeń powinien znaleźć czas na odpoczynek, relaks.
Drogi uczniu przed rozpoczęciem nauki wyjdź do ogródka, z psem, na balkon albo otwórz okno i pooddychaj świeżym powietrzem  to rozbudzi Twoje ciało, będzie imitowało wyjście do szkoły i wzmocni Twoją odporność.
O określonej porze zacznij pracę zadaną przez nauczycieli.
Pozdrawiam Lidia Szurek
19.03.2020 r. zapraszam na stronę:
https://www.gov.pl/web/edukacja
Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania! (tekst ze strony powyżej)
Drodzy Rodzice, Kochani uczniowie kolejna propozycja do nauki w domu zachęcam do korzystania
Lidia Szurek
Zapraszam do zapoznania się z następującymi dokumentami:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo
Lidia Szurek
Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r
Lidia Szurek

Dziękuję wszystkim Rodzicom biorącym udział w naszym badaniu ankietowym, poniżej przedstawiam analizę – Lidia Szurek

https://cdn.splosie.pl/file/splosie/2020/04/Analiza-ankiet-Przedszkola.pdf

https://cdn.splosie.pl/file/splosie/2020/04/analiza-ankiet-sp-3.pdf