Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Klasa IV

Napisany 12-03-2020 15:11:55

UWAGA KANGUROWCY!!!

4 czerwca – czwartek o 16.30 piszecie konkurs

z Kangura Matematycznego w kategorii MALUCH.

CZWARTOKLASISTO! JEŻELI PRZECZYTAŁEŚ POLECENIA NA DANY DZIEŃ TO PRZEŚLIJ NAM IMIĘ I NAZWISKO-WPIS PONIŻEJ STRONY

GODZINA WYCHOWAWCZA

W związku ze zmianą podziału lekcji 1 czerwca 2020 spotykamy się online na Microsoft teams na zajęciach godziny wychowawczej o godzinie 10.00 do 10. 45

HISTORIA

Kontakt poczty elektronicznej dla uczniów i rodziców: [email protected]

Witam na zajęciach historii w poniedziałek 25 maja 2020

Proszę zapisać temat lekcji i punkty do niej.

Temat: Szare Szeregi.

 1. Początek II wojny światowej – 1 września 1939.
 2. Agresja ZSRR na Polskę – 17 września 1939.
 3. Polskie Państwo Podziemne.
 4. Armia Krajowa.
 5. Szare Szeregi i ich bohaterowie.
 6. Powstanie Warszawskie 1 VIII 1944 – 2 X 1944.
 7. Kamienie na szaniec.

Witam na zajęciach historii we wtorek 2 czerwca 2020

Proszę zapisać temat lekcji i punkty do niej.

Temat: Żołnierze niezłomni.

 1. Po II wojnie światowej.
 2. Nowa władza – dyktatura komunistyczna.
 3. Kim byli i dlaczego nie zaprzestali walki – Żołnierze niezłomni.
 4. Polscy bohaterowie trudnych lat: Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna ,,Inka” Jan Rodowicz Anoda.

UWAGA – widzimy się na lekcji online Microsoft teams o godzinie 12.00 (wtorek 2 czerwca 2020) . Powtórzcie sobie lekcję:,, Szare Szeregi”. Na podstawie tej lekcji będę was pytał.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kontakt z nauczycielem: [email protected]

Witam na zajęciach wychowania fizycznego we wtorek 2 czerwca 2020.

Temat: Tor przeszkód z piłkami.

 1. Proponuję Wam dzisiaj zajęcia z piłkami, które mogą stanowić pomoc w torze przeszkód.

2. Teraz możecie przejść do części głównej. Tu materiał: https://www.youtube.com/watch?v=B1YrycWcfuk

Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. Udanych zajęć.

Język polski

Zadania na 24.05.20r.

Zapraszam na lekcję online o godz.8:00, link w poczcie elektronicznej.

Zadania na 25.05.20r.

Na dzisiejszej lekcji proszę o pobranie załącznika i wykonanie znajdujących się w nim ćwiczeń.

Zadania na 29.05.20r.

W ramach dzisiejszej lekcji przeczytajcie tekst „Bracia Lwie Serce” znajdujący się w podręczniku na str. 262- 267, a następnie zróbcie pisemnie w zeszycie ćw. 2 ze str. 267. Miłej pracy!

Zadania na 01.06.20r.

Zapraszam na lekcję online o godz.8:00, link do lekcji w poczcie elektronicznej.

Zadania na 02.06.20r.

Na dzisiejszej lekcji zbierzecie i utrwalicie wiadomości z rozdziału 6. Otwórzcie książkę na str. 268 i zróbcie ćwiczenia od 1 do 13 (s.268- 270), odpowiedzi do ćwiczeń zapiszcie w zeszycie.

Zadania na 03.06.20r.

Zapraszam na lekcję online o godz. 8:00, link do lekcji w poczcie elektronicznej.

Język angielski

Kontakt do nauczyciela: [email protected]

11.05.2020

Subject: Amazing animals. Niesamowite zwierzęta. Zapoznajcie się ze słówkami https://quizlet.com/pl/365966800/english-class-a1-unit-75-76-flash-cards/ Przeczytajcie tekst na str.101 w podr. i wykonajcie w zeszycie ćw.4 str.101. Widzimy się w środę na Teams o 10. Będziemy czytać.

13.05.2020

Subject: It’s dangerous. Lekcja na Teams o godz.10. Przygotujcie tekst str.101 podr.

14.05.2020

Wykonajcie dzisiaj kolejne karty pracy na www.liveworksheets.com. Jeżeli macie tam jakieś zaległości to wszystko uzupełnijcie.

18.05.2020

Subject: Reading comprehension. Ćwiczymy rozumienie tekstu o idealnym zwierzątku. Na początek obejrzyjcie https://www.youtube.com/watch?v=sDAWsQj5RUc Proszę przeczytać tekst ze str.105 w podr.i wykonać w zeszycie zad10.

20.05.2020

Subject:Listening comprehension. Lekcja na Teams o godz.10.

21.05.2020

Subject: Revision 7. Powtórzenie wiadomości zacznijcie od ćwiczeń str.66(na str.95 możecie sprawdzić swoje odpowiedzi). W zeszycie wykonajcie zad.1, 2, 3, 4, i 5 ze str.104 podręcznik. Wyślijcie odpowiedzi na mojego maila do końca tygodnia.

25.05.2020

Zakończyliśmy rozdział 7. Proszę dosłać zadania powtórzeniowe, kto jeszcze tego nie zrobił. Na lekcję w środę przeczytajcie kilka razy słówka ze str.103 w podręczniku. A dziś zapoznajcie się z nowymi słowami o sporcie i starajcie się jak najwięcej zapamiętać. https://quizlet.com/pl/365967593/english-class-a1-unit-81-flash-cards/

27.05.2020

Subject: I do taekwondo. Lekcja na Teams o godz.10.

28.05.2020

Subject: I like playing. Lekcja na Teams o godz.10.

29.05.2020

Subject: Summer camp. Pamiętacie, jak bohaterowie podręcznika zastanawiali się jaki obóz wybrać. Dziś obejrzycie i poznajcie „Horrid Henry” https://www.youtube.com/watch?v=IHERA9nfGAY

1.06.2020

Subject: Dug’s sports superhero. Przeczytajcie historyjkę na str.112 w podr. i wykonajcie zad3 w zeszycie. Widzimy sie na Teams w środę o 9 i czwartek o 12.

3.06.2020

Subject: Give ma that book. Lekcja na Teams o godz.9.

4.06.2020

Subject: What’s the weather like? Lekcja na Teams o godz.12.

MATEMATYKA

Meil do nauczyciela matematyki: [email protected]

19.05.2020 r. Temat: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wiadomości o prostopadłościanie. Zapraszam na lekcję matematyki na Teams godz. 10.00

21.05.2020 r. Temat: Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności. Zapraszam na lekcję matematyki na Teams godz. 9.00

26.05.2020 r. Temat: Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000. Zapraszam na lekcję matematyki na Teams godz. 10.00

27.05.2020 r. Temat: Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000 – rozwiązywanie zadań. Zapraszam na lekcję matematyki na Teams godz. 9.30

01.06.2020 r. Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków dziesiętnych. Zapraszam na lekcję matematyki na Teams godz. 11.00

02.06.2020 r. Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. Proszę przeczytaj dokładnie przykład 1 str. 248 zobacz dlaczego ułamek np. 0,2 jest większy od 0,13. Przepiszcie na kolorowo do zeszytu przykład 2. teraz wykonaj ćw. 1 str. 57 wykonaj z ćwiczeń te zadania, które potrafisz na str.58-59. Sprawdzimy je i wytłumaczę na Teams to czego nie zrozumiałeś.

Proszę dbaj o siebie i przestrzegaj ograniczeń! Życzę powodzenia, pozdrawiam.

PRZYRODA

5.04.2020r. Temat: Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach. Proszę przeczytać i zapisać temat . Do zeszytu odpowiadamy pisemnie na pyt. 1 i 2 s.129. Zadania wykonaliście prawidłowo. Osoby, które je przysłały otrzymały piątki.

16.04.2020r Temat: Uzależnienia są grożne . Proszę zapisać temat , przeczytać tekst s.130 – 134 i wypełnić ćwiczenia. Temat będziemy realizować przez dwie jednostki lekcyjne.

20.04.2020r. Proszę zapoznać się ze stroną https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/D1raxyg07 a następnie wypisać do zeszytu wszystkie przedstawione uzależnienia .

23.04.2020r. Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 5. Przeanalizujcie sobie treścci s. 135. oraz stronę :https://epodreczniki.pl/a/zdrowie-i-choroba/D1BcOMZ6X Wybierzcie 2 zadania z tej strony , wykonajcie je w zeszycie , a następnie wyślijcie.

27.04.2020r. Temat: Co to jest krajobraz? Przeczytaj tekst s.138 – 140 , zapisz temat i przepisz do zeszytu ,,To najważniejsze”. Przeanalizuj stronę: https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zmieniaja-krajobraz/Dnvuuigme

30.04.2020r. Temat: Ukształtowanie terenu. Przeczytajcie tekst s.141-143, zapiszcie temat, przepiszcie i nauczcie się ,,To najważniejsze”. Uzupełnijcie ćwiczenia do tej lekcji.

4.05.2020r. Temat: Czy wszystkie skały są twarde? Proszę o przeczytanie tekstu s.144- 146, zapisanie tematu i wypełnienie ćwiczeń.

7.05.2020r. Temat: Skały. dla utrwalenia tematu proszę obejrzeć pierwszy film .Do zeszytu wpisujemy kilka informacji, które udało się Wam zapamiętać z filmu. https://www.youtube.com/watch?v=9Cz8XeltTRI

11.05.2020r. Temat: Wody słodkie i wody słone. Przeczytajcie tekst s.147-150, zapiszcie temat i wykonajcie pisemnie zad.1 i 2 s.150. Zdjęcie zadania wyślijcie do czwartku. Zajrzyjcie do plastyki jest tam regulamin konkursu.

14.05.2020r. Temat: Krajobraz wczoraj i dziś. Zapoznajcie się z tekstem s.151 -154 i wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń. https://www.youtube.com/watch?v=3QzI6AL0lmg

18.05.2020r. Temat: Obszary i obiekty chronione. Przeczytajcie tekst s.155 – 158 .Odpowiedzcie pisemnie na pyt. 1 i 2 s. 158. https://www.youtube.com/watch?v=n6UUW2_6DNI

21.05.2020r. Temat: Podsumowanie działu. Proszę o przeczytanie i nauczenie się tekstu na s.159- 160 oraz wypełnienie ćwiczeń. Na następnej lekcji będziecie odpowiadać na pytania powtórzeniowe.

25.05.2020r.Temat: Sprawdzian wiadomości. Proszę odpowiedzieć pisemnie na pytania:

1.Co zaliczamy do wklęsłych form terenu?.Opisz jedną z nich. 2.Jak dzielimy skały podaj przykłady. 3.Wymień wody słodkie.

4.Jakie znasz formy ochrony przyrody?

5.Jakie składniki nieożywione tworzą glebę? Odpowiedzi proszę wysyłać dzisiaj do godz.14.00

28.05.2020r. Temat: Warunki życia w wodzie. https://epodreczniki.pl/a/jak-zyje-sie-pod-woda/D2l3JTED2 . Odpowiedz pisemnie na pyt. 3 i 4 s.165.

2.06.2020r. Temat: Z biegiem rzeki. Proszę przeczytać tekst s. 166 – 170 i odpowiedzieć pisemnie na pyt. 1 i 2 s.170.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

1.06.2020r. Temat: U progu dojrzewania. https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta.

PLASTYKA

26.03.2020r. Wykonaj dowolną ozdobę wielkanocną . Możesz użyć wydmuszki lub wykonać kogutka, którego zaczęliśmy na lekcji. Następnie wykonaj zdjęcie i wyślij([email protected]). https://www.youtube.com/watch?v=0ZfIwpjJT-E

2.04.2020r. Kończymy ozdoby wielkanocne. Kto już skończył można zaprojektować kartkę świąteczną używając różne techniki plastyczne.

16.04. 2020r. Nawiązując do tematu z przyrody proszę dzisiaj o wykonanie plakatu na temat wybranego uzależnienia.

23.04.2020r. Dzisiaj nie zadaję nowego tematu, mam nadzieję, że kończycie plakaty. Proszę o ich zdjęcia.

30.04.2020r. Temat: Kontrasty barwne. Zapoznaj się ze stroną :https://epodreczniki.pl/a/barwni-sasiedzi—o-wzglednosci-barw-kontrasty-barwne/Do3E0H3Mf

7. 05.2020r. Temat: Jak namalować akwarelami widok przyrody. Podręcznik s. 42-43 Przeanalizujcie temat i wykonajcie ćwiczenie na stronie 43. Zdjęcia pracy wyślijcie.

14.05.2020r Temat: Portret Jana Pawła II http://www.gokropa.iaw.pl/pl/109539/0/KONKURS_PLASTYCZNY_PORTRET_JANA_PAWLA_II.html

21.05.2020r. Temat: Laurka okolicznościowa. https://www.polenka.pl/diy/laurka-na-dzien-mamy-diy.html Przesyłam Wam propozycje wykonania laurki dla mamy z okazji jej święta. Prześlijcie zdjęcia po wykonaniu. Powodzenia

28.05.2020r. Temat: Techniki mieszane. Przeanalizujcie tekst s.52 – 55 i wykonajcie ćwicz. ze s.55

MUZYKApiątek

[email protected]
tel.501040399

05.05.2020
Witajcie Kochani! Cieszę się, że będziemy mogli spotykać się wirtualnie i trochę muzykować.
Dzisiejszy temat: Dzień Ziemi.
To wyjątkowe święto już za nami, ale uczcimy je jeszcze śpiewem!
Otwórzcie podręczniki na s. 102. Przeczytajcie tekst piosenki „Ekorock”. Posłuchajcie melodii i zaśpiewajcie piosenkę. Możecie zaprosić do śpiewu domowników.

„Ekorock”

Przeczytajcie tekst z podręcznika na s.103. Zapiszcie w zeszytach temat lekcji. Wysłuchajcie pięknego utworu E.Griega pt. „Poranek” i narysujcie pod tematem ilustrację zainspirowaną utworem. Prześlijcie do mnie ilustracje. Miłej pracy!
https://www.youtube.com/watch?v=x463zoWpiVI

„Poranek” E.Grieg

12.05.2020

Witam wszystkich ciepło. Przypominam o przesłaniu zadania z ostatniej lekcji. Dwie osoby jeszcze nie przesłały. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętali i bardzo się postarali. Rysunki są przepiękne!
Temat: Majowe święta Polaków.
Najważniejsze patriotyczne święta majowe już za nami, ale my jeszcze dziś powrócimy do tych klimatów. Otwórzcie podręczniki na s. 104-105. Przeczytajcie uważnie tekst piosenki. Posłuchajcie załączonej melodii i zaśpiewajcie cały utwór.

„Polska flaga” – śpiew
„Polska flaga” – akompaniament

Przeczytajcie uważnie tekst na s. 106. Dowiecie się jakie święta obchodzimy w maju. Przypomnijcie sobie tekst hymnu państwowego. Wykonajcie quiz, a przekonacie się, czy nie zrobicie błędów. Życzę dobrej zabawy. https://www.youtube.com/watch?v=YUbQYFDvjgg

19.05.2020

Witajcie Kochani! Dotarły do mnie wszystkie Wasze prace z ostatnich lekcji. Bardzo za nie dziękuję. Są naprawdę piękne! Dzisiaj będzie kolejne zadanie. Gra na flecie krótkiej melodii. Przypominam, że na końcu podręcznika jest tabela chwytów. Zagrajcie najpierw poszczególne dźwięki gamy, a dopiero potem potrzebne do piosenki dźwięki. Wiem, że wyćwiczenie melodii może zająć trochę czasu, więc czekam na Wasze nagrania do 02.06. Ćwiczcie 10 min. dziennie, zobaczycie jak szybko zrobicie postępy. 🙂
Temat: Dla ciebie, mamo.
Otwórzcie podręczniki na s.112-113. Przeczytajcie tekst piosenki. Pomyślcie, kim dla Was jest mama. Może zorganizujecie jakąś niespodziankę z okazji jej święta? Posłuchajcie utworu i zaśpiewajcie.

„Dla ciebie, mamo” – śpiew
„Dla ciebie, mamo” – akompaniament

W podręczniku na s.112 są nuty do tej piosenki. Wasze zadania to nauczyć się grać na flecie pierwszą linijkę. Zwróćcie szczególną uwagę na nutę umieszczoną na trzeciej linii ( linie liczymy od dołu). To nuta h, ale przy kluczu wiolinowym jest znak bemol, który obniża tę nutę o pół tonu. Zamiast nuty h zagramy b. Odszukajcie w tabeli chwytów nutę b i takcie 3 zagrajcie właśnie tę nutę. Przyślijcie swoje nagrania! Powodzenia! 🙂

26.05.2020

Kochani! Mam nadzieję, że dobrze Wam idzie ćwiczenie utworu dla mamy. Kto już wyćwiczył, niech zagra w prezencie swojej Mamusi. Przecież dzisiaj jest Dzień Matki! Potem przyślijcie nagrane do mnie do 02.06.
Kolejna piosenka tym razem będzie dla taty. Zaczynamy wcześniej, by zdążyć wyćwiczyć przed Dniem Ojca.
Temat: Piosenka dla taty.
Otwórzcie podręczniki na s.114-115. Znajdźcie informację kiedy przypada Dzień Ojca. Przeczytajcie tekst piosenki. Posłuchajcie melodii i zaśpiewajcie.

Piosenka dla taty – śpiew
Piosenka dla taty – akompaniament

Aby uczcić ten dzień przygotujcie w prezencie muzyczny występ. Na s.115 znajdziecie „Utwór dla taty”. Odszukajcie w tabeli chwytów na końcu podręcznika potrzebne dźwięki. Zagrajcie każdy osobno. Teraz, ćwiczcie po jednym takcie, aż uznacie że jest dobrze. Złączcie takty razem i zagrajcie cały utwór. Dołączam melodię do posłuchania. Życzę dobrej zabawy!

„Utwór dla taty”

INFORMATYKA -środa

Zadania na 25 marca.

Czwartoklasisto! Pobierz dokument, który Ci przysłałam i zapisz go na pulpicie swego komputera. Przypominam:

Otwórz plik od nauczyciela – Zapisz jako- pulpit- Zabytki Krakowa.

Wklej na jednej stronie 2 zabytki /obrazy możesz pobrać z internetu  pamiętaj, że musisz je odpowiednio zmniejszyć / i podpisz je ozdobną czcionką. Możesz użyć narzędzi obramowania i koloru strony .  Jest to praca na 2 jednostki lekcyjne, wiec jeśli nie skończysz dziś to zapisz zmiany i wrócisz do tej pracy w następna środę. Cała Twoja praca powinna zawierać 10 zabytków . Miłej pracy 🙂

Zadania na 3 czerwca.

Kochani z powodu zmniejszenia ilości lekcji zdalnych nie mieliśmy w planie lekcji informatyki, ale wiem, że świetnie sobie radzicie z technologią informatyczną. Jednak do wystawienia oceny na koniec roku poproszę o przesłanie tego zadania, które zaczęliście 25 marca czyli zabytki Krakowa. Przypomnijcie sobie lekcje zapisaną wyżej i wykonajcie wszystko zgodnie z zaleceniami.

Czekam na Wasze prace do następnej środy 10 czerwca. na adres [email protected]

RELIGIA

03.06.2020

Temat: Jezus uczy mnie zaufania.

Jako notatka do zeszytu: napisz co oznacza szczera spowiedź. Podpowiedź w zastosuj str. 167

Tekst do przeczytania w katechizmie str. 165-167.

RELIGIA GRECKOKATOLICKA

TECHNIKA

Ważne! Bardzo Was proszę, abyście codziennie ćwiczyli technikę jazdy na rowerze. Możecie zrobić na swoim podwórku tor przeszkód podobny np. do tego z podręcznika na s. 73. Pamiętajcie, że nie wolno Wam wyjeżdżać poza teren własnej posesji. Powodzenia 🙂 !

Zadanie na czwartek 07.05.2020 r.

W tym tygodniu będziecie w dalszym ciągu powtarzać materiał i utrwalać przepisy ruchu drogowego. Najpierw przypomnijcie sobie znaki drogowe – zakazu i wykonajcie 4, 5 i 6 test z przepisów ruchu drogowego (do nauki) ze strony https://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm .

11.05.2020 r. Dzisiaj spotkaliśmy się na Microsoft Teams i ustaliliśmy, że do przyszłego poniedziałku będziecie ćwiczyć zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach z https://brd.edu.pl/nauka/s_zn1.html. Róbcie to systematycznie i rzetelnie. Życzę owocnej nauki! 🙂

W poniedziałek (18.05.) o 10.00 spotykamy się na lekcji on-line. Do zobaczenia! 🙂

Link do strony z testami do nauki https://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm

Link do strony z egzaminem na kartę rowerową https://kartarowerowa.net.pl/egzamin

Zadanie na czwartek 21.05.2020 r.

Tak jak umawialiśmy się ćwiczcie w dalszym ciągu przepisy ruchu drogowego z podanych powyżej stron. Oprócz tego zapoznajcie się z wiadomościami ze s. 114 i 115 podręcznika.

 1. Napiszcie w zeszycie Temat: Wypadek drogowy – jak się zachować?
 2. Zrób notatkę: Przekazując informację o wypadku, musisz podać następujące dane: w tym miejscu wypunktujcie, jakie dane musicie podać ( s. 114, zdania zapisane pogrubioną czcionką). Pod notatką wykonajcie pisemnie zadanie 1, ze s. 115. Zróbcie zdjęcie swojej notatki i przyślijcie na mój adres mailowy: [email protected]

Zadanie na czwartek 28.05.2020 r.

Zapoznajcie się z wiadomościami na s. 116, 117 i 118 w podręczniku. Przepisz informacje ze schematu na s. 116 – przerysuj ten schemat do zeszytu, pod tematem i notatką z dnia 21.05.2020 r.

Zadanie na czwartek 4.06.2020 r.

 1. Zapoznajcie się z wiadomościami na s. 119, 120 i 121 w podręczniku.
 2. Zapiszcie Lekcja i Temat: Pierwsza pomoc – drobne urazy.
 3. Przepiszcie informację przy drugim wykrzykniku z marginesu na s. 119.
 4. Wykonajcie w zeszycie zadanie 1 i 4, s. 121.

Zróbcie zdjęcie swojej notatki i przyślijcie na mój adres mailowy.

W wolnych chwilach ćwiczcie testy do karty rowerowej.

JĘZYK UKRAIŃSKI

Dzień dobry, przesyłam pliki do pobrania. Jeśli pojawią się jakieś pytania proszę o kontakt przez messenger lub e-mail: [email protected]

Dzień dobry!

Od 1 czerwca 2020 roku wracamy do planu lekcji sprzed kwarantanny. Język ukraiński będzie w tym miesiącu w czwartki i piątki, tak jak w pierwotnym planie lekcji. Pozdrawiam!