Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Klasa IV

Napisany 12-03-2020 15:11:55

CZWARTOKLASISTO! JEŻELI PRZECZYTAŁEŚ POLECENIA NA DANY DZIEŃ TO PRZEŚLIJ NAM IMIĘ I NAZWISKO-WPIS PONIŻEJ STRONY

HISTORIA

Kontakt poczty elektronicznej dla uczniów i rodziców: [email protected]

Witam serdecznie uczniów klasy IV na zajęciach z historii w dniu 6 kwietnia 2020

 1. Tematu lekcji nie zapisujecie, gdyż kontynuujemy pracę nad ,,Insurekcją kościuszkowską”.

2. Zapiszcie jednak kolejne punkty do lekcji. Uczyńcie to pod punktami 1 i 2 z poprzednich zajęć. Dlatego zaczynamy od punktu 3.

3. Insurekcja czyli zbrojne powstanie.

4. Insurekcja kościuszkowska 1794:

a. przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim 24. 03. 1794 rok – początek Powstania Kościuszkowskiego,

b. zwycięzka bitwa pod Racławicami 4. 04. 1794 rok,

c. bohaterski czyn chłopa Wojciecha Bartosa,

d. Uniwersał połaniecki czyli prawo dla chłopów,

e. przegrana pod Maciejowicami 10 października 1794 rok, Tadeusz Kościuszko ranny.

f. Trzeci rozbiór Polski 1795 rok.

3. Zapoznajcie się z materiałem filmowym, szczególną uwagę zwrócić należy na ,,przerywniki”.

4.Otwórzcie teraz podręczniki do historii w klasie IV i przeczytajcie uważnie ze strony 120 ,,Warto wiedzieć”.

5. Teraz w zeszytach proszę udzielić odpowiedzi na pytanie: Kto i dlaczego oprócz Tadeusza Kościuszki był bohaterem tego powstania. Tego zadania nie przesyłacie. Sprawdzę, kiedy powrócimy do szkół.

Służę pomocą od 8 do 14 na [email protected]

Historia – poniedziałek 30 marca 2020

Witam serdecznie uczniów IV klasy.

Ponieważ mamy małą zaległość z lekcji ,,W czsach skrzydlatych jeźdźców” spowodowaną przerwą w normalnych zajęciach szkolnych, rozpoczniemy od uzupełnień.

 1. Przeczytaj uważnie plik poniżej

2. Wykonaj zadania z karty pracy. Przypominam kartę taką możesz edytować na komputerze i wydrukowaną umieścić w zeszycie. Jeśli nie masz takiej możliwości zapisz odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym pod ostatnią lekcją.

PO UZUPEŁNIENIU ZALEGŁOŚCI PRZECHODZIMY DO CZĘŚCI WŁAŚCIWEJ ZAJĘĆ

 1. Zapisz temat lekcji i punkty do niej z pliku poniżej.

2. Obejrzyj krótki materiał źródłowy. Zwróć uwagę na informacje umieszczone jako przerywniki w filmie. Szczególnie zależy mi na tym, abyś dobrze zrozumiał słowo konstytucja i dlaczego właśnie ta z 3 maja 1791 była ważna dla Polski. W filmie są odpowiedzi.

3. Możesz jeszcze raz uporządkować poznany materiał czytając stronę 118 z podręcznika do historii klasy IV.

UWAGA!

Na koniec GORĄCA prośba. Prześlij do tygodnia czasu ( 3 KWIETNIA 2020) dowolne zadanie z historii, które już zrobiłeś. Na przykład to o Mikołaju Koperniku. Może być w formie pliku zapisanego w formacie word lub pdf. Możesz też przesłać zdjęcie odrobionego zadania w pliku jpg. na stronę [email protected] Jeśli chcesz mogą to też być wykonane ćwczenia z dzisiejszej lekcji.

Jestem dla Was i Rodziców pod adresem [email protected] oraz w razie potrzeby może być kontakt telefoniczny. Pozdrawiam i życzę sukcesów na ścieżkach historii.

Historia – zadania na wtorek 24 marca 2020

Witam serdecznie uczniów IV klasy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za przesłanie adresów poczty elektronicznej – brawo!

Teraz zapraszam na ,, podróż w czasie”.

 1. Obejrzyj uważnie materiał źródłowy

2. Wykonaj polecenia z karty ćwiczeń – poniżej.

UWAGA! DRODZY UCZNIOWIE KLASY IV. PROSZĘ O PRZESŁANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ KAŻDEGO Z WAS NA ADRES: [email protected]

Historia – zadania na wtorek 17 marca 2020

 1. Przeczytaj uważnie rozdział 13 z podręcznika przedmiotowego – strony 96-99(,,Astronom, który poruszył Ziemię”)
 2. Przeczytaj informacje zawarte w notatce, w zeszycie przedmiotowym dotyczące Mikołaja Kopernika.
 3. Obejrzyj film.
 4. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania zawarte w karcie ćwiczeń.
 5. Poniżej karta ćwiczeń i film. Kartę ćwiczeń, jeśli chcesz, możesz wydrukować i na niej, zamiast w zeszycie przedmiotowym, udzielić odpowiedzi.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kontakt z nauczycielem: [email protected]

Witam czwartoklasistów na zajęciach wychowania fizycznego w dniu 7 kwietnia 2020.

Temat: Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Dziś proponuję wykorzystanie waszych przydomowych działek oraz rosnących tam drzew do ćwiczeń fizycznych. Zapoznajcie się z materiałem instruktażowym i spróbujcie wykonać zaprezentowane ćwiczenia. Pamiętajcie o odpowiednim ubiorze oraz zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Materiał poniżej. Udanych zajęć!

Witam czwartoklasistów na zajęciach wychowania fizycznego w dniu 3 kwietnia 2020

 1. Rozpoczynamy od rozgrzewki, którą już znacie, ale dobrze jej elementy sobie utrwalić. Najlepiej po przypomnieniu sobie jej elementów wykonać ćwiczenia przed domem. Pamiętajcie o zasadach odpowiedniego ubrania się i bezpieczeństwa. Materiał poniżej.

2. Przechodzimy do części właściwej. Dziś proponuje zabawy rzutne, które możecie wykonać przy pomocy dowolnej piłki, także tej, której instrukcje zrobienia mieliście na moim materiale filmowym. Pamiętajcie o odpowiednim ubraniu się oraz zasadach zachowania bezpieczeństwa. Jeśli macie z kim, możecie zamienić zabawy rzutne w formę rywalizacji w skuteczność trafień. Zapraszam więc do zajęć. Plik instruktażowy poniżej.

3. Na koniec przypominam o przesłaniu karty sportowca.

Witam czwartoklasistów na zajęciach wychowania fizycznego w dniu 31 marca 2020

Temat: Gry i zabawy ruchowe z elementami piłki nożnej.

 1. Na początek zajęć proponuję rozgrzewkę. Możecie ją wykonać przed domem. Pamiętajcie o ubiorze odpowiednim do pogody. Jeśli wykonacie ją w domu, to oczywiście pominiecie trucht dookoła wybranej ścieżki. Proponuję wówczas bieg w miejscu. Instruktaż tej części lekcji poniżej. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.

2. Teraz część druga. Proponuję w niej:

a. wykonanie prostej piłki do ćwiczeń,

b. ćwiczenie usprawniające czucie piłki.

c. dla najwytrwalszych próbę bicia rekordu odbić piłkę nogą.

Uwaga: jeśli posiadacie swoją piłkę nożną możecie tylko z niej korzystać w ćwiczeniach.Wykonując piłkę zachowajcie bezpieczeństwo. Podbicia piłki najlepiej wykonać na zewnątrz domu. W pomieszczeniu jedynie za zgodą rodziców. Czekam na Wasze informacje o rekordach podbić…mogą też być zdjęcia wykonane przez rodzica ([email protected]). Potrzebna instrukcja poniżej w materiale filmowym.

Temat: Gry i zabawy w terenie.

Witam czwartoklasistów na zajęciach wychowania fizycznego.

 1. W tym tygodniu ( 25 marca – 27 marca 2020)proponuję wam jako aktywność zabawę w klasy. Opis gry w pliku poniżej.

2. Przesyłam również kartę sportowca jako kalendarz waszej aktywności. Wypełnioną prześlijcie dopiero 3 kwietnia 2020 na adres [email protected]

3. Zachęcam do każdej akceptowanej przez rodziców formy aktywności.

4. Ten materiał pomoże wam zrozumieć przeczytane zasady.

5. Mam na koniec propozycję ćwiczeń jako przerywników, gdy się uczysz. Skorzystaj z tych prostych form aktywności jako przerw służących zdrowiu. Pozdrawiam.

Język polski

Zadania na 27.03.2020r.
T: Poznajemy legendę o powstaniu Warszawy.
Przeczytaj znajdujący się w podręczniku na str.191-192 tekst pt. „Warszawa, stolica Polski” E . Szelburg- Zarembiny. Zwróć uwagę na fragment opisujący legendę o powstaniu Warszawy. Następnie przepisz do zeszytu plan wydarzeń umieszczony poniżej.
Legenda o powstaniu Warszawy- plan wydarzeń:

 1. Ciężka praca rybaka Warsza i jego żony.
 2. Książę Ziemowit w puszczy mazowieckiej.
 3. Zbłądzenie księcia w puszczy i pomoc syreny.
 4. Wizyta Ziemowita w chacie Warsza.
 5. Powstanie Warszawy.
  Na zadanie domowe zapisz 1( jedno) wydarzenie lub postać fantastyczną i 3(trzy) wydarzenia lub postacie realistyczne występujące w tej legendzie.

Zadania na 30.03.20r.
Przeczytaj dwa razy legendę, pt. „Stopka królowej Jadwigi” znajdującą się w podręczniku na str.196-197, opowiedz o przebiegu wydarzeń. Następnie spróbuj wymienić 5 cech królowej Jadwigi- jaka była królowa? Potem przepisz do zeszytu poniższą notatkę:
Królowa Jadwiga żyła w XIV wieku, była węgierską księżniczką, a później królową Polski i żoną Władysława Jagiełły. Ufundowała wiele kościołów. Cechowała ją pobożność i wrażliwość na krzywdę ludzką. Była królową o wielkim sercu.
Znaczenie zwrotów ze słowem „serce”:
-mieć wielkie serce- być dobrym , wielkodusznym, szlachetnym człowiekiem,
-mieć gołębie serce- być człowiekiem łagodnym, dobrym, czułym,
-mieć serce na dłoni-ufać ludziom, być prostodusznym, szczerym, otwartym na innych.
Elementy realistyczne w legendzie o królowej Jadwidze:
-życie królowej Jadwigi,
-budowa kościoła,
-życie murarzy i ich zmartwienia.
Elementy fantastyczne w legendzie o królowej Jadwidze:
-odbicie się stopy królowej w kamieniu.
Zadanie domowe- ćw. 6 str.198

Zadania na 30.03.20r.
Przeczytaj dwa razy legendę, pt. „Głowy wawelskie ” M. Kruger znajdującą się w podręczniku na str.199-201. Akcja opisanej historii rozgrywa się w XVI wieku, kiedy królem Polski był Zygmunt II August. Po przeczytaniu tekstu zrób pisemnie w zeszycie zadanie 2 ze str. 201, musisz przepisać kolejne pytania i zredagować do nich odpowiedzi. Miłej pracy!

Zadania na 01.04.20r.
Dzisiejsza lekcja jest podsumowaniem wiadomości o częściach mowy, które poznaliście. Były to: rzeczownik, przymiotnik, czasownik i przysłówek. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń przypomnijcie sobie definicje dotyczące poszczególnych części mowy, które znajdują się w podręczniku na następujących stronach:

 • o rzeczowniku- str. 53, 54, 55, 89, 91,
 • o przymiotniku- str. 66, 67, 68, 69,
  -o czasowniku- str. 107, 108, 109, 110, 143, 144,
  -o przysłówku- 167, 168.
  Po przypomnieniu sobie wiadomości o częściach mowy zróbcie i zapiszcie w zeszycie ćwiczenia: 2,3,4,5 ze str.194-195. W wykonaniu zadań pomoże tabelka znajdująca się na str.195. Po zapisaniu ćwiczeń proszę o zrobienie zdjęć i przesłanie ich na mojego e-maila [email protected] Powodzenia!

Zadania na 03.04.20r.
Na dzisiejszej lekcji poznacie utwór „Pani Twardowska” A. Mickiewicza. To wymyślona, fantastyczna historia, która ma na celu rozśmieszyć i rozbawić czytelnika. Myślę, że Wam się spodoba! Przeczytajcie dwa razy wiersz, który znajduje się w podręczniku na str.202-207. Czytając, zwracajcie uwagę na bohaterów- kim są? jak się zachowują? oraz na przebieg wydarzeń.
Po lekturze tekstu zapiszcie do zeszytu notatkę:
A. Mickiewicz „Pani Twardowska” – WYDARZENIA:

 1. Zabawy Pana Twardowskiego w karczmie „ Rzym”.
 2. Pojawienie się Mefistofelesa i przypomnienie o podpisanym cyrografie.
 3. Trzy życzenia Pana Twardowskiego zapisane w kontrakcie:
  a)stworzenie konia i gospody,
  b)wykąpanie się diabła w święconej wodzie,
  c)wspólne życie szatana z panią Twardowską
 4. Ucieczka Mefistofelesa.
  Zadanie domowe – Wyobraźcie sobie jak mogła wyglądać Pani Twardowska? Namalujcie ją w zeszycie.

Zadania na 06.04.20r.
Na dzisiejszej lekcji dalej będziemy przyglądać się utworowi „Pani Twardowska” A. Mickiewicza. Zastanówcie się, kto jest głównym bohaterem tej historii, a także kim jest tytułowy bohater utworu? Następnie spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Mefistofeles uciekł z karczmy? Potem przeczytajcie definicję rytmu, znajdującą się na str. 208 i przepiszcie ją do zeszytu. Po przepisaniu notatki zróbcie ćw. 11 ze str.208. Na koniec, aby utrwalić wiadomości o poznanym utworze, jeśli możecie, wejdźcie na stronę i tam poćwiczcie:
https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-z-czartem/DN72LYYUI

Zadania na 07.04.20r.

Dzisiaj zaczynamy omawiać lekturę „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” A. Maleszki.  Na początek zbierzcie informacje o czerwonym krześle: wygląd, kształt, kolor, tworzywo, magiczne właściwości. Następnie przypomnijcie sobie, jak należy zredagować opis przedmiotu ( podręcznik str. 78- 79), a potem  postarajcie się ładnie opisać w zeszycie czerwone krzesło i koniecznie prześlijcie na mój e-mail zredagowane opisy. Później zapraszam Was do obejrzenia filmu nakręconego na podstawie powieści A. Maleszki na stronie: https://youtu.be/8YMjBThSkos

Sprawdzajcie swoją pocztę elektroniczna, wyślę tam wiadomość o lekcji w środę.

Zadania na 08.04.20r.

„ Mówisz i masz…”

 Dzisiaj  będziemy świadkami  magii czerwonego krzesła z książki A. Maleszki „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło.” Przyjrzyjcie się  bliżej życzeniom kierowanym do krzesła. Wybierzcie trzy z nich i informacje o nich zapiszcie w zeszycie według wzoru:

 1. Kto i w jakich okolicznościach wypowiada życzenie? ( gdzie? kiedy? po co?)
 2. Treść życzenia.
 3. Realizacja.
 4. Skutki.

 Następnie zróbcie ćwiczenia z karty pracy zamieszczonej w załączniku. Możecie pobrać ją i wydrukować lub przepisać kolejne zadania do zeszytu. Po wykonaniu ćwiczeń prześlijcie zdjęcie na mój e-mail.

Wnioskiem płynącym z życzeń kierowanych do krzesła jest przestroga, że trzeba uważać na słowa i na życzenia, które wypowiadamy. Słowami możemy pocieszyć, zmotywować do działania, ale i sprawić ból, zranić kogoś.

Karta pracy-

Język angielski

16. 03. 2020

Subject: She always hangs out with her friends.

Przypomnij sobie nazwy dni tygodnia i określenia częstotliwości . Wykonaj w zeszycie zadania 5 i 9 ze strony 85 w podręczniku. Wykonaj zadania 1, 2 i 3 w ćwiczeniach na stronie 52.

18. 03. 2020

Powtarzamy określanie godzin w języku angielskim.

Subject: The film starts at four o’clock.

Popatrz na zad.3 w podręczniku na str. 86. Wykonaj zad. 4 w zeszycie oraz zad. 1, 2 i 5 w ćwiczeniach na str. 53. Poćwicz określanie czasu na stronie British Council: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/time

19.03.2020

Dzisiaj proszę, abyście poćwiczyli słówka z rozdziału 6. W aplikacji Quizlet wpiszcie do wyszukiwania English Class A1 unit6 i utrwalcie słówka(wszystkie są w podręczniku na str.89). W aplikacji LearningApps wyszukajcie język angielski- dni tygodnia i miesiące. Jeżeli spodobała się wam strona British Council Kids to tam również będą zadania o dniach tygodnia(days of the week) i miesiącach(months).

23.03.2020

Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem. W podręczniku na str.87 macie tekst oraz zad. 2i 3 sprawdzające, jak dobrze zrozumieliście. Możecie skorzystać z Google translator.

Lesson: I like travelling. Tekst był o podróżach. Wybierzcie jeden kontynent i napiszcie po angielsku kilka nazw państw, które się na nim znajdują.

25.03.2020

Subject: My weekend. Spróbujcie wykonać zadanie:https://www.liveworksheets.com/me24170nu

Mamy dziś dwa nowe słowa: after- przed, before- po(tutaj wkradła się niezamierzona pomyłka:after-po, before-przed, poprawcie). Zapiszcie je w zeszycie. Na str.88 w podręczniku przeczytaj tekst. Napiszcie krótko o swoim weekendzie(co zwykle robisz). Możecie jeszcze posłuchać Coldplay- Hymn for the weekend.

30.03.2020

Bardzo proszę, abyście dzisiaj otworzyli swoje skrzynki mailowe i postępowali zgodnie z instrukcją. Zaczynamy pracę na platformie: www.liveworksheets.com. Macie tam założone konta i będziecie ćwiczyć język angielski interaktywnie. Jeżeli macie pytania, to napiszcie do mnie. Powodzenia.

01-02.04.2020

Cieszę się, że zapoznaliście się ze stroną www.live worksheets.com(czekam jeszcze na 1 osobę, która nie zrobiła tam ćwiczeń).Dzisiaj powtarzamy wiadomości z rozdziału 6. Na początek proszę rozwiązać str. 56 w ćwiczeniach(można sprawdzić odpowiedzi na str.94). I jeszcze w zeszycie pod tematem Revision6 napiszcie odpowiedzi do zadań 1-6 ze str.90 podręcznik. Proszę o przesłanie odpowiedzi w dowolnej formie na adres:[email protected]. (macie na te zadania 2 dni).

Macie nowe zadania na naszej platformie. Ćwiczymy sobie dalej umiejętności pracy z takimi kartami(kliknij, przeciągnij, połącz czy napisz)Nie przejmujcie się na razie punktami, na końcu klikamy finish.

06.04.2020

Subject: My holidays. Otwórzcie podręcznik na str. 91, przeczytajcie tekst i wykonajcie ustnie zad.12. W zeszycie wykonajcie zad.15 z nagraniem.

Mam nadzieję, że odczytaliście maile.

08.04.2020

Zapraszam dziś na stronę www.liveworksheets,com Życzę miłej pracy!

MATEMATYKA

16 – 18 marzec 2020 r. Zapraszam wszystkich uczniów kl. IV na stronę:
https://epodreczniki.pl/a/ulamek-jako-czesc-calosci/D13DhXk4t
Obejrzyj filmiki (może kilka razy) i rozwiąż ćwiczenia poniżej do tematu: Liczby mieszane.
Dokonaj samooceny swojej pracy, jeżeli masz kłopot to powtórz dane ćwiczenie, życzę Ci powodzenia.

Rozwiąż ćwiczenie 4 str. 21, jeżeli masz ochotę to wykonaj ćwiczenia do str. 21. (tylko te, które potrafisz) 🙂

17.03.2020 r. do 19.03.2020 r. Zapraszam wszystkich do serwisu Zdalne lekcje, kliknij na link poniżej:

20.03.2020 r. Jeżeli nie masz problemu z dostępem do komputera i możesz skorzystać z internetu to kliknij na link: https://epodreczniki.pl/a/ulamek-jako-czesc-calosci/D13DhXk4t (już tam byłeś 🙂 ) zejdź pod koniec strony do definicji: LICZBA MIESZANA – przepisz ją do zeszytu, wykonaj ćwiczenia: 11,12,13. Jeżeli zrozumiałeś to wykonaj ćwiczenia: 5, 6, 7 str.21 z zeszytu ćwiczeń.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-4

Po wybraniu klasy 4 wybieracie Plan lekcji lub Przedmioty, następnie szukacie matematyki – możecie utrwalać wiadomości o ułamkach, które były wprowadzone w szkole.

24 -25 marca 2020r. Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. Wstęp

Wykorzystaj link powyżej: zdalne lekcje/klasa-4 w planie lekcji wybierzcie dany dzień i matematykę. Wiem, że jest to temat wprowadzający – trudny. Zamiast mnie przy tablicy macie filmiki, które pomogą Wam zrozumieć co to jest skracanie i rozszerzanie ułamków. Dzisiaj tylko oglądajcie, skupiajcie się na zrozumieniu tematu. Rozwiązujcie zdania na komputerze. Jutro (25.03.) wykonajcie ćwiczenia: 1 str. 23, 6 str.25

31.03.2020 r. Meil do nauczyciela matematyki: [email protected]

Temat: Ułamki właściwe i niewłaściwe zadania.

Bardzo proszę wróćmy jeszcze do podręcznika na str. 206-207 i przeanalizujcie przykład 3, 4 i 5.
Jeżeli możecie skorzystać z internetu to wejdźcie na stronę: https://epodreczniki.pl/a/zamiana-liczb-mieszanych-na-ulamki/DpjuPylCI

Drogi uczniu obejrzyj film: zamiana liczb mieszanych na ułamki. Wykonaj kilka ćwiczeń na komputerze i sprawdź wyniki.
Teraz rozwiąż ćwiczenie 9 i 10 z zeszytu ćwiczeń str. 22.

02.04.2020 r. Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków – zadania.

Zapraszam Cię obejrzyj w internecie film: https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83 Mam nadzieję, że zrozumieliście na czym polega skracanie i rozszerzanie ułamków? Jeżeli nie to przeczytajcie ze zrozumieniem przykłady: 1, 2, 3 i 4 str. 210 – 211. Rozwiążcie krzyżówkę na str. 24 (ćwiczenia)

07.04.2020 r. Temat: Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

Zapraszam Cię obejrzyj w internecie film: https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-ulamkow-zwyklych-o-jednakowych-mianownikach/D19LLwabk Jeżeli nie możesz skorzystać z komputera to otwórz podręcznik str. 214 – przykład 1 i 2. Przepisz do zeszytu działanie z przykładu 1 wraz z opisem. Wykonaj ćwiczenia: 1,2,3 str. 28 zrób zdjęcie i prześlij mi meilem, dziękuję.

Proszę dbaj o siebie i przestrzegaj ograniczeń! Życzę powodzenia, pozdrawiam.

PRZYRODA

17.03.2020r. Bardzo proszę o przeczytanie tematu : Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu. s.99- 103 . Zapisanie go w zeszycie i pisemne wykonanie ćw. 1-2 s.103 (podręcznik). Proszę też o wypełnienie zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

19.03.2020r. Witam uczniów kl.IV. Dzisiaj proszę o przeczytanie tematu: Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa s.104 – 107. Zapisanie go w zeszycie i pisemne wykonanie ćw.1-3 s.107. Proszę też o wypełnienie zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

24.03.2020r.Temat na dzisiaj: Dojrzewanie to czas wielkich zmian. https://epodreczniki.pl/a/trudny-okres—dojrzewanie/DD5jndtkJ

Proszę o zapoznanie się z tematem i wypełnienie ćwiczeń.

26.03.2020r.Temat: Utrwalenie wiadomości. Proszę o przeczytanie podsumowania s.111-112 i wypełnienie ćwiczeń.

Rozwiążcie krzyżówkę rozrysujcie ją do zeszytu i wyślijcie zdjęcie na ([email protected])

1. Środek higieniczny o przyjemnym zapachu stosowany na przykład na skórę pach;

występuje w sztyfcie lub w sprayu.

2. Obniża się u chłopców w okresie dojrzewania.

3. Wydostawanie się plemników podczas snu, pojawiające się w okresie dojrzewania.

4. Pojawia się na twarzy chłopców podczas dojrzewania.

5. Krwawienie z pochwy pojawiające się u kobiet co około 28 dni.

6. Męska komórka rozrodcza.

7. Żeńska komórka rozrodcza to komórka…

8. U kobiet są szersze i bardziej zaokrąglone niż u mężczyzn.

9. Inna nazwa miesiączki.

10. Choroba skóry występująca w okresie dojrzewania.

11. Narządy kobiet, w których wytwarzane jest mleko.

30.03.2020r. Witam ponownie. Temat dzisiejszy: Zdrowy styl życia. Proszę o zapoznanie z tematem s. 114-118, zapisanie go w zeszycie i wypełnienie ćwiczeń. Do zeszytu odpowiadamy pisemnie na zad. 1 i 2. Proszę też o zapoznanie się z propozycjami ćwiczeń na początek dnia s.116 i codzienne wykonywanie porannej gimnastyki. Jest to bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju organizmu zwłaszcza w obecnej sytuacji.

2.04.2020r. Temat: Choroby, którymi można się zarazić. Proszę o przeanalizowanie tematu: https://epodreczniki.pl/a/co-zrobic-aby-sie-nie-zarazic/D19eDSX2a

5.04.2020r. Temat: Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach. Proszę przeczytać i zapisać temat . Do zeszytu odpowiadamy pisemnie na pyt. 1 i 2 s.129. Zadania wykonaliście prawidłowo. Osoby, które je przysłały otrzymały piątki.

PLASTYKA

26.03.2020r. Wykonaj dowolną ozdobę wielkanocną . Możesz użyć wydmuszki lub wykonać kogutka, którego zaczęliśmy na lekcji. Następnie wykonaj zdjęcie i wyślij([email protected]). https://www.youtube.com/watch?v=0ZfIwpjJT-E

2.04.2020r. Kończymy ozdoby wielkanocne. Kto już skończył można zaprojektować kartkę świąteczną używając różne techniki plastyczne.

INFORMATYKA

Zadania na 25 marca.

Czwartoklasisto! Pobierz dokument, który Ci przysłałam i zapisz go na pulpicie swego komputera. Przypominam:

Otwórz plik od nauczyciela – Zapisz jako- pulpit- Zabytki Krakowa.

Wklej na jednej stronie 2 zabytki /obrazy możesz pobrać z internetu  pamiętaj, że musisz je odpowiednio zmniejszyć / i podpisz je ozdobną czcionką. Możesz użyć narzędzi obramowania i koloru strony .  Jest to praca na 2 jednostki lekcyjne, wiec jeśli nie skończysz dziś to zapisz zmiany i wrócisz do tej pracy w następna środę. Cała Twoja praca powinna zawierać 10 zabytków . Miłej pracy 🙂

RELIGIA

Drodzy uczniowie!

Komunikuje się z Wam przez pocztę elektroniczną. Bądźcie odpowiedzialni w ten trudny czas. Nie zapominajcie o modlitwie i niedzielnej Mszy św. przez internet. Ja modlę się z Wami i za Was. Z Bogiem. Ks. Jan

O dziewięciu grzechach cudzych

Pytanie:  W jaki sposób możemy stać się współwinni popełnionego grzechu? Co to są grzechy cudze?

Odpowiedź: Kiedy w jakiś sposób przyczyniamy się do grzechów popełnianych przez innych, stajemy się współwinni popełnionego zła, czyli popełniamy tzw. grzechy cudze.

Grzechów cudzych jest dziewięć:

1/ do grzechu radzić;

2/ grzech nakazywać;

3/ na grzech drugich zezwalać;

4/ innych do grzechu pobudzać;

5/ grzech drugich pochwalać;

6/ na grzech drugich milczeć;

7/ grzechu nie karać;

8/ do grzechu drugiemu pomagać;

9/ grzechu innych bronić.

27.03.2020

Temat: Nawrócenie św. Pawła

Do obejrzenia: Nawrócenie Pawła.
01.04.2020
Temat: Okazuję miłość Bogu zachowując Jego przykazania.

1. Najważniejszym przykazaniem jest dla nas przykazanie miłości: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.
2. św. Jan Paweł II mówił: „Jam jest Pan, twój Bóg, który chce cię doprowadzić do pełni życia; nie stawiaj na moim miejscu niczego innego”.
 
Tekst do przeczytania w katechizmie str. 115-117.


03.04.2020
Temat: Uczestniczę w Ofierze i Uczcie miłości –Wielki Czwartek.
 
1. Wielki Czwartek –to dzień ustanowienie przez Pana Jezusa dwóch sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Było w Wieczerników podczas Ostatniej Wieczerzy.
2. Duch Święty daje moc kapłanom, aby mogli udzielać sakramentów  świętych i głosić słowo Boże.
 
Tekst do przeczytania w katechizmie str. 127-129.

08.04.2020
Temat: Zmartwychwstanie Chrystusa moją mocą w życiu.
 
1. Każdego roku w uroczystość Wielkanocy przeżywamy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz wyznajemy z wiarą, że i my zmartwychwstaniemy.
2. Znakiem obecności zmartwychwstałego Pana Jezusa wśród nas jest świeca zwana paschałem.
 
Tekst do przeczytania w katechizmie str. 133.
 
Życzenia świąteczne: Wszelkich łask Bożych dla Was kochane dzieci i Waszych rodzin. Ks. Jan

RELIGIA GRECKOKATOLICKA

TECHNIKA

Zadanie na czwartek 26.03.2020 r.

 1. Przypomnijcie sobie wiadomości z ostatniej lekcji. Powtórzcie, co to jest skrzyżowanie i jakie są rodzaje skrzyżowań oraz kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym? – Podręcznik s. 101 i 102.
 2. Zapoznajcie się z wiadomościami na s. 103, 104, 105, 106 i 107. Przeanalizujcie sytuacje na przedstawionych skrzyżowaniach. Powiedzcie kto na nich ma pierwszeństwo? Zapamiętajcie jak wyglądają znaki, które pojawiają się przed skrzyżowaniami podporządkowanymi.
 3. Zapiszcie w zeszycie: Lekcja i Temat: Pierwszeństwo na skrzyżowaniach podporządkowanych.
 4. Pod tematem przepiszcie informację ze s. 103 i narysujcie znaki z marginesu ze s. 104. Podpiszcie je.

Życzę przyjemnej pracy! Pewnie większość z Was będzie potrzebowała pomocy rodziców, aby zrozumieć zasady pierwszeństwa. Są to dość trudne rzeczy. 🙂

Zadanie na czwartek 2.04.2020 r.

 1. Zapoznajcie się z wiadomościami dotyczącymi pierwszeństwa na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym: Podręcznik s. 108 i 109. Zwróćcie uwagę na znaki, które mogą występować przed takim skrzyżowaniem.
 2. Wykonajcie ćw. 6, s. 109.
 3. Wejdźcie na stronę https://brd.edu.pl/nauka/s_r2.html i ustalcie kolejność opuszczania skrzyżowania dróg równorzędnych przez pojazdy. Po wpisaniu cyfr kliknijcie na wyraz Sprawdź, jeśli nie wiecie na wyraz Podpowiedź. Następnie wybierzcie z lewej strony kolejne skrzyżowanie.

Owocnej pracy!

JĘZYK UKRAIŃSKI

Dzień dobry, przesyłam pliki do pobrania. Jeśli pojawią się jakieś pytania proszę o kontakt przez messenger lub e-mail: [email protected]