Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Klasa VII

Napisany 25-03-2020 15:12:00

UWAGA KANGUROWCY!!!

2 czerwca – wtorek o 16.30 piszecie konkurs

z Kangura Matematycznego w kategorii KADET.

Uczniu! Po przeczytaniu zadań w danym dniu wypełnij pola z imieniem i nazwiskiem i prześlij je.

Ankieta dla rodziców

https://cdn.splosie.pl/file/splosie/2020/04/Ankieta-zdalna-praca-1.docx

W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA NOWY PLAN LEKCJI

FIZYKA

Jeśli ułatwi Wam to pracę, to odpowiedzi i pytania proszę przesyłać na emaila: [email protected] 

20.04 Temat: Ruch jednostajnie opóźniony.

Proszę przeczytać ten temat w podręczniku i zrobić notatkę. Następnie wykonać zadania pod tematem w podręczniku.

27.04 Oto zadania na dziś:

Temat: Powtórzenie wiadomości o ruchach.

1. Proszę zapoznać się z materiałem podsumowującym w linku: https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-kinematyki/D12ZDuw86

2. Wykonajcie test z linku i sprawdźcie go.

3. Sprawdzony test proszę odesłać.

4. Sprawdzian zrobimy za tydzień w poniedziałek tj.4.05.20205.

5. Zasady pisania sprawdzianu: 

 • przed godziną 10 otrzymacie sprawdzian
 • o godz 10 zaczniecie pisać
 • zadania będziecie rozwiązywać na dodatkowej oddzielnej kartce, 
 • do godziny 11.30 musicie odesłać rozwiązane zadania
 • jeśli zadania nie odeślecie na czas, uznam to za niewykonaną pracę, co wiąże się z oceną niedostateczną

TEST Z FIZYKI 4.05

Zgodnie z umową, pisać zaczynamy o godz.10.05 a do godz. 11.35 proszę odesłać uzupełnioną kartę odpowiedzi w dowolnej formie.

HISTORIA

Kontakt z nauczycielem: [email protected]

Historia – witam na zajęciach w czwartek 28 maja 2020 roku.

 1. Proszę zapisać temat lekcji oraz zagadnienia do niej.

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczpospolitej.

 1. Pierwsze wybory do sejmu – 1919 r.
 2. Konstytucja marcowa.
 3. Pierwszy prezydent RP.
 4. Śmierć pierwszego prezydenta RP.

2. Proszę zapoznać się z materiałem na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=HQzwiO3BJlw

3. Proszę zapoznać się z materiałem tej lekcji – podręcznik do historii w klasie 7 strony 218 – 221

4. Dla chcących jeszcze lepiej zrozumieć tematykę tej lekcji polecam: https://epodreczniki.pl/a/walka-o-ksztalt-polityczny-panstwa-polskiego-konstytucja-marcowa/D1DjYqYoa

Historia – witam na zajęciach w piątek 29 maja 2020 roku.

 1. Proszę zapisać temat lekcji oraz zagadnienia do niej.

Temat: Rządy autorytarne w Polsce 1926 – 1939.

 1. Polska przed przewrotem majowym.
 2. Przewrót majowy.
 3. Rządy sanacji.
 4. Konstytucja kwietniowa.
 5. Śmierć Piłsudskiego.

2. Proszę zapoznać się z materiałem na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ

3. Proszę zapoznać się z materiałem tej lekcji – podręcznik do historii w klasie 7 strony 222 – 225.

4. Dla chcących jeszcze lepiej zrozumieć tematykę tej lekcji polecam: https://epodreczniki.pl/a/rzady-sanacji/Ddyz0BFCh

JĘZYK POLSKI

Drogi Siódmoklasisto!

20 maja- Wypowiedzenie wielokrotnie złożone. Przypomnijcie sobie wiadomości z zakresu wypowiedzenia wielokrotnie złożonego, następnie proszę rozwiązać test na Wsipnet.

21 maja- Zapraszam na lekcję online o godzinie 8.00. Wspomnienia rodzinne. Melchior Wańkowicz „Ziele na kraterze”. Oglądnijcie film i napiszcie notatkę (ok. 10 zdań) https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=pzQmG6sKP3c

22 maja- Czego można się dowiedzieć o powstaniu warszawskim z tekstu Melchiora Wańkowicza? Wczoraj na zadanie mieliście oglądnąć film na temat całości lektury, dzisiaj bardzo proszę o dwukrotne przeczytanie fragmentu opowieści z podręcznika s. 106. (Ten utwór jest bardzo ważny PP). Następnie przepiszcie notatkę do zeszytu, a w brakujące miejsca wpiszcie informacje z tekstu. https://cdn.splosie.pl/file/splosie/2020/05/Ziele-na-kraterze.docx

25 maja- Ludzie listy piszą… Napisz do swojego kolegi list, w którym przedstawisz informacje o Wańkowiczu, jego córkach, powstaniu warszawskim i lekturze „Ziele na kraterze”. Niech Twoja wypowiedź będzie swobodna, refleksyjna, zawiera wszystkie elementy tej formy wypowiedzi oraz zawiera minimalnie 200 słów. Praca jest podsumowaniem wiadomości na temat tej lektury, dlatego napisz ją dzisiaj, w ramach zajęć edukacyjnych i prześlij do godziny 18.00. Przypominam, że jutro zaczynamy omawiać lekturę „Mały Książę”.

26 maja- Zapraszam na lekcję online o godz. 8.00

27 maja- Temat: Spotkanie z Małym Księciem– bohaterem powiastki Antoine de Saint- Exupery`ego. Na dzisiejszej lekcji będziecie samodzielnie pracować z tekstem lektury. Proszę o uzupełnienie notatki według wzoru i wpisanie jej pięknie do zeszytu. Pracuj powoli i rozważnie. https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/05/Mały-Książę1.docx

28 maja- Temat: W drogę z kluczem wędrownych ptaków. Wędrówka z Małym Księciem. Zapraszam na zajęcia języka polskiego o godz. 8.00 w aplikacji Teams

29 maja – Temat: Dostępne tylko dla dzieci. Proszę w zeszycie wykonać polecenia z E-podręczników. https://epodreczniki.pl/a/dostepne-tylko-dla-dzieci/D10MTgnRi

1 czerwca- Smutne wyniki konfrontacji. Zapraszam na lekcje online o godz. 8.00

3 czerwca- Temat: „Decyzja oswojenia niesie ze sobą ryzyko łez”. O przyjaźni i miłości według Małego Księcia. Zapraszam na Teams o godz. 12.00

Język angielski

Kontakt do nauczyciela: [email protected]

11.05.2020

Subject: How important is money for you? Lekcja na Teams o godz.10. Przygotujcie dialogi.

14.05.2020

Lekcja na Teams o godz.11. Przygotujcie notatkę.

15.05.2020

Subject: Wypowiedź pisemna- wiadomość. Zapoznajcie się ze schematami wypowiedzi na str.89 podręcznik. Wyobraźcie sobie, że wysyłacie maila do znajomego z którym chcecie się umówić:1.podajecie propozycję miejsca(kino,bar, pływanie,inne), 2.sugerujecie czas, miejsce, okoliczności, 3. wyrażacie nadzieję na pozytywną odpowiedź na wasze zaproszenie. To jest jedna z form egzaminacyjnych, trzeba rozwinąć wszystkie trzy punkty po kolei, min.50 słów bez użycia tłumacza. Proszę zadanie wysłać na mojego maila, może być całe w treści nie załączniku, będzie bardziej autentyczne.

18.05.2020

Subject: Revsion7. Lekcja na Teams o godz.10. Powtórzenie wiadomości. Tylko 2 osoby przysłały wypracowania.

21.05.2020

Subject: Professions. Zawody. Lekcja na Teams o godz.11. Doślijcie wypracowania i lekcję powtórzeniową z rozdz.7.

22.05.2020

Subject: What’s her job? Doskonalimy słownictwo https://quizlet.com/pl/502867842/english-class-a2-unit-81-flash-cards/ https://www.liveworksheets.com/cq15446kh https://www.liveworksheets.com/zl162vr https://www.liveworksheets.com/ix146ot https://www.liveworksheets.com/zm28346gn

Dla chętnych zadanie dodatkowe- wysłać dowolną interaktywną kartę. Zmiana godziny poniedziałkowych zajęć na Teams- spotykamy się o 8.

25.05.2020

Subject: I am happy at work. Lekcja na Teams o godz.8.

28.05.2020

Subject: I have a full-time job. Lekcja na Teams o godz.11. Przygotujcie wypowiedź o zawodzie.

29.05.2020

Subject: School of the future. Przygotujcie prezentację power point na temat:Szkoła przyszłości. Będziecie udostępniać podczas lekcji na Teams w poniedziałek.(szkolne tematy są w podr. na str.96, 99 i 101).

1.06.2020

Subject: Skills revision. Ćwiczymy umiejętności językowe(podr.str.104-105). Wykonajcie dwa dowolne zadania w zeszycie. Widzimy się na Teams w czwartek i piątek o godz.9. Przygotujcie prezentacje o szkole.

Matematyka

Kontakt dla uczniów i rodziców: [email protected]

03.06.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 10.00. Temat lekcji: Objętość graniastosłupa – zadania.

02.06.2020

Witam. Dzisiaj będziemy obliczać objętość graniastosłupów. Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=i06eA4UnfoA . W zeszycie przedmiotowym rozwiąż zad.1 i 2 oraz 12 i 13 ze str. 263.

Obejrzyjcie jak zmienia się objętość bryły w zależności od wymiarów: https://www.geogebra.org/m/prMllH2s  oraz  https://www.geogebra.org/m/DJtuGgtd .

01.06.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 9.00. Temat lekcji: Jednostki objętości. Objętość bryły.

29.05.2020

Witajcie . Temat dzisiejszej lekcji to: Odcinki w graniastosłupach – ćwiczenia.  Obejrzyjcie film   https://www.youtube.com/watch?v=7ZanhAvZ_34  . W zeszycie rozwiążcie zadania zamieszczone w pliku. Rozwiązania prześlijcie mi na maila do wtorku. Rozwiązanie ma zawierać rysunek pomocniczy.

27.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 10.00. Temat lekcji: Odcinki w graniastosłupie.

26.05.2020

Witajcie . Dzisiaj będziemy nadal zajmować się obliczaniem pola powierzchni graniastosłupów. Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0  oraz https://www.youtube.com/watch?v=7ZanhAvZ_34 . Następnie rozwiążcie zadanie 8 i 9 ze str.257 w podręczniku. Powodzenia. 

Zadanie dla chętnych: Podręcznik str.259/zad.23.

25.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 9.00. Temat lekcji: Pole powierzchni graniastosłupa -zadania.

22.05.2020

Witam. Temat dzisiejszej lekcji to : Pole powierzchni graniastosłupa. Obejrzyjcie uważnie film  https://www.youtube.com/watch?v=kUhMThSB2D8  . Następnie rozwiążcie zad. 1 i 2 ze str.256 ( w zad.2 nie musicie wykonywać modelu) z podręcznika oraz zad. 5  ze str.110 w ćwiczeniach. Powodzenia.

20.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 10.00. Temat lekcji: Przekroje graniastosłupów.

19.05.2020

Witam uczniów klasy 7. Zaczynamy nowy dział: Graniastosłupy. Temat dzisiejszej lekcji to : Rodzaje graniastosłupów. Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=VBBz7MpLEFA i na jego podstawie zapiszcie jakie własności ma  graniastosłup prosty , prawidłowy i pochyły oraz podsumowanie filmu. (Zapamiętaj). Następnie proszę o rozwiązanie zadań 9, 10 i 11 ze str. 250 ( w wykonaniu zadania 11 pomoże Wam film https://www.youtube.com/watch?v=YUQSQIcbjZQ ) . Powodzenia.

18.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 9.00. Temat lekcji: Omówienie sprawdzianu – twierdzenia Pitagorasa.

15.05.2020

Witam. Przypominam, że od godz. 10.00 – do 10.30 będzie dostępny test podsumowujący wiadomości z twierdzenia Pitagorasa. Zapraszam wszystkich uczniów klasy 7 do rozwiązania. Powodzenia

13.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 10.00. Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa – rozwiązywanie zadań.

12.05.2020

Witajcie . Dzisiaj zajmiemy się praktycznym wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa, obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=XFl-P3Mucus i w zeszytach rozwiążcie zadanie 10 i 11 ze str.238 w podręczniku. Zadania sprawdzę na lekcji on-line w środę o godz.10. Pozdrawiam

11.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 9.00. Temat lekcji: zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.

08.05.2020

Witam. Temat dzisiejszej lekcji to zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. Obejrzyjcie film https://pistacja.tv/film/mat00477-twierdzenie-pitagorasa-w-czworokatach?playlist=566 . Następnie w zeszycie przedmiotowym rozwiążcie zad. 6 i 8 ze str. 232. Możecie sobie utrwalić te umiejętności rozwiązując ćwiczenia na  https://www.matzoo.pl/klasa7/przekatna-kwadratu-i-trojkat-prostokatny-rownoramienny_66_446  .

06.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 10.00. Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa – zadania z czworokątami.

zadania na 05.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 9.00. Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa – zadania z trójkątami.

GEOGRAFIA

16.03.2020. Bardzo proszę o przeczytanie tematu ,,Urbanizacja” s. 122, wpisanie tematu do zeszytu i wykonanie zad. 1-3 s.128 (pisemnie)

18.03.2020 . Witam i pozdrawiam kl.VII. Dzisiaj proszę o przeczytanie podsumowania s.129 i wykonanie testu do zeszytu s.130 – 132 Powodzenia.

23.03.2020r. Temat na dzisiaj to: Warunki rozwoju rolnictwa. Proszę o przeczytanie tekstu s.124-127 , zapisanie tematu oraz pisemne wykonanie zad.1 i 3 s.127. Zachęcam do skorzystania ze strony: epodręczniki.pl . Po wejściu na stronę należy wybrać w zakładce geografia i odszukać temat: Czynniki rozwoju rolnictwa. Do kontaktu ze mną podaję adres [email protected] . Pozdrawiam

25.03.2020r. Temat na dzisiaj to: Produkcja roślinna. Przeanalizujcie temat, zapiszcie w zeszycie i odpowiedzcie pisemnie na pyt. 2 i 3 s.140.

30.02.2020r. Witam ponownie . Temat dzisiejszy: Produkcja zwierzęca. Proszę o zapisanie tematu i przeczytanie tekstu s.131-133. Do zeszytu wymyślcie i wpiszcie 5 pytań (wraz z odp.), które chcielibyście zadać swoim kolegom oczywiście pytania mają dotyczyć tematu.Zachęcam do zapoznania się ze stroną: https://epodreczniki.pl/a/chow-i-hodowla-zwierzat-w-polsce/DEQyr4aW3

1.04.2020r. Temat na dzisiaj: Zmiany w polskim przemyśle. Przeczytajcie treści s.134-137 i odpowiedzcie pisemnie do zeszytu na pyt.2 i 3 zdjęcie zadania wyślijcie.

6.04.2020r. Temat: Energetyka. Przeczytajcie i wpiszcie temat s.138- 141. Do zeszytu odpowiedzcie pisemnie pyt. 1 i 2 s.141.

8.04.2020r. Temat: Gospodarka morska. Proszę przeczytać tekst s.142-144, zapisać temat i odpowiedzieć pisemnie na pyt. 1 i 2 s.144

15.04.2020r. Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości .Proszę o przeczytanie tekstu i wykonanie do zeszytu testu s.146. We wtorek szansa na dobrą ocenę. Zadam kilka pytań z podsumowania.

20.04.2020r. Rodzaje usług. Transport i łączność. Przeczytajcie tekst s.148- 152 , zapiszcie temat , pisemnie odpowiedzcie na ćwicz.1 s.152

22.04.2020r. Temat: Turystyka. Proszę przeczytać tekst s.153-157, zapisać temat i odpowiedzieć pisemnie na pyt. 1 s. 155. Temat realizujemy przez dwie jednostki lekcyjne dlatego poproszę o zrobienie i wysłanie prezentacji na temat wybranych miejsc turystycznych w Polsce. Można skorzystać z wymienionych miejsc na s.155. Termin do 29.04.2020r.

27.04.2020r. Temat: Charakterystyka wybranych miejsc turystycznych w Polsce. Przypominam, że do 29 IV czekam na prezentacje, kto jeszcze nie wysłał. https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-wybranych-regionow-polski—prezentacje/D89Eqd4H6 https://www.youtube.com/watch?v=7rPyLiSwak8

29.04.2020r. Temat:Handel w Polsce. Proszę przeczytać tekst s.158-160 , zapisać temat i pisemnie odpowiedzieć na pyt.1,2,3 s.160

4.05.2020r. Temat:Podsumowanie wiadomości. Przeanalizujcie tekst s.161 i rozwiążcie test s.162 do zeszytu. We wtorek będziemy się pytać z podsumowania.

6.05.2020r.Temat: Ustny test geograficzny

11.05.2020 r. Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Przeczytajcie tekst s.164-167, zapiszcie temat i wykonajcie ćwicz.1-3 s.167 .Obejrzyjcie film: https://www.youtube.com/watch?v=cLXiennnlDY

13.05.2020r. Temat: Utrwalenie wiadomości . Odpowiedz pisemnie na pytania:

1.Jak powstają kwaśne opady? 2.Wymień zanieczyszczenia przemysłowe. 3.Co to są zanieczyszczenia komunalne? 4.Jakie są skutki zanieczyszczania środowiska? Zadanie jest na ocenę , proszę wysłać dzisiaj. Przy zadaniu nie korzystamy z internetu.

18.05.2020r.Temat: Ochrona przeciwpowodziowa. Przeczytajcie tekst s.170 -174 ,zapiszcie temat i odpowiedzcie na pyt 1 i 2 s. 174. https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4

20.05.2020r. Temat: Warunki produkcji energii. Proszę o przeczytanie tekstu s.175-177 i pisemną odpowiedż na pyt. 1 – 3 s.177. Obejrzyjcie również film :https://www.youtube.com/watch?v=CoiGR53oYwg

25.05.2020 Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich. Proszę przeczytać tekst s.178 – 180 i pisemnie zrobić ćwicz. 2 i 4 s. 180.

27.05.2020r. Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich. Przeanalizujcie temat z podręcznika oraz film: https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM Napiszcie co zapamiętaliście po obejrzeniu filmu.

1.06.2020r. Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług. Zapiszcie temat, przeczytajcie treści s.187- 189 i obejrzyjcie film: https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA Dzisiaj nie macie zadania. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.

3.06.2020r. Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki .Przeczytajcie tekst s. 190 – 193 i wykonajcie pisemnie ćw. 1 -3 s.193.

JĘZYK NIEMIECKI

Zadania przesyłajcie na adres: [email protected]

Lekcja w dniu 25.05.2020r.

Lekcja w dniu 27.05.20 r.

Lekcja w dniu 1.06.20r.

Lekcja w dniu 3.06.20r. Notatka

Zapraszam na lekcję online we wtorek 02.06.20 r. o godzinie 9.

CHEMIA

04.06.2020

Witam. Dziś nadal będziemy zajmować się zmianą stężenia roztworu. Przeanalizujcie treść lekcji i przykłady z Waszego podręcznika str.186 -191. Odpowiedzcie pisemnie w zeszycie na dwa pytania: Jak rozcieńczyć roztwór? Jak zatężyć roztwór? Możecie też obejrzeć film : https://www.youtube.com/watch?v=mXrhSPJYGSc .Następnie rozwiążcie  zad. 2 i 3 ze str.191.

02.06.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 11.00. Temat lekcji: Zmiana stężenia procentowego.

28.05.2020

Witam. Przeanalizujcie przykłady 1 i  2 z podręcznika str.180. Proszę abyście znów skorzystali z e-podręcznika  https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DBs4CnWwG, ale tym razem przeanalizujcie rozdział 5 – powtórzycie sobie wiadomości na temat gęstości. W zeszycie zapiszcie polecenie 5 lub 6 wraz z rozwiązaniem. W zamieszczonym poniżej pliku znajdziecie zadania do rozwiązania. W zeszycie rozwiążcie  zadania 1-6. Powodzenia

26.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 11.00. Temat lekcji: Stężenie procentowe- zadania.

21.05.2020

Witam klasę 7. Temat dzisiejszej lekcji to : Stężenie procentowe. Dokładnie przeanalizujcie 1 i 2 rozdział lekcji https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DKDywpMJi. W zeszycie przedmiotowym zapiszcie definicję stężenia procentowego, wzór na stężenie procentowe wraz z wyjaśnieniem oznaczeń literowych (rozdział 1). Następnie wykonajcie polecenie 2 z rozdziału 2, zapiszcie dwa sposoby rozwiązania. (wcześniej obejrzyjcie film).

Przypominam, że o 10.40 na Teams piszemy kartkówkę . Powodzenia.

19.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 11.00. Temat lekcji: Rozpuszczalność substancji – rozwiązywanie zadań.

14.05.2020

Witam. Temat dzisiejszej lekcji to rozpuszczalność substancji. Skorzystajcie z lekcji na platformie epodręczniki  https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO  . Obejrzyjcie znajdujący się tam film, dokładnie przeczytajcie podsumowanie i słowniczek, postarajcie się rozwiązać ćwiczenia interaktywne znajdujące się pod lekcją. W zeszycie przedmiotowym umieśćcie notatkę i rozwiążcie zadanie.  

12.05.2020

Zapraszam na lekcję na Teams o godz. 11.00. Temat lekcji: Woda jako rozpuszczalnik.

07.05.2020

Witam. Temat dzisiejszej lekcji to: Rodzaje roztworów. Zapoznajcie się z lekcją https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-wodzie/D1OYYnxU6 i na jej podstawie zapiszcie w zeszycie pkt.1. Od czego zależy szybkość rozpuszczania substancji? Możecie skorzystać z podsumowania lekcji. Następnie korzystając z rozdziału  3 i 5  lekcji  https://epodreczniki.pl/a/woda-i-roztwory-wodne—podsumowanie/DiFuEvxv2   lub podręcznika zapiszcie pkt. 2 Co to jest roztwór właściwy, koloid i zawiesina? pkt. 3. Co to jest rozwór nasycony i nienasycony oraz rozcieńczony i stężony?

We wtorek 12.V o godz. 9 zapraszam na Teams na lekcję chemii. Proszę powtórzyć ostatnie 3 lekcje.

05.05.2020

Witam .Temat dzisiejszej lekcji to: Właściwości wody. Obejrzyjcie film  https://www.youtube.com/watch?v=W2R1a9KSr7Y oraz przepiszcie i uzupełnijcie notatkę.

BIOLOGIA

Drodzy uczniowie witam Was serdecznie, mam nadzieję ,że trzymacie się zdrowo i zaglądacie na stronę wykonując polecenia.

Z biologii proszę o przeczytanie tematu: Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego. Zapisanie tematu i pisemne wykonanie zad.1-3 s.128.

20.03.2020r. Witam ponownie. Dzisiaj proszę o przeczytanie podsumowania s.129 i pisemne wykonanie testu s.131-132 . Zachęcam również do skorzystania ze strony paniodbiologii.pl Pozdrawiam i życzę powodzenia.

24.03.2020r. Temat na dzisiaj : Budowa i rola układu oddechowego https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DBJunNSsV

Zapisz temat, przeanalizuj treści a następnie stwórz w zeszycie krzyżówkę biologiczną, której hasłem będzie słowo: płuca .Wyślij krzyżówkę lub jej zdjęcie( podpisane) na mojego e-maila

26.03.2020r. Dzisiejszy temat: Mechanizmy wymiany gazowej. Zapiszcie temat, przeczytajcie s.138-141 i odpowiedzcie na pytania: 1.Czym różni się powietrze wdychane od wydychanego? 2.Na czym polega wymiana gazowa? 3.Jaka jest rola przepony i mięśni międzyżebrowych w procesie wentylacji płuc?

Przypominam, że zdjęcie zadania wysyłamy . Niestety nie wszyscy wysłali poprzednie . Na zadania czekam do wtorku. Jeśli wykonujecie krzyżówkę to pamiętajcie, że ma ona dotyczyć treści z omawianego tematu . Należy dołączyć też pytania. Tylko część z Was zrobiła dobrze. Pozdrawiam.

31.02.2020r. Oddychanie komórkowe. Proszę przeanalizować temat s.142-143 i odpowiedzieć na pyt. 1 i 2 pisemnie do zeszytu.

2.04.2020r. Temat: Higiena i choroby układu oddechowego. Proszę przeanalizować temat s.144-148, zapisać w zeszycie i zapoznać się ze stroną :https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DNN5ltUvz Do zeszytu ćw.1 s.148.

7.042020r.Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości. Proszę o uważne przeczytanie podsumowania i wykonanie do zeszytu testu sprawdzającego.

16.04.2020r. Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego. Proszę o zapisanie tematu i wykonanie ćwicz.1 -3 s.156. Wysyłamy zdjęcie.

21.04.2020r.Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego. Przeanalizujcie stronę https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-moczowego/DC2aXuFgp Zapiszcie temat i odpowiedzcie na pyt. 1 i 2 s.160.

23.04.2020r. Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości. Proszę przeanalizować tekst s.161 i wykonać do zeszytu test. Przypominam o pracy dodatkowej trochę związanej z obecną sytuacją czyli wykonanie prezentacji na temat uzależnienia od telefonu i internetu.

28.04.2020r. Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. Przeczytajcie tekst s. 195 – 199, zapiszcie temat i dla utrwalenia przerysujcie i podpiszcie oko do zeszytu .Przeanalizujcie również stronę: https://epodreczniki.pl/a/oko—narzad-wzroku/DByVW3EI0

30.04.2020r.Temat: Ucho- narząd słuchu i równowagi. Lekcja on line godz.10.00 teams

5.05.2020r. Temat: Odbieranie dzwięków . Przeczytajcie z podręcznika s.200-202 i wykonajcie ćw. 2 i 3 s.202 Obejrzyjcie film :https://www.youtube.com/watch?v=CfJ-AAEOyKY

7.05.2020r. Temat: Higiena oka i ucha. Przeanalizujcie tekst s.203-207 i odpowiedzcie pisemnie na pyt.1-3 s.20

12.05.2020r. Temat: Zmysły powonienia smaku i dotyku. Lekcja na teamsie.

14.05.2020r. Powtórzenie robimy we wtorek. Temat na dzisiaj :Męski układ rozrodczy. Proszę przeczytać tekst s.215 – 217 i odpowiedzieć pisemnie na pyt.1-3 s.217.

19.05.2020r. Temat: Żeński układ rozrodczy. Lekcja na teamsie.

21.05.2020r. Temat: Funkcjonowanie układu rozrodczego. Proszę o przeczytanie treści s. 221 – 223 i porządne przygotowanie się od s.215. We wtorek pytam.

26.05.2020r. Temat: Rozwój pęcherzyka jajnikowego. Lekcja na teamsie.

28.05.2020r. Temat: Rozwój człowieka – od poczęcia do narodzin. https://epodreczniki.pl/a/etapy-zycia-czlowieka/DCg726e7

2.06.2020r. Temat: Rozwój człowieka od narodzin do starości. Lekcja na teamsie.

GODZINA WYCHOWAWCZA

Mam nadzieję, że jutro o godz.10.00 spotkamy się na grupie i będziemy mogli porozmawiać .

7.04.2020r. Temat: Ład porządek i higiena w moim otoczeniu. Spotykamy się o godz.10.00 na grupie, mam nadzieję , że wszyscy będziecie .Przypominam o konkursie związanym z tematem

21.04.2020r.Temat :Uzależnienia https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/D1raxyg07

28.04.2020r. Temat: Testujemy nowy program. Dostaliście informacje na messengera na podstawie których o 10.00 zalogujcie się na grupę biologia klasa VII. Sprawdzimy czy uda się nam połączyć. Mam nadzieję, że będą wszyscy.

5.05.2020r. Temat: Zdrowy styl życia.Jak co tydzień spotykamy się na Teamsie. Popracujemy też z geografią.

12.05.2020r. Temat: Bezpieczeczeństwo w gospodarstwie rolnym. https://www.youtube.com/watch?v=EF3CB4R6NC4

19.05.2020r. Temat: Systematyczność pracowitość , konsekwencja.

26.05.2020r. Temat: Sprawy związane z zakończeniem roku.

2.06.2020r. Temat: Jak pożegnamy naszych starszych kolegów. Teams.

INFORMATYKA

Mój adres: [email protected] Termin pracy na ocenę minął 6.04. Tylko 3 uczniów przesłało mi zadania:(

Witam uczniów kl VII. Na wstępie chciałam poinformować, że jedyne dotąd zadnie z informatyki , które zadałam na ocenę wykonało tylko 3 uczniów. Termin minął 6 kwietnia.

16.04  Temat lekcji: Wyszukiwanie informacji w internecie. Proszę zapoznać się z kartą pracy, zapisać ja na pulpicie swego komputera jako  ćwiczeniazinternetem. Wypełniona kartę należy odesłać do mnie na adres: [email protected] do poniedziałku włącznie lub przez messengera

23.04. Temat lekcji: Kaligramy.

Kaligram to wiersz, którego wersy są ułożone w taki sposób, że tworzą kształt przedmiotu. Jest to forma wesołej zabawy poetyckiej, której początki sięgają starożytności.

1.Znajdź w wyszukiwarce grafiki Google takie wiersze. Wybierz ten, który najbardziej ci się podoba. Tego typu materiałów jest w sieci bardzo dużo . Zwróć uwagę na treść.

Nieco większą trudność może Wam  sprawić znalezienie polskich kaligramów.

2.Utwórz nowy dokument Worda nadaj mu nazwę kaligramy1 / jeden to numer w dzienniku ucznia, każdy uczeń wpisze swój numer/

Zadanie . Znajdź w wyszukiwarce grafiki Google kaligramy i skopiuj ten, który Ci się najbardziej podoba wklej do utworzonego pliku i prześlij mi go do jutra na adres: [email protected]. To zadanie nie zajmie Ci wiele czasu, wiec nie zwlekaj z jego wykonaniem.

Jeśli ktoś chce zdobyć ocenę : 6,  może sam spróbować wykonać taki kaligram.   Na to zadanie przeznaczam tydzień czasu.

30.04 Temat lekcji. Obiekty w edytorze tekstu.

 1. Utwórz nowy dokument Worda i  nadaj mu nazwę  obiekty1/ jeden to numer w dzienniku ucznia, każdy uczeń wpisze swój numer/
 2. Otwórz go i wejdź w menu Wstawianie. Potem kliknij w  kształty. Z dostępnych tam kształtów wykonaj kompozycję na całej stronie . Kompozycja powinna przedstawiać jakiś przekaz . Kształty mogą na siebie nakładać i możecie je edytować kolorystycznie.
 3. Pracę trzeba do mnie przesłać do następnego czwartku.

 

7.05 Temat lekcji. Plakat

Wykonaj w dowolnym programie plakat/ paint, word/ , który chciałbyś mieć na ścinie swego pokoju. Możesz wykorzystać gotowe pojedyncze obrazy z internetu, ale nie gotowy plakat. Liczę na Twoją kreatywność. Na prace czekam do następnego czwartku do mnie na adres: [email protected]

Są uczniowie, którzy nie przysłali żadnej pracy z informatyki !!!

14.05 i 21.05  Temat: Multimedialne  prezentacje z dźwiękiem i filmami.

Przykładową prezentację z wykorzystaniem krótkich filmików np. z YouTuba  możesz wykonać w programie:

PowerPoint,

Impress/ wchodzi w skład pakietu LibreOffice,

lub Prezi działającego w przeglądarce.

                         Zobacz:  https://www.youtube.com/watch?v=ziZ7ecz8qXM

Twoja prezentacja na ocenę powinna zawierać:

co najmniej 12 slajdów,

2 filmiki

Bardzo proszę, przemyśleć co chcesz zaprezentować, aby było ciekawie. Pracę należy mi przesłać w następny czwartek czyli 21 maja [email protected]

28.05 Temat: Strony edukacyjne dla uczniów.

Moi drodzy . Bardzo dziękuje ty uczniom, którzy bardzo odpowiedzialnie traktowali przedmiot i zawsze na czas przesyłali prace. Wszyscy Ci uczniowie otrzymali już ode mnie wiadomość z propozycją oceny na koniec roku.

Są jednak osoby, które nie przysyłają prac. Przy wpisywaniu ocen cząstkowych do dziennika będę zmuszona wpisać im oceny negatywne.

Czekam jeszcze na zaległe prace.

PLASTYKA

26.03.2020r. Wykonaj zajączka wielkanocnego z gazetowych kulek(wzór widzieliście na lekcji) . Jeżeli nie masz szarego papieru możesz okleić białym papierem śniadaniowym. Kto nie ma odpowiednich materiałów niech wykona dowolną ozdobę wielkanocną. Następnie wykonajcie zdjęcie i wyślijcie mi. Czas-7 IV.

31.03.2020r. Dzisiaj nadal przestrzenna ozdoba wielkanocna. Mam nadzieję, że już kończycie i niedługo zobaczę piękne zdjęcia.

7.04.2020r. Temat: Kartka okolicznościowa . Na kartce przedstawcie dowolny zwyczaj wielkanocny.

21.04.2020r. Temat: Twój pomysł na spędzanie czasu wolnego w domu- komiks lub plakat.

28.04.2020r. Temat: Analiza i interpretacja dzieł sztuki. Zapoznajcie się ze stroną: https://epodreczniki.pl/a/nowatorskie-widzenie-swiata—o-dzielach-sztuki-ktore-zerwaly-z-tradycja/DmXpYXdfl

5.05.2020r. https://epodreczniki.pl/b/sila-ekspresji—wyrazenie-siebie-poprzez-sile-malarska/PiEl17xBX

12.05.2020r. Temat: Portret Jana Pawła II-konkurs. http://www.gokropa.iaw.pl/pl/109539/0/KONKURS_PLASTYCZNY_PORTRET_JANA_PAWLA_II.html Po wykonaniu pracy zanim odeślecie na konkurs przyślijcie mi zdjęcie. Szansa na 6.

19.05.2020r. Temat: Happening i performance. Proszę o przeczytanie tekstu s.56 – 61 i wyjaśnienie pojęć z tematu do zeszytu.

26.05.2020r. Temat: Abstrakcja geometryczna https://epodreczniki.pl/a/abstrakcja-geometryczna-projektujemy-odziez-i-akcesoria/DKjRt6pE6

2.06.2020r. Temat: Laurka pożegnalna. http://www.aisab.pl/jeszcze-cieple/kartka-recznie-robiona-dzien-nauczyciela-zakonczenie-roku-szkolnego-podziekowanie-dscf3910/

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

MUZYKApiątek

Kontakt: tel. 501040399
e-mail: [email protected]

Witajcie Kochani! Lekcje muzyki będą odbywać się co tydzień w piątek. Wracamy do starego planu lekcji. Proszę o nadrobienie zaległości tych, którzy jeszcze nie dosłali nagrań lub prac plastycznych.

20.05.2020

Temat: Balet i taniec klasyczny.
Przeczytajcie informacje ze s.123-127 z podręcznika.
Wiecie już kiedy i gdzie powstał balet i jaka jest różnica między tańcem klasycznym i współczesnym. Znacie również pojęcia związane z tym rodzajem tańca. Są one zapisane fioletowym drukiem w podręczniku.
Pooglądajcie dwa filmiki i sprawdźcie, czy potraficie nazwać wszystkie elementy tańca i stroju tancerzy.
Balet klasyczny „Jezioro łabędzie”- Piotr Czajkowski https://www.youtube.com/watch?v=HI7XdqJJfBw
Taniec współczesny „Take me with you” https://www.youtube.com/watch?v=UT7ilqcoTWI
Posłuchajcie utworów najsłynniejszego na świecie twórcy baletów Piotra Czajkowskiego.

„Dziadek do orzechów”
„Jezioro łabędzie”

Zagrajcie na fletach fragment „Jeziora łabędziego”. Nuty znajdziecie na s.123 w podręczniku. Przygotujcie się do tego wykonania odszukując dźwięki w tabeli chwytów na końcu książki. Ćwiczcie codziennie 10 min.
Przyślijcie do mnie nagrania do 02.06. Zadanie obowiązkowe dla wszystkich!
Załączam melodię do posłuchania.

Temat z „Jeziora łabędziego” na flet

27.05.2020

Temat: Z dziejów muzyki – muzyka XX wieku.
Dzisiaj poznacie różne odmiany muzyki współczesnej. To naprawdę intrygujące kompozycje i myślę, że znajdziecie coś dla siebie, co przypadnie Wam do gustu. Rozpoczniemy od zaśpiewania piosenki pt. „Wrażenia”. Właśnie na zaskakujących wrażeniach słuchowych opiera się muzyka współczesna. Podobnie jak we współczesnym malarstwie. Plama, kreska i barwa to elementy, z których artyści tworzą dzieła. Tekst znajdziecie na s.132 w podręczniku.

„Wrażenia” – śpiew

Przeczytajcie z podręcznika na s.133-138 ciekawostki dotyczące najsłynniejszych współczesnych kompozytorów. W tym roku umarł światowej sławy polski kompozytor Krzysztof Penderecki.
Posłuchajcie fragmentu jego utworu i zróbcie ilustrację stosując tylko kreski, kropki, linie łamane i barwę. Wyślijcie fotografie do mnie.

Anaklasis… – Krzysztof Penderecki

Posłuchajcie również utworu Claude Debussy żyjącego jeszcze w XIX w., ale twórczością wyprzedzającego swoją epokę o cały wiek. Do tej muzyki namalujcie ilustrację stosując tylko barwne plamy. Dajcie się ponieść wyobraźni. Wyślijcie do mnie zdjęcie.

„Światło księżyca” – Claude Debussy

Prace plastyczne możecie wykonać na jednej kartce z bloku, dzieląc ją na pół. Będzie ciekawy efekt! Zdjęcia wysyłajcie do 02.06.
Na koniec posłuchajcie i pooglądajcie wykonań kompozytora Wojciecha Kilara, który tworzył muzykę do wielu znanych filmów.
https://www.youtube.com/watch?v=ssVK-dSSo8o – „Krzesany”
https://www.youtube.com/watch?v=XfWLULVI0PM – „Dziewiąte wrota”

RELIGIA

03.06.2020

Temat: Święci Wojciech i Stanisław patronami Polski.

Jako notatka do zeszytu zapamiętaj str. 143.

Tekst do przeczytania w katechizmie str. 141-143.

RELIGIA GRECKOKATOLICKA

JĘZYK UKRAIŃSKI

Witam serdecznie. Można się ze mną kontaktować przez messenger lub e-mail [email protected]

Dzień dobry!

Od 1 czerwca 2020 roku wracamy do planu lekcji sprzed kwarantanny. Język ukraiński będzie w tym miesiącu w czwartki i piątki, tak jak w pierwotnym planie lekcji. Pozdrawiam!

WYCHOWANIE FIZYCZNE


03.06.2020 r

Temat : Ćwiczenia relaksujące

Ćwiczenia relaksujące to balsam dla ciała,ale i też dla ducha. Końcówka roku szkolnego z reguły bywa ciężka i stresująca, a więc ………………..

https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA02.06.2020 r

Temat : Marszobieg w terenie

Dzisiaj marszobieg. 3 minuty biegu, 1 minuta marszu. Całość 30 minut. Pozdrawiam.

01.06.2020 r

Temat:Lekkoatletyka – biegi średnie

Witajcie DZIECIAKI. Mam wielką przyjemność złożyć WAM życzenia z okazji DNIA DZIECKA. Życzę spełnienia marzeń, dużo radości i uśmiechu każdego dnia oraz wielu życzliwych ludzi na Waszej drodze. Dzisiaj zobaczcie trzy biegi na średnich dystansach. Bawcie się dobrze.

https://www.youtube.com/watch?v=-VOlXYW1Tes

https://www.youtube.com/watch?v=ju-E0imbxyY

https://www.youtube.com/watch?v=Gu3wTiQKn2M

28.05.2020 r

Temat: Wycieczka.

Czy będzie udana czy nie zależy tylko od waszego nastawienia. Jak mawia klasyk ” Nie ma złej pogody na wycieczkę, są tylko żle ubrani uczestnicy wycieczki „. A tak zupełnie serio, spróbujcie „coś ” ciekawego wymyślić ( mimo niekorzystnych prognoz ) Nie poddawajcie się!!!! Powodzenia!!!!!

27.05.2020 r

Temat: Tabata

Proponuję Tabatę podczas której wzmocnicie mm. brzucha i nóg. https://www.youtube.com/watch?v=raQh-D6V8iU

26.05.2020 r

Temat:Lekkaatletyka

Witajcie. Dzisiaj obejrzyjcie sobie biegi po rekord świata na 100 i 200 m. Fantastyczne biegi i fantastyczne wydarzenia, Zobaczcie i oceńcie sami

https://www.youtube.com/watch?v=V-5hUWHixDo

https://www.youtube.com/watch?v=vvYPCfZA6yI

25.05.2020 r

Temat: Marszobieg w terenie

Witam. Dzisiaj kontynuacja marszobiegu, 3 min biegu , 1 min. marszu. Całość 30 minut, Pozdrawiam

21.05.2020 r

Temat: Wycieczka

Podobnie jak w tamtym tygodniu zadanie na weekend jest takie: zaplanuj i zrealizuj wycieczkę ze swoimi bliskimi. Jaka ona będzie ( ta wycieczka oczywiście ) zależy tylko od Was. Pogody ducha i niezapomnianych wrażeń życzę!!!!!

20.05.2020 r

Temat:Tabata

Wczoraj teoria dzisiaj praktyka. Zapraszam na tabatę

https://www.youtube.com/watch?v=ZGPqu9XbQ9g

19.05.2020 r

Temat Lekkoatletyka

Dzisiaj odrobina teorii. Dwa biegi sztafet 4 x 400 m( kobiety na otwartym stadionie i mężczyźni na hali ) Obejrzyjcie filmy. Pokibicujcie i bądźcie dumni z Naszych biegaczy!!!! Miłego oglądania

https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8

https://www.youtube.com/watch?v=E7amPX0XHaU

18.05.2020 r

Temat: Marszobieg w terenie

Kontynuujemy rozpiskę marszobiegu z tamtego tygodnia. Powodzenia.

14.05.2020 r

Temat: Marszobieg w terenie

Powtarzamy marszobieg z poniedziałku. Jeżeli nie dacie rady dzisiaj (zła pogoda ) ćwiczenia przełóżcie na piątek. Powodzenia

22.04.2020 r

Temat: Piłka siatkowa – doskonalenie techniki

Doskonalimy ćwiczenia które robiliście wczoraj. Proszę, opanujcie kilka ćwiczeń, ale bardzo dokładnie. Liczy się jakość!!!