Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Klasa VIII

Napisany 12-03-2020 15:12:43

Jeżeli przeczytałeś polecenia na dany dzień to prześlij nam imię i nazwisko.

DRODZY UCZNIOWIE

Szybka droga do próbnych testów: http://www.oke.krakow.pl/inf/

Egzamin próbny ósmoklasisty – w naszej szkole wszyscy uczniowie wyrazili chęć udziału

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

W tych dniach w klasie 8 wszystkie pozostałe zajęcia są odwołane.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien zostać przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania to wiem, że podejdziecie do tego wyzwania odpowiedzialnie.

Drodzy uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE Kraków – rozwiązujecie zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w wymienionych poniżej formie, (każdy uczeń wybiera jedną z podanych poniżej) np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Przypominam czas:

Kontakt z nauczycielem (p. W. Wagowska, p. L. Szurek i p. B. Buno)

Proponujemy aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Życzę wszystkim powodzenia. Lidia Szurek

Szybka powtórka przed egzaminem

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. już są dostępne zadania pod adresem:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Jeżeli macie problem z dostępem do zestawów zadań na stronie CKE to możecie wchodzić na stronę OKE Kraków:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Zachęcam całą klasę do powtarzania. Życzę powodzenia: Lidia Szurek

FIZYKA

https://epodreczniki.pl/a/oddzialywania-magnetyczne/DjniOz4pL

https://epodreczniki.pl/a/doswiadczenia-dla-kazdego—przyciaganie-na-odleglosc-czyli-od-magnesu-do-elektromagnesu-cz-1_2/DyOBZ352X

https://epodreczniki.pl/a/doswiadczenia-dla-kazdego—przyciaganie-na-odleglosc-czyli-od-magnesu-do-elektromagnesu-cz-2_2/D11o2LoDK

To jest praca na cały tydzień. Proszę, aby uczniowie przeanalizowali lekcję, obejrzeli filmy, zrobili notatką w zeszycie, wykonali zalecane karty pracy, doświadczenia i krzyżówkę a na mojego Messengera przesłali informację z wykonanej pracy.

zadania na 27.03

Proszę przeanalizujcie temat: Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem zgodnie materiałem w linku

https://epodreczniki.pl/a/pole-magnetyczne-wokol-przewodnika-z-pradem-elektromagnesy-i-ich-zastosowanie/D1CHzXsYp

Następnie zapiszcie podkreślony temat w zeszycie, zróbcie notatkę i uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń w tym temacie oraz wykonajcie zadania zaproponowane w linku.

Jeśli ułatwi Wam to pracę, to odpowiedzi i pytania proszę przesyłać na emaila: [email protected] 

zadania na 3.04

Dla uzupełnienia wiadomości o polu magnetycznym wokół przewodnika z prądem obejrzyjcie filmiki: https://www.youtube.com/watch?v=QbUg2RrFNEk , https://www.youtube.com/watch?v=QCx2FLfj5t8

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Kontakt poczty elektronicznej dla uczniów i rodziców: [email protected]

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w dniu 8 kwietnia 2020

 1. Proszę zapisać w zeszytach przedmiotowych temat lekcji oraz punty do niej.

Temat: Organizacje międzynarodowe – Polska w strukturach NATO.

 1. Cele i działanie NATO.
 2. Państwa należące do NATO.
 3. Polska w NATO.
 4. Wojskowe misje zagraniczne żołnierzy polskich.
 5. Czy NATO jest Polsce potrzebne?

2. Zapoznaj się z materiałem na stronie : https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/DCmMFHwtO

UWAGA: MATERIAŁ ZAWIERA BŁĄD MERYTORYCZNY, OBECNIE DO NATO NALEŻY 30 KRAJÓW ŚWIATA.

3. Zapoznaj się z kartą ,,Warto wiedzieć” – poniżej. Wiedza tam zawarta pomoże Wam w odrobieniu poleceń zadania domowego.

4. Zapisz odpowiedzi na karcie pracy posługując się komputerem lub w razie trudności zrób to w zeszycie przedmiotowym. Tej karty nie wysyłacie. Zadania sprawdzę po powrocie do szkół. Ostatnie zadanie jest nadobowiązkowe i to możecie przesyłać na adres: [email protected] Plik karty pracy poniżej.

5. UWAGA: STARJCIE SIĘ NA BIEŻĄCO ODRABIAĆ ZADANIA I POBIERAĆ PLIKI PONIEWAŻ STRONA JEST CO KILKA DNI ODCIĄŻANA I USUWA SIĘ POPRZEDNIE MATERIAŁY!

Jestem dostępny na: [email protected]

Z okazji ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO życzę Wam pokoju, którego świat dać nie może.

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w dniu 6 kwietnia 2020

 1. Proszę zapisać w zeszytach przedmiotowych temat lekcji oraz punty do lekcji.

Temat: Władza sądownicza w Rzeczpospolietj Polskiej.

1. Organizacja władzy sądowniczej w Polsce.
2. System sądownictwa w Polsce.
3. Zasady określające działalność władzy sądowniczej.
4. Działalność organów wymiaru sprawiedliwości.
5. Instancyjność w postępowaniu sądowym.
6. Pojęcia immunitetu oraz apelacji i kasacji.

2. Zapoznaj się z materiałem na stronie : https://epodreczniki.pl/a/struktura-wymiaru-sprawiedliwosci-w-polsce/D62nQfqI1 Możesz spróbować zmierzyć się w formie cyfrowej z ćwiczeniami nr 6 i 7.

3. Otwórz podręcznik do wiedzy o społeczeństwie na stronach 142 – 144 i przeanalizuj zamieszczone tam trzy wykresy: ,,Sądy”, Zasady określające działalność władzy sądowniczej”, ,,Instancyjność w postępowaniu sądowym”.

4. Zwróć uwagę na nowe słówka: instancja, immunitet, apelacja, kasacja.

5. Wykonaj w zeszycie zadanie – plik poniżej. Możesz je zapisać w zeszycie lub zredagować odpowiedzi na komputerz(wówczas należy plik wydrukować i umieścić w zeszycie). Pracy tej nie przesyłacie, sprawdzę ją na pierwszych zajęciach po powrocie do szkół.

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach wiedzy o społeczeństwie.

ZADANIA NA ŚRODĘ 25 MARCA 2020

 1. Proszę zapisać w zeszytach przedmiotowych temat lekcji oraz punty z pliku poniżej.

2. Zapooznaj się z trścią lekcji na stronie – adres poniżej.

https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp—rada-ministrow/D1B2HSegY

3. Wykonaj zadania z karty pracy i wyślij je podpisane na adres poczty [email protected]

4. W przypadku trudności z edycją na komputerze zapisz odpowiedzi w zeszycie a zdjęcie wykonanej i podpisanej pracy prześlij w formacie jpg.

5. W razie pytań do nauczyciela kontakt : [email protected]

Życzę owocnej pracy i miłego dnia.

HISTORIA

Kontakt poczty elektronicznej dla uczniów i rodziców: [email protected]

HISTORIAWITAM NA ZAJĘCIACH6 KWIETNIA 2020

 1. Wpiszcie do zeszytu temat lekcji oraz punkty – poniżej.

Temat: Konflikt państwa z Kościołem.

 1. Represje władz wobec Kościoła w czasach Władysława Gomułki.
 2. List biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku.
 3. Milenium chrztu Polski kontra 1000 – lecie powstania państwa polskiego.
 4. Obchody 1000 rocznicy chrztu Polski za granicą.

2. Zapoznaj się z plikiem poniżej.

3. Otwórz podręcznik do Historii w klasie 8 na stronie 169. Przeczytaj rozdział ,,Milenium kontra tysiąclecie” oraz ,,Obchody na uchodźstwie”.

4. Na podstawie pliku z punktu 2 odpowiedz w zeszycie na pytanie poniżej i uzasadnij swoje przemyślenia w krótkiej notatce. ZADANIA NIE PRZESYŁACIE. Pytanie: które z represji jakie władza stosowała wobec Polaków pragnących wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa, twoim zdaniem były najgorsze?

UWAGA

Materiały dodatkowe dla pasjonatów historii:

Plik IPN

Film o tematyce lekcji na: https://www.youtube.com/watch?v=H65tWqUmBn0

Miłej lektury i oglądania – zawsze warto wiedzieć więcej – pozdrawiam.

HISTORIAWITAM NA ZAJĘCIACH 3 KWIETNIA 2020

 1. Wpiszcie do zeszytu temat lekcji oraz punkty – poniżej.

Temat: Postalinowska odwilż i mała stabilizacja.

 1. Początki odwilży w PRL.
 2. Poznański czerwiec 1956 – przyczyny, przebieg, skutki.
 3. Polski październik 1956 roku.
 4. Odwilż popaździernikowa.
 5. List 34.
 6. Życie codzienne w czasach Gomułki.
 7. Zależność komunistycznej Polski od ZSRR.

2. Otwórzcie stronę: https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DjUJETI4C

3. Zapoznajcie się z rozdziałami o tytułach:

Polityka Bolesława Bieruta , Geneza poznańskiego czerwca, Wypadki czerwcowe, Kapsuła czasu, Wizyta Chruszczowa, Skutki poznańskiego czerwca i październikowych zmian, Mała stabilizacja?

4. Spróbujcie się zastanowić co w okresie rządów Władysława Gomułki było odejściem od dyktatury, a co pozostawało nadal cechą totalitarnego rządzeniaUSTNIE. Jednak jeśli ktoś z Was chciałby zmierzyć się pisemnie z tym tematem zachęcam. Ewentualne prace przesyłacie jak zawsze.

5. Poniżej materiał, który dla Was opracowałem i jest zbiorem najważniejszych treści tej lekcji z myślą o pasjonatach przedmiotu. PAMIĘTAJCIE, ŻE STRONA JEST PRZEZ ADMINISTRATORA PORZĄDKOWANA I Z CZASEM NIEKTÓRE PLIKI ZNIKNĄ.

HISTORIAWITAM NA ZAJĘCIACH 27 MARCA 2020

 1. Wpiszcie do zeszytu temat lekcji: Powtórzenie materiału z działu IV Świat w II połowie XX wieku.
 2. Przeczytaj uważnie podsumowanie poznanego materiału ze stron 156-157 podręcznika do historii w klasie VIII
 3. Wykonaj polecenie z karty pracy. Tej karty nie wysyłasz na mój adres poczty elektronicznej. Zadanie jednak ma być umieszczone w zeszycie przedmiotowym.
 4. Karta pracy poniżej.

5. Dla miłośników historii materiał dodatkowy poniżej. Przypominam jestem do dyspozycji pod adresem: [email protected]

HISTORIAWITAM NA ZAJĘCIACH 26 MARCA 2020

 1. Wpiszcie do zeszytu temat lekcji oraz punkty z pliku poniżej.

2. Zapoznaj się z materiałem źródłowym-link poniżej.

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-kulturowe-i-spoleczne-po-ii-wojnie-swiatowej/D35mXI00V

3. Przeczytaj ze strony 155 podręcznika rozdział ,,Społeczeństwo informacyjne”

4. Wykonaj polecenia na karcie pracy. Prześlij ją najpóźniej do 3 kwietnia 2020 na adres [email protected] Plik poniżej.

W przypadku trudności technicznych zadania wykonaj w zeszycie przedmiotowym. Zrób wówczas zdjęcie odrobionej pracy i prześlij w pliku jpg(CZYTELNY ZAPIS). W razie trudności, pytań jestem dostępny [email protected]

Historia – zadania na piątek 20 marca 2020

Witam serdecznie uczniów klasy VIII i zapraszam do ,,przygody z historią”

 1. Obejrzyj materiał filmowy.

2. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na jedno z trzech zagadnień w formie krótkiej notatki:

A. Dlaczego Inka mogła powiedzieć w chwili śmierci, że zachowała się jak trzeba?

B. Inka może być wzorem także dla współczesnej młodzieży, ponieważ…

C. Józef Bik, major Adam Gajewski, Kazimierz Nizio-Narski, Wacław Krzyżanowski – co ich łączy z Inką ? Czy zasłużyli się dla Polski. Uzasadnij.

Historia – zadania na czwartek 19 marca 2020

Witam serdecznie uczniów klasy VIII i zapraszam do ,,przygody z historią”

 1. Obejrzyj materiał filmowy:

https://epodreczniki.pl/a/film/DYTXUbv8i

2. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym polecenia z pliku poniżej. Plik możesz też pobrać i edytować odpowiedzi na komputerze. W takim przypadku plik należy wydrukować i umieścić w zeszycie przedmiotowym.

3. Plik z poleceniami do wykonania:

4. Ostatnie polecenie nie jest obowiązkowe. Na stronie-link poniżej– możesz zapoznać się z dodatkowymi wiadomościami o UE i wykonać kolejne ćwiczenia na monitorze swojego komputera. Twórczej pracy!

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D6TPIOwYZ

JĘZYK POLSKI

Drogi Ósmoklasisto!

8 kwietnia- Temat: Maliny i zbrodnia– przypomnienie treści dramatu Słowackiego. W najbliższych dniach proszę przeanalizować zadania znajdujące się w poniższym linku oraz przypomnieć sobie przemówienie sądowe skierowane przeciw Balladynie. https://epodreczniki.pl/a/maliny-i-zbrodnia-czyli-o-rywalizacji-i-wladzy/DwdzH07CS Przemówienie: https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200408_065326387_HDR-scaled.jpg Proszę zalogować się na WSiPnet i rozwiązać test (dzisiaj).

7 kwietnia- prześlij swoją pracę (z zakresu lektury „Zemsta”) na moją skrzynkę pocztową.

6- 7 kwietnia- Temat lekcji: O czym opowiada „Zemsta” Aleksandra Fredry? – przypomnienie wiadomości z klasy siódmej. Komedia ta jest trudna w zrozumieniu, dlatego proponuję oglądnięcie filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy. (Adaptacja dzieła Fredry jest dostępna w internecie) Następnie przeanalizujcie zadania, które znajdują się w poniższym linku. Jest to bardzo obszerny zestaw, dlatego proszę pominąć zadania wymagające pracy grupowej czy aktorskiej. Warto odszukać zeszyt do klasy siódmej- znajduje się tam charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta oraz historia miłości Wacława i Klary. https://epodreczniki.pl/a/idz-serdenko-bo-cie-trzepne—zemsta-o-klotni-i-zgodzie/DxF6AuD88

3 kwietnia- Temat lekcji: Sprawdź się przed egzaminem cz. 2. Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń pt. „Gramatyka i stylistyka” s. 246- 248

2 kwietnia- Temat lekcji: Sprawdź się przed egzaminem cz. 1. Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń pt. „Gramatyka i stylistyka” s. 242- 245

1 kwietnia- Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.

31 marca- Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki.

30 marca- próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

27 marca – temat: „Dobrze widzi się tylko sercem..- wywiad z Małym Księciem”. Zredaguj wypowiedź i zapisz ją w zeszycie do języka polskiego.

26 marca- Dzisiejszy temat lekcji: „Uważajcie na baobaby”. Polecenia (2 – 5 i 7-11) wykonajcie w zeszycie przedmiotowym. https://epodreczniki.pl/a/uwazajcie-na-baobaby/D34CetrZg

25 marca- Bardzo proszę przeczytać fragment lektury pt. „Mały Książę”. Tekst znajduje się w podręczniku na stronie 173. Następnie odpowiedz krótko na pytania: 2,3 i 6.

Zredaguj rozprawkę, w której rozważysz słuszność tezy, że „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. W swojej argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej i innych tekstów kultury (może być film). Pracę wykonaj w zeszycie przedmiotowym i prześlij do piątku (27 marca).

MATEMATYKA

Kontakt meilowy: [email protected]

Zapraszam wszystkich uczniów kl. VIII na stronę:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/matematyka
Powtarzamy: Figury płaskie.
Zapraszam na wsipnet, lub do podręcznika. Proszę rozwiązać co najmniej 3 dowolne zadania w zeszycie.
Możecie skorzystać z zasobów ogólnodostępnych do samokształcenia pod adresem:
https://epodreczniki.pl/b/odkryj-zrozum-zastosuj/P4KexLAYo
wybierając zakładkę figury geometryczne.
Zachęcam wszystkich uczniów do rozwiązywania testów z zakupionych książek.
Dokonaj samooceny swojej pracy, jeżeli masz kłopot to powtórz dane ćwiczenie, życzę Ci powodzenia.

16.03.2020 r. – poniżej (DRODZY UCZNIOWIE!) macie zamieszczony link do zadań powtórzeniowych przed egzaminem, wiem że nie zrobicie wszystkiego 😉 ale każdego proszę o odpowiedzialne podejście do zagadnienia, matematyka zaczyna się od str. 14 do 15

Zadania, które będziecie rozwiązywać możecie wydrukować lub pisać rozwiązania w zeszycie, pozdrawiam LSz.

17.03.2020 r. Dzisiaj dodaję Wam link na stronę Zdalne lekcje:

http://www.gov.pl/zdalnelekcje

Bardzo proszę nie zapominajcie o uczeniu się, zróbcie tyle ile dacie rady – na miarę swoich możliwości. Macie bardzo duży wybór! Nie trzeba robić wszystkiego. Zachęcam do rytmu dnia takiego jak w szkole.

18.03.2020 r. Bardzo proszę rozwiązać Test 1 – obliczenia w geometrii – wsipnet (każdy otrzymał powiadomienia meilem)

Wiem, że ciągle jest problem z serwerami (wsipnet) dzisiaj skupcie się na rozwiązaniu testu z Zestawu zadań powtórkowych: dzień trzeci – matematyka str. od 11-13.

19.03.2020 r. Jeżeli ktoś ma problem z dostępem do komputera – to bardzo proszę sięgać po naszą książkę: TESTY ÓSMOKLASISTY – rozwiązać kilka zadań i dokonać samooceny, jeżeli coś nie wyszło popatrz na rozwiązanie i powtórz ćwiczenie jeszcze raz.

23.03.2020 r. Jeżeli możesz skorzystać z komputera i masz dostęp do internetu do dzisiaj zapraszam na stronę CKE lub OKE Kraków: Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 6 – matematyka str. 10-14. Proszę rozwiązać 4 zadania w zeszycie (8 wszystkie). Sprawdzając swoje możliwości wykonaj te zadania przed 15.00 a potem sprawdź rozwiązania 🙂

Gratulacje wszystkim, którym uda się wykonać pracę. Jeżeli nie możesz pracować z komputerem przejdź do TESTÓW ÓSMOKLASISTY i tam rozwiąż 4 zadania.

24 marca 2020 r. Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 7 – matematyka str. 7-10. Proszę rozwiązać 4 zadania w zeszycie (8 wszystkie). Sprawdzaj swoje możliwości wykonaj te zadania przed 15.00 a potem sprawdź rozwiązania 🙂

25 marca 2020 r. Powyżej macie link na stronę: Zdalne lekcje – powtarzamy geometrię przestrzenną. Tematy z dnia: wtorek 24 marca. Rodzaje ostrosłupów – powtórzenie.

Zachęcam wszystkich do codziennego zaglądania na stronę CKE rozwiązując zadania sprawdzacie swoje możliwości, po15.00 możecie sprawdzić rozwiązania i dokonać samooceny.

02.04.2020 r. Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni – powtórzenie.

Materiał do zajęć: https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/ostroslupy,oid,1850 Proszę po przeanalizowaniu materiału w internecie rozwiązać zadania z podręcznika: 7 i 9 str. 210 w zeszycie.

06.04.2020 r. Temat: Omówienie wyników zadań z próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Drogi uczniu za prawidłowo rozwiązane zadania mogłeś zdobyć 30 pkt – zadania otwarte 15 pkt i zamknięte też 15 pkt. Każdemu z Was drodzy uczniowie na meila wysłałam liczbę zdobytych punktów a także wynik procentowy za cały egzamin. Proszę o ponowne rozwiązanie wskazanych zadań, które rozwiązałeś błędnie lub nie rozwiązałeś na egzaminie próbnym. (Pisząc meile pomyliłam liczbę punktów zadań otwartych z zamkniętymi u uczniów od nr 1-6 w dzienniku – przepraszam). Arkusze testu (mam nadzieję macie zapisane na dysku lub wydrukowane), jeżeli jednak ich nie ma to proszę otworzyć w internecie po adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2020/ Po rozwiązaniu wskazanych zadań przesyłacie mi rozwiązania drogą meilową – zadanie domowe.

07.04.2020 r. Temat: Odczytywanie danych statystycznych – powtórzenie.

Powtarzamy materiał z wykorzystaniem podręcznika Sprawdź, czy pamiętasz, str. 216-219. Pracując z tekstem proszę przypomnieć sobie wszystkie pojęcia. Proszę rozwiązać w zeszycie zad. 1 str. 220, zad. 4 str. 221 Dokonaj samooceny na podstawie zestawu zadań str. 223-224 Sprawdź, czy potrafisz? – zadanie domowe. Przypominam o rozwiązaniu wskazanych zadań z próbnego egzaminu, czekam na rozwiązania uczniów nr: 4, 6, 7, 9, 10, 11 i 13.

08.04.2020 r. Temat: Zliczanie obiektów – powtórzenie. Pracujemy z podręcznikiem str. 225 jeżeli zapomniałeś ten materiał to przejdź na str 130 podręcznika i powtórz materiał. Proszę rozwiąż w zeszycie 3 dowolne zadania str. 225-226.

Proszę dbaj o siebie i przestrzegaj ograniczeń! Życzę powodzenia, pozdrawiam.

JĘZYK NIEMIECKI

Podręcznik str. 52 przetłumaczyć nazwy sprzętów, ułożyć z nimi zdania (punkt 2), zeszyt ćwiczeń str. 52/1,2 W razie pytań i wątpliwości piszcie do mnie na adres: [email protected]

25 marca 2020 Drodzy uczniowie! Przypomnijcie sobie przyimki z celownikiem (podręcznik str. 57 oraz str. 53/pkt 4). W zeszytach wypiszcie je wraz z polskim znaczeniem. Następnie napiszcie po dwa przykłady zdań z użyciem każdego z przyimków, pamiętając, że po przyimku używamy rzeczownika w celowniku ( tabelę deklinacji macie w zeszytach i w podręczniku na stronie 57). Przykład zdania: Der Hund liegt unter dem Bett. Miłej pracy. W razie niejasności piszcie na maila, który jest podany powyżej.

26 marca 2020r. Nadal ćwiczymy i utrwalamy użycie przyimków z celownikiem. Proszę wykonać ćwiczenia 4/str. 52, 6/str. 53 (zeszyt ćwiczeń). Pozdrawiam. 3 kwietnia 2020 r. Temat: W pokoju nastolatka. Im Zimmer eines Teenagers. Przepiszcie tekst pod zdjęciem (podręcznik str. 54/1) do zeszytów. Uzupełnijcie brakujące przyimki.

Lekcja w dniu 8.04.20r. Temat: Mein Zimmer Jesteśmy po cyklu lekcji, podczas których poznaliście słownictwo, a następnie czytaliście, uzupełnialiście opisy różnych pomieszczeń. Tym razem proszę, abyście samodzielnie opisali swój własny pokój. Będzie to praca poddana ocenie, napiszcie ją w zeszytach. Powinna składać się z 50-120 wyrazów. Zróbcie jej zdjęcie i przyślijcie na mój adres mailowy: [email protected] Pozdrawiam!

DRODZY UCZNIOWIE!

Od jutra (16. 03. 2020) na stronie cke.gov.pl będą codziennie umieszczane materiały egzaminacyjne z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego o godz. 9.00. Następnie o 15.00 będzie można sprawdzić swoje odpowiedzi.

Dzisiaj poniedziałek 16 marzec 2020 r. już są dostępne zadania pod adresem:

zachęcam wszystkich uczniów do powtórki 🙂
Wychowawczyni i Dyrektor

JĘZYK ANGIELSKI

(16.03.2020) Pracujemy nad tematem: Zakupy i usługi. Zapoznaj się ze słowniczkiem na str. 102. Wykonaj ćwiczenia leksykalne ze str. 103 oraz zadanie egzaminacyjne 4 ze strony 105.

(17.03.2020) Proszę pobrać test i pliki dźwiękowe. Zapisać rozwiązania w zeszycie. W środę udostępnię klucz i poproszę o informację zwrotną na mojego maila o ilości punktów. Wypracowanie wyślijcie również na mojego maila.

18.03.2020

Przesyłam klucz rozwiązań do testu. Sprawdźcie swoje odpowiedzi i prześlijcie dzisiaj na mojego maila ilość punktów. Napiszcie z którymi zadaniami otwartymi był kłopot. Możemy tak się komunikować. Czekam również na wypracowanie(jak dotąd jedna osoba przysłała).

19.03.2020

Dziękuję 5 osobom, które przysłały wypracowania i podzieliły się swoimi wynikami z testu. Jak widać 8 osób nie wykonało zadania. Uważam, że konieczny jest stały kontakt z językiem obcym. Mam nadzieję, że jutro wszystkie wyślecie. Dzisiaj kontynuujemy temat z Repetytorium. Proszę przeczytać o kupowaniu i sprzedawaniu na str.107 i wykonać zadania w zeszycie. Możecie na maila wysłać odpowiedzi do zadania egzaminacyjnego.

20.03.2020

Dziękuję za dosłane zadania i kontakt mailowy. Przeczytajcie str.108 w repetytorium. Zauważcie jaki jest temat wypracowania. W aplikacji Quizlet wyszukajcie Repetytorium Ósmoklasisty Pearson rozdział 12 i ćwiczcie słówka(tak samo możne znaleźć wszystkie inne tematy). Zachęcam do zadań CKE.

23.03.2020

Powtarzamy słownictwo i gramatykę. Na początek temat 1. Pracując z repetytorium wykonajcie zadania(pisząc same odpowiedzi w zeszycie). Proszę przesłać na grupę messenger lub maila. Zajrzyjcie też do zestawu CKE. Cały test ode mnie będzie pod koniec tygodnia.

24.03.2020

Wczoraj opracowaliście temat ‚człowiek’ i Present Simple/Continuous. Dzisiaj temat2’dom’ , there is/are, oraz temat3’rodzina’ i Past Simple i Present Perfect. Pamiętajcie, aby systematycznie pracować z repetytorium.

Przyślijcie odpowiedzi do Past Simple/Present Perfect tylko.

25.03.2020

Zadania na dziś: posłuchajcie piosenki Coldplay „Everyday life” (przeanalizujcie jej słowa po ang.i pol.).Zapraszam na grupę o14(czat w j.ang). Kto nie może niech sprawdzi maila po 14.

27.03.2020

Wiem, że nie ma dziś lekcji w nowym planie. Dla chętnych umieszczam kolejny arkusz egzaminacyjny. Będzie dobry trening przed próbnym egzaminem. Odpowiedzi udostępnię później. Kto nie zrobił pierwszego testu, polecam wykonać, by sobie przypomnieć. Możecie mi wysłać ilość punktów. Chętnie przeczytam wypracowania (Piszcie bez słowników, w zeszycie i przyślijcie zdjęcie).

30- 31.03.2020

Próbne egzaminy z języka polskiego i matematyki.

02.04.2020

Przygotujcie tłumaczenie zadań z próbnego egzaminu według swojego numeru w dzienniku(czyli osoba pierwsza w dzienniku tłumaczy zadanie nr.1 z arkusza). O 14.00 podyskutujemy na Messenger(kto nie ma możliwości niech prześle na maila tłumaczenie swojego zadania).

06.04.2020

Subject: Do you like school? Dziś kolejny temat powtórkowy. Pamiętajcie, aby otworzyć słowniczek w repetytorium podczas pracy nad kartą leksykalną. Z gramatyki powtarzamy stopniowanie przymiotników.

Na maila wyślę wyniki. Dziękuję za dyskusję na grupie.

07.04.2020

Subject: I think it will be sunny tomorrow. Na dziś mamy temat przyrodniczy i czasy przyszłe. Mam nadzieję, że systematycznie prowadzicie notatki z naszych powtórek(drukując lub pisząc odpowiedzi w zeszycie). Proszę przesłać odpowiedzi do dzisiejszych zadań gramatycznych(ocena).

CHEMIA

07.04.2020

Witam. Dziś poznamy glicerynę czyli alkohol wielohydroksylowy. Notatkę przepiszcie lub wklejcie do zeszytu, wykonajcie 3 zadania i polecenie z notatki.  Skorzystajcie z waszego podręcznika str. 157. Możecie też skorzystać z epodręcznika  https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DwL8CL7TH  , w rozwiązaniu zadania pomoże Wam film https://www.youtube.com/watch?v=KZkulDiEzVo . Powodzenia.

Wczoraj omyłkowo pod tą datą umieściłam temat: Kwasy karboksylowe. Kwasy będą dopiero po świętach. Życzę Wam spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

16.04.2020

Witam klasę ósmą. Temat dzisiejszej lekcji to: Kwasy karboksylowe.  Uważnie obejrzyjcie fragment filmu  https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=1628s  ( zacznijcie od 27 min. do 46 min.)  Możecie też przeanalizować lekcję https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—budowa/DH3YxmeJx  i rozwiązać ćwiczenia interaktywne. W rozwiązaniu zadania 3 pomoże Wam film  https://www.youtube.com/watch?v=4sDphWzRNK8  . Pozdrawiam.

02.04.2020

Witam klasę VIII. Proszę  o zapisanie  tematu i zrobienie notatki w zeszycie przedmiotowym. ( można wkleić). Notatkę znajdziecie w plikach znajdujących się poniżej.

Możecie też skorzystać ze strony https://epodreczniki.pl/a/alkohole—wlasciwosci/Dn8wj39qS

UWAGA! Tym razem proszę o odesłanie mi zadań na adres [email protected]. Mogą być zdjęcia i pliki. Powodzenia.

26.03.2020

Witam uczniów klasy VIII.

Dzisiaj zajmiemy się najprostszymi pochodnymi węglowodorów czyli alkoholami. Obejrzyjcie film wyjaśniający, jak się tworzy wzory sumaryczne i strukturalne alkoholi https://www.youtube.com/watch?v=0N-U5c6Q6vc  lub  https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=101s  (tylko część – około 18 min.).

Proszę, zapiszcie w zeszycie wzór ogólny alkoholi i wyjaśnijcie pojęcie – grupa hydroksylowa (podręcznik str.150)  następnie zapiszcie  wzory sumaryczne i strukturalne metanolu, etanolu, butanolu i pentanolu. Powodzenia.

Jeżeli macie jakieś pytania lub nie rozumiecie poleceń, piszcie do mnie na adres  [email protected]  postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Ważne! W temacie maila zapiszcie imię, nazwisko, klasę i szkołę ( np. spłosie).

24.03.2020

Witam i pozdrawiam uczniów klasy VIII. Rozwiążcie zadania znajdujące się w przesłanym zestawie. Jeśli macie możliwość wydrukujcie sobie ten test, jeżeli nie odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.

19.03.2020

Witam klasę VIII. Przeanalizujcie tekst – „Węglowodory o wielokrotnych wiązaniach między atomami węgla” znajdujący się pod adresem  https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-o-wielokrotnych-wiazaniach-miedzy-atomami-wegla/DrJjWPXCE   . Przypomnicie sobie wiadomości na temat alkenów i alkinów, obejrzyjcie także znajdujące się tam filmy. W zeszycie przedmiotowym wykonajcie polecenie 3.1 i 3.3 znajdujące się w pracy domowej pod podsumowaniem. Proszę również o wykonanie 10 zadań interaktywnych umieszczonych na końcu strony. Sprawdźcie ich poprawność!

GEOGRAFIA

Drodzy uczniowie proszę o przeczytanie tematu: Środowisko przyrodnicze Ameryki. Wpisanie tematu do zeszytu i pisemne wykonanie zad.2 i 3 s.109.

25.03.2020(zmiana daty w związku z nowym planem lekcji). Temat : Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej. Przeanalizujcie temat wpiszcie go do zeszytu i pisemnie odpowiedzcie na pyt.1 i 2 s.115. Zachęcam też do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=77C3lvnXfTw Z zadania wykonajcie zdjęcie i wyślijcie ([email protected]

1.04.2020. Życzę powodzenia na egzaminie.

8.04.2020r. Temat: W Amazonii. Proszę o przeczytanie tekstu s.116 – 121,wpisanie tematu i wykonanie zad. 1 i 2 s.121 do zeszytu. Zachęcam do obejrzenia filmu https://www.youtube.com/watch?v=DluSPVtxb20

BIOLOGIA

20.03.2020r. Temat na dzisiaj: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu pasożytnictwa. Proszę o przeczytanie treści z podręcznika s.107-110 zapisanie tematu a następnie ułożenie krzyżówki biologicznej do tych treści tak żeby hasłem było słowo pasożytnictwo. Zachęcam do udziału w konkursie Gady i płazy w Polsce. (Praca plastyczna najlepiej jakaś wyklejanka format A-3 , ocena z biologii).

27.03.2020r. Witam klasę VIII. Proszę o przysłanie zdjęcia z krzyżówką z poprzedniej lekcji. Temat na dzisiaj: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami. Proszę o przeczytanie tekstu , zapisanie tematu i pisemne wykonanie zad.1-3 s.115. Obejrzyj film: https://epodreczniki.pl/a/film/DlRq3IBtL

3.04.2020r. Temat: Czym jest ekosystem. Proszę o przeanalizowanie tekstu s. 116-120 i pisemną odpowiedz na pyt. 1 i 2 s.120

RELIGIA

Drodzy uczniowie!

Komunikuje się z Wam przez pocztę elektroniczną. Bądźcie odpowiedzialni w ten trudny czas. Nie zapominajcie o modlitwie i niedzielnej Mszy św. przez internet. Ja modlę się z Wami i za Was. Z Bogiem. Ks. Jan

Zadanie do napisania: Jak dziś mamy realizować ten wzór Maryi?

27.03.2020

Temat: Przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Do obejrzenia: Cyrk motyliJako notatkę napisz swoje przemyślenia po obejrzeniu filmiku.

03.04.2020
Temat: Triduum Paschalne.
 
Na podstawie podręcznika opisz krótko jak przebiega Triduum paschalne.
(prace prześlij e-mail: [email protected])
 
Tekst do przeczytania w katechizmie str. 165 -167.

08.04.2020
Temat: Święta Wielkanocne.
 
1. Wielkanoc nie jest po prostu jednym ze świąt, ale jest „Świętem świąt”, „Uroczystością uroczystości”, tak jak Eucharystia jest Sakramentem sakramentów (Wielkim Sakramentem). Św. Atanazy nazywa Wielkanoc „Wielką Niedzielą”.
2. Tajemnica Zmartwychwstania, w której Chrystus unicestwił śmierć, przenika swoją potężną mocą nasz stary czas, aż wszystko zostanie Mu poddane. Na Soborze Nicejskim (325) wszystkie Kościoły zgodziły się obchodzić Paschę chrześcijańską w niedzielę po pełni księżyca (po wiosennym zrównaniu dnia z nocą), dlatego data Wielkanocy jest zmienna.

Życzenia świąteczne: Wszelkich łask Bożych dla Was młodzi przyjaciele  i Waszych rodzin. Ks. Jan
 

INFORMATYKA

Zadanie na 25 marca

Korzystając ze strony e-podreczniki zapoznaj się z tematem wstawiania plików dźwiekowych do prezentacji.

https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-plikow-audio-do-prezentacji/DoHQTemwn

Następnie wykonaj prezentację o papieżu Janie Pawle II z okazji jego 100 urodzin z dołączonym plikiem dźwiękowym np pieśnią Barka lub inną ścieżką dźwiękową ./Prezentacja powinna zawierać do 20 slajdów. / Wykonaj ją zgodnie z zasadami które dołączam w pliku poniżej. Gdy wykonasz zadanie prześlij je na adres: [email protected] Czekam do piątku . Pamiętaj prezentacja ma mieć tytuł.!!!

Zadanie na 2 kwietnia

Poznaj szybkość swojego internetu za pomocą testu łącza. Dzięki testowi szybkości łącza dowiesz się, z jaką prędkością możesz pobierać i wysyłać dane z komputera. Za pomącą strony internetowej https://www.speedtest.pl /sprawdź i zapisz: szybkość twojego Internetu. Poczekaj aż komputer wyświetli te  komunikaty zapisz je dziś i przyślij mi na mejla:

Download
prędkość pobierania: ….. Mb/s

Upload
prędkość wysyłania: ….. Mb/s

EDB

26.03.2020r. Temat: Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach

1. Na stronie  https://epodreczniki.pl/a/ostrzeganie-i-alarmowanie/Dbgsec6hP

Odsłuchaj prezentacje. Najważniejsze pojęcia (czynności), których poznanie jest niezbędne do zrozumienia działania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Pojęcia te przedstawiono w formie grafiki interaktywnej.

2. Rodzaje urządzeń służących do ostrzegania i powiadamiania

Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze są przekazywane z wykorzystaniem środków alarmowych, których przykłady prezentuje poniższa galeria.
 https://epodreczniki.pl/a/ostrzeganie-i-alarmowanie/Dbgsec6hP

3. Zasady postępowania po ogłoszeniu oraz po odwołaniu alarmu lub komunikatu ostrzegawczego. Podręcznik strona 128 – 129.

Zadanie domowe. W dowolnym edytorze tekstu wykonaj zadania z podręcznika str. 130 zadanie 2 i 7. Plik z treścią zadania wyślij na adres [email protected] nazwa pliku EDB Łosie 1 imię i nazwisko tytuł wiadomości EDB Łosie Termin do 02.04.2020

02.04.2020 r.

Temat: Zagrożenia powodziowe – pierwsza pomoc

Podręcznik strona 131 – 137.

Na podstawie informacji z podręcznika zapisz w zeszycie przedmiotowym odpowiedzi na następujące pytania:

Jeśli powódź jest blisko, należy:
– Po sygnale do ewakuacji należy:
– Wymień kolory stosowane w ratownictwie powodziowym i wyjaśnij, co one oznaczają. (Wezwanie pomocy)

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne—powodzie/D6mCFMlbh
Na stronie epodreczniki.pl wykonaj zadania (ćwiczenia 1 – 6).  Ćwiczenie 5 zapisz do zeszytu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

08.04.2020 r

Proponuję crossfit na jutro ale też na okres świąteczny. Trening można podzielić na kilka części i wykonywać codziennie w mniejszej dawce. Dostosujcie proszę liczbę powtórzeń i czas ćwiczeń do swoich możliwości, ale bez zbytniej taryfy ulgowej. Powodzenia.

Temat: Crossfit

https://www.youtube.com/watch?v=TwOJBVBGSO4

07.04.2020 r

Dzisiaj odrobina ćwiczeń ogólnorozwojowych. Mam więc nadzieję , że wszyscy są gotowi i nie mogą się już doczekać!!! A więc do boju!!

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

https://www.youtube.com/watch?v=UackJy3KpYc

06.04.2020 r

Na poniedziałek droga młodzieży TABATA. Proponuję, żeby spróbować ją zrobić na świeżym powietrzu np. za domem. Można też oczywiście w domu. Najważniejsze ,żebyście znaleźli w sobie tyle siły i motywacji, aby zacząć ćwiczyć, czego Wam z całego serca życzę. Powodzenia

Temat: Tabata

https://www.youtube.com/watch?v=-xGlXdriVic

02.04.2020 r

Temat: Joga – ćwiczenia rozciągające.

Witam po dłuższej przerwie! Dość” leniuchowania”. Na początek po trudach egzaminów trochę ćwiczeń relaksacyjnych. Zapraszam na zajęcia jogi z Panią Weroniką. Wystarczy dołączyć do wydarzenia i kliknąć” wezmę udział”. Weżcie udział i bawcie się dobrze!!!!

https://www.facebook.com/events/250269119464315/

26.03.2020 r

Temat: Ciche cardio.

Dziewczęta i chłopcy wykonajcie ćwiczenia najlepiej jak potraficie.

https://www.youtube.com/watch?v=qSkji35VTeI

25.03.2020r

Witam kochane dzieci.

Zachęcam do spróbowania swoich sił i poprawy kondycji. Postarajcie się wykonywać ćwiczenia  poprawnie. Ja, ze swojej strony obiecuję zamieszczać nowe ćwiczenia 2-3 razy w tygodniu. Nawet gdy nie będziecie czegoś rozumieć albo nie będziecie pewni jak zrobić dane ćwiczenie to nie rezygnujcie ale ruszcie głową ( od czego wasza inwencja twórcza ) i dołóżcie jakieś swoje ćwiczenie.  Spróbujcie zachęcić do ćwiczeń wasze rodzeństwo, a może uda wam się namówić rodziców na wspólne wylewanie potu?!!! Trzymam kciuki. Z własnego doświadczenia wiem że najtrudniej jest zacząć. Nie marnujcie więc czasu. Na miejsca, gotowi, START.

Trening 1
ROZGRZEWKA
30 PAJACYK
20 KRĄŻENIA RAMION PRZÓD/TYŁ
20 KRĄŻENIA TUŁOWIA PRAWO/LEWO
20 KRĄŻENIA BIODER PRAWO/LEWO
20 OPADY TUŁOWIA (SKŁONY)
20 KRĄŻENIE KOLAN
20 PRZYSIADÓW

3 RUNDY
POMPKI PRZY ŚCIANIE 10 -20 POWTÓRZEŃ 1 MINUTA PRZERWA POMIĘDZY RUNDAMI (OPRZYJ DŁONIE O ŚCIANĘ STOPY BLISKO SIEBIE W ODLEGŁOŚCI OKOŁO 50 CENTYMETRÓW OD ŚCIANY .
WYKONUJ POMPKI POWOLI TAK ŻEBY DOTKNĄĆ GŁOWĄ ŚCIANY I PROSTOWAĆ RĘCE .

2 -3 MINUTY PRZERWY
3 RUNDY
PRZYSIAD W OPARCIU O ŚCIANĘ WYTRZYMAJ 30 SEKUND ZRÓB KROK DO PRZODU I WYKONAJ 20 SZYBKICH PRZYSIADÓW 1 MINUTA PRZERWY

GODZINA WYCHOWAWCZA

27 marca 2020r. Witam uczniów klasy VIII. Dziękuję Wam za waszą aktywność na stronie szkoły oraz za przestrzeganie wytycznych dotyczących naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pragnę Was poinformować, że za prace wykonane w domu będziecie otrzymywali oceny. Proszę uważnie śledzić polecenia nauczycieli i kontaktować się z nimi za pomocą maila lub Messengera ( nie wszyscy w klasie go jeszcze posiadają, zachęcam do zainstalowania). Proszę zgłaszajcie mi wszystkie problemy, jakie pojawiają się w zdalnej nauce. Pozdrawiam, uważajcie na siebie!

3 kwietnia 2020 r. Witam Was, drodzy uczniowie! Chcę podziękować Wam za pełne zaangażowanie podczas egzaminu próbnego. Wszyscy stanęliście na wysokości zadania i niezależnie od wyników, spisaliście się na piątkę! Dzisiaj pragnę zachęcić Was do zastanowienia się i przemyśleń na temat zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii. Polecam Wam stronę internetową: www.gov.pl/Koronawirus/ZasadyBezpieczeństwa#Zostanwdomu

Przypominam, że według nowego rozporządzenia rządu, osoby niepełnoletnie mogą przebywać w miejscach publicznych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Jednak najlepiej nie wychodźcie z domów! Jeśli macie jakieś przemyślenia, problemy lub pytania, piszcie do mnie na adres: [email protected] Pozdrawiam wszystkich!