Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Klasa VIII

Napisany 12-03-2020 15:12:43

Materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200529150446582

UWAGA KANGUROWCY!!!

2 czerwca – wtorek o 16.30 piszecie konkurs

z Kangura Matematycznego w kategorii KADET.

Jeżeli przeczytałeś polecenia na dany dzień to prześlij nam imię i nazwisko.

DRODZY UCZNIOWIE

Wiadomość z dnia 24 kwietnia 2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja
Lidia Szurek

KONSULTACJE DLA KLASY VIII od 25.05.2020r.

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole-1.pdf

Konsultacje odbywać się będą w szkole (sala 21).

poniedziałekczwartekpiątek
matematyka8.30-10.158.30-10.15
język angielski10.25-12.0010.25-12.00
język polski10.25-12.008.30-10.15

Szybka powtórka przed egzaminem

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. już są dostępne zadania pod adresem:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Jeżeli macie problem z dostępem do zestawów zadań na stronie CKE to możecie wchodzić na stronę OKE Kraków:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Zachęcam całą klasę do powtarzania. Życzę powodzenia: Lidia Szurek

FIZYKA

Jeśli ułatwi Wam to pracę, to odpowiedzi i pytania proszę przesyłać na emaila: [email protected] 

17.04 Temat dzisiejszej lekcji: Silnik elektryczny.

Proszę przeczytać temat w podręczniku na str 149, zrobić notatkę w zeszycie i wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str 79-80

oraz zapoznać się z materiałem w linkuhttps://epodreczniki.pl/a/dzialanie-silnika-pradu-stalego/DSdbs0wWL

24.04 Temat: Fale elektromagnetyczne.

1.Proszę o przeczytanie w podręczniku tematu „Fale elektromagnetyczne” 

2. Proszę wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str 81-83 oraz uzupełnić kart pracy nr 10,11,12,13  /w załączniku karty pracy magnesy/.

3. Pracę ułatwi Wam również materiał zawarty w poniższym linkuhttps://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt

4. Odsyłacie tylko karty pracy.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Kontakt poczty elektronicznej dla uczniów i rodziców: [email protected]

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w dniu 27 maja 2020

 1. Proszę zapisać temat lekcji i zagadnienia do niej. To jedna z dwóch lekcji na ten sam temat.

Temat: Media we współczesnym świecie.

1. Rodzaje środków masowego przekazu.
2. Funkcje mediów w przestrzeni publicznej – jak nie dać się manipulować mediom.
3. Media jako czwarta władza.
4. Demokratyczne państwo a wolne media.
5. Pojęcie public relations.

2. Dziś chciałbym abyście zwrócili uwagę na krytyczny odbiór mediów. Zapoznajcie się z poniższym materiałem w celu bardziej świadomego korzystania z podawanych informacji: https://www.youtube.com/watch?v=aDSy1T0vWsc

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w dniu 2 czerwca 2020

 1. Dziś kontynuacja tematu lekcji poprzedniej czyli ,,Media we współczesnym świecie”.

2. Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku do WOS  klasa 8 – strony  204 – 208.

3. Dla chętnych poszerzenia swojej wiedzy: https://epodreczniki.pl/a/w-gaszczu-informacji/Drc5hR514

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w dniu 3 czerwca 2020

 1. Proszę zapisać temat lekcji i zagadnienia do niej. To jedna z dwóch lekcji na ten sam temat.

Temat: Jak korzystać ze środków masowego przekazu.

1. Media jako źródło informacji o świecie.
2. Informacje i komentarze.
3.Technologie i działania zakłócające przepływ informacji w sieci.
4. Etyka w mediach.
5. Dziennikarstwo jako zawód zaufania publicznego.
6. Zasady netykiety.

2. Zapoznaj się z materiałem: https://www.youtube.com/watch?v=cXqQJ84ofN8

3. Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku do WOS  klasa 8 – strony  209 – 214.

HISTORIA

Kontakt poczty elektronicznej dla uczniów i rodziców: [email protected]

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach historii w piątek 29 MAJA 2020.

 1. Kontynuujemy temat, dlatego proszę dopisać jedynie numer kolejny lekcji, datę oraz punkty uzupełniające(poniżej).

3. Wydarzenia w Niemczech i Rumunii.

4. Rozwiązanie Układu Warszawskiego i RWPG.

2. Zapoznajcie się z materiałem źródłowym w waszych podręcznikach do historii – strony 210 – 212.

3. Pomocne w zrozumieniu tematy mogą być poniższe materiały: https://www.youtube.com/watch?v=D95cqS1D7N0 oraz: https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/D9lAM6jEZ

4. Przypominam, iż jestem dostępny na poczcie elektronicznej. Poprzez pocztę jest możliwość uzyskania konsultacji na Microsoft teams w godzinach nauki szkolnej.

JĘZYK POLSKI

Drogi Ósmoklasisto!

29 -30 kwietnia– Rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych. W środę i czwartek zapraszam WSZYSTKICH na spotkanie o godzinie 12.00 (aplikacja Teams). Celem tych zajęć będzie rozwiązywanie zadań testowych. Bardzo proszę o przygotowanie się do spotkania i samodzielną edycję tekstu, który znajduje się w linku. https://cdn.splosie.pl/file/splosie/2020/04/test-1.docx

4 maja„Literatura to prawdziwa skarbnica wiedzy o człowieku”. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy literatura wzbogaciła Twoją wiedzę o ludzkiej naturze i pomogła lepiej zrozumieć innych i samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do tekstu z arkusza, który omawialiśmy na poprzedniej lekcji (może to być utwór „Reduta Ordona”). Pracę napisz i prześlij na mojego maila (czekam do wtorku).

5 maja– Bardzo proszę oglądnąć ekranizację powieści „Syzyfowe prace”. Na kolejnych lekcjach pojawią się zadania związane z tym tematem.

6 maja– zapraszam na spotkanie o godzinie 8.00 w aplikacji Teams. Rozmawiamy o lekturze „Syzyfowe prace? Mam nadzieję, że oglądnęliście film.

7 maja– Przeczytaj fragment powieści „Syzyfowe prace” dotyczący lekcji języka polskiego, następnie zredaguj w zeszycie notatkę według wzoru. https://pl.wikisource.org/wiki/Syzyfowe_prace/XV https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/05/Przełomowa-lekcja.png

8 maja- Opowiadanie na podstawie powieści „Syzyfowe prace”.

11 maja- Czy perfekcyjnie opanowaliśmy pisanie rozprawki? Omówienie zadań domowych. Zapraszam na spotkanie online o godz. 8.00 https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c

12 maja- Praca z testem egzaminacyjnym. Proszę ze zrozumieniem przeczytać pierwszy tekst i rozwiązać zadania 1-7. Należy przypomnieć sobie wiadomości z zakresu zdania pojedynczego i złożonego oraz funkcję formantów słowotwórczych. Arkusz testowy znajduje się w aplikacji Teams/ zespół kl. 8/ pliki/ materiały z zajęć/ test 2. W razie problemów ze znalezieniem testu proszę kontaktować się ze mną przez messengera.

13 maja- Praca z testem egzaminacyjnym. Na zajęciach online o godz. 8.00 sprawdzimy odpowiedzi do zadań z poprzedniej lekcji oraz zajmiemy się zadaniami 8-16. Aby bezproblemowo odpowiedzieć na te pytania należy przypomnieć sobie utwór Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”.

14 maja- Praca z testem egzaminacyjnym. Proszę opracować pozostałe pytania. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie. Przypomnijcie sobie definicję fraszki (zapiszcie ją w zeszycie) oraz utwory tego typu autorstwa Jana Kochanowskiego.

15 maja- Pamiętnik bohatera literackiego. Zapraszam na lekcję online o godz. 8.00

18 maja-Jaką funkcję pełnią wyrazy w zdaniu? Zapraszam na lekcję online o godz. 8.00

19 maja – Antoine de Saint – Exupery „Mały Książę”– praca z arkuszem egzaminacyjnym nr 3. Proszę o samodzielne wykonanie zadań nr 11- 19 z arkusza nr 3, który znajduje się w aplikacji Teams/ pliki/ materiały z lekcji/ Test nr 3. Pierwszą część testu rozwiążemy na lekcji języka polskiego w środę o godz. 8.00

20 maja – Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Test nr 3. Zapraszam na lekcję online o godz. 8.00

21 maja- Jak napisać profesjonalny artykuł? Bardzo proszę o samodzielne przeanalizowanie lekcji dotyczącej pisania artykułu. Na następnych zajęciach online omówimy cechy artykułu i podam temat pracy do napisania. https://epodreczniki.pl/a/artykul-napisany-jest-stylem/D3xwlaHq3

22 maja – Czy łatwo być sobą? – artykuł. Zapraszam na lekcję języka polskiego na Teamsie o godz. 8.00

26 maja- Na poprzednich zajęciach rozważaliśmy problem, czy łatwo być sobą we współczesnym świecie. Dzisiaj kontynuujemy tę tematykę, w trochę innej formie i z punktu widzenia innej postaci. Napiszcie opowiadanie o jeszcze jednej podróży Małego Księcia, podczas której zetknął się on z problemami, z którymi od kilku miesięcy zmaga się cały świat (mam na myśli reżim sanitarny, izolację i wirusa). Zadbaj, aby w czasie podróży ujawnił się prawdziwy charakter bohatera. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. Prześlij ją na pocztę do środy, do godz. 18.00. Do zobaczenia w czwartek na konsultacjach w szkole.

2 czerwca- Przypomnij sobie różne style języka, (informacje znajdziesz w poniższym linku) następnie wykonaj zadania 4, 5, 6, 7. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym. Bardzo proszę o przyniesienie wszystkich zeszytów na konsultację w czwartek. https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140734

MATEMATYKA

Kontakt meilowy: [email protected]

11.05.2020 r. Temat: Symetria środkowa. Przeanalizuj rysunek str. 269 z kredkami oraz tekst wyjaśniający „co się stało”. Wykonaj rysunek w zeszycie zamiast kredek narysuj odcinki – zielony i czerwony. Przepisz do zeszytu pierwszy wykrzyknik. Zobacz na filmy: https://epodreczniki.pl/a/symetria-wzgledem-punktu/DHu3pNelr Wykonaj rysunek z przykładu 1 w zeszycie – zauważ, które odcinki są sobie równe. Przepisz do zeszytu drugi wykrzyknik. Rozwiąż 3 zadania dowolne ze str. 270. Omówimy je na lekcji online we wtorek.

12.05.2020 r. Temat: Symetria środkowa – rozwiązywanie zadań. Zapraszam na lekcję matematyki na Teams godz. 9.30

13.05.2020 r. Temat: Figury środkowosymetryczne. Proszę przeanalizować przykład 1 str. 273, wykonać rysunki w zeszycie i przepisać wykrzyknik! Rozwiązujemy zad. 1.2 str. 274. Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/figury-srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn https://www.youtube.com/watch?v=FiEYbpnJ7fs Zadanie domowe: zestaw 1 wsipnet.

14.05.2020 r. Temat: Powtórzenie wiadomości. Zapraszam na lekcję matematyki na Teams godz. 9.30

18.05.2020 r. Temat: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości – symetrie. Powtórz wiadomości z działu Symetrie, rozwiąż 6 zadań w zeszycie z testu sprawdź siebie str. 278-280. Jako test sprawdzający TEST 1 na wsipnet do 19.05 2020 r.

19.05.2020 r. Temat: Reguła mnożenia. Zapraszam na lekcję matematyki na Teams godz. 9.30

20.05.2020 r. Temat: Reguła dodawania. Napisz w zeszycie co to jest reguła dodawania. Przeanalizuj przykłady: 1, 2, 3, 4 str. 286-287. Rozwiąż zadania 1a), 2, 3a) str. 286-287.

21.05.2020 r. Temat: Zdarzenia w doświadczeniach losowych. Zapraszam na lekcję matematyki na Teams godz. 9.30

03.06.2020 r. Temat: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. Powtarzamy dział, proszę rozwiązać przynajmniej 4 dowolne zadania ze str. 296-297 w zeszycie. Następnie proszę pobrać Pracę klasową nr 8 (meil) – można wydrukować i rozwiązać lub napisać rozwiązania zadań w zeszycie. Proszę przesłać rozwiązania meilowo lub przynieść na kartce podpisanej na konsultacje.

Proszę dbaj o siebie i przestrzegaj ograniczeń! Życzę powodzenia, pozdrawiam.

JĘZYK NIEMIECKI

[email protected]

Lekcja w dniu 15.04.20r. Temat: Mein Zuhause- Wiederholung. Utrwalamy słownictwo z rozdziału (Aktivwörterbuch strona 58/podręcznik). Następnie wykonajcie na ocenę test strona 56/ ćwiczenia. Jego zdjęcie prześlijcie na adres: [email protected] Nie wszyscy przesłali mi opis pokoju- proszę to uzupełnić. Pozdrawiam.

Lekcja w dniu 17.04.20r. Temat: Das kann ich. Powtórzcie użycie przyimków w celownikiem (podręcznik, strona 57). Następnie wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3/ strona 58.

Lekcja w dniu 22.04.20r. Temat: Wohin soll ich das tun?

Lekcja w dniu 24.04.20r. Temat: Ich hänge das Poster an die Wand.

Lekcja w dniu 29.04.20r. Temat: Wohin? Wo? Übungen.

Lekcja w dniu 6.05.20r. Temat: Gebäude und Orte.

Lekcja w dniu 8.05.20r. Temat: Wo befindet sich die Apotheke?

Lekcja w dniu 13.05.20r. Temat: Wie komme ich zum Bahnhof?

Lekcja w dniu 15.05.20r. Temat: Stadtplan

Lekcja w dniu 20.05.20r.

Lekcja 22.05.20r.

Lekcja w dniu 27.05.20 r.

Lekcja w dniu 29. 05. 20r.

Lekcja 3.06.20r. Temat: Das kann ich (lekcja online).

We wtorek 02.06.20 r. zapraszam na lekcję w Teams o godzinie 10.00.

JĘZYK ANGIELSKI

Kontakt do nauczyciela: [email protected]

12.05.2020

W celu usystematyzowania całego słownictwa egzaminacyjnego proszę dzisiaj pracować ze słowniczkiem w repetytorium(każdy słowniczek z tematów egzaminacyjnych przeczytać przynajmniej raz, można w aplikacji Quizlet wpisać ‚repetytorium pearson’ i dowolny unit). Na czwartek przygotujcie poniedziałkowe karty pracy z odpowiedziami.

14. 05.2020

Lekcja na Teams o godz.10. Z poniższego arkusza na lekcji wykonamy słuchanie. Proszę na poniedziałek wykonać resztę w zeszycie (bez wypracowania), omówimy odpowiedzi.

Zadania dodatkowe do wykonania po lekcji https://www.liveworksheets.com/jv386545mv

https://www.liveworksheets.com/vk138916ya

Zadanie na dodatkową ocenę https://www.liveworksheets.com/fh284721nu

18.05.2020

Lekcja na Teams o godz.12. Omówienie zadań egzaminacyjnych z arkusza. Proszę aby wszyscy potrafili wytłumaczyć zadania.

19.05.2020

Powtórzenie wszystkich tematów leksykalnych na egzamin. Na Teams w zakładce pliki umieściłam wszystkie karty pracy. Proszę przeanalizować. W czwartek będą pytania z tych kart.

21.05.2020

Test znajomości słownictwa. Lekcja na Teams o godz.10.

25.05.2020

Formy czasów gramatycznych. Konsultacje w szkole. Informacja na mailu.

26.05.2020

Test egzamincyjny, cz1. Informacja na mailu.

28.05.2020

Test egzaminacyjny, cz2. Informacja na mailu.

1.06.2020

Typy wypowiedzi pisemnych.

2.06.2020

Zadania otwarte, zadania różne.

CHEMIA

Kontakt dla uczniów i rodziców: [email protected]

02.06.2020

Zapraszam Was na lekcję na Teams o godzinie 12.00. Temat lekcji: Budowa i występowanie białek.

28.05.2020

Witajcie. Temat dzisiejszej lekcji to: Tłuszcze. Skorzystajcie z lekcji https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DdzjRlQiA . W zeszycie zapiszcie podsumowanie e-lekcji i udzielcie pisemnej odpowiedzi na pytanie: Jak odróżnić tłuszcz roślinny od oleju napędowego? (rozdział 4). Proszę o wykonanie zadań interaktywnych znajdujących się pod lekcją i sprawdzenie ich poprawności.

26.05.2020

Witam klasę 8. Tematem dzisiejszej lekcji będzie : Skrobia i celuloza. Przeanalizujcie lekcję https://epodreczniki.pl/a/cukry—skrobia-i-celuloza/Dnjv6UFEt . Wykonajcie ćwiczenia interaktywne znajdujące się pod lekcją i sprawdźcie ich poprawność.

21.05.2020

Zapraszam Was na lekcję na Teams o godzinie 8. 15. Temat lekcji: Dwucukry – sacharoza. Pozdrawiam

19.05.2020

Witajcie . Temat dzisiejszej lekcji to : Glukoza – cukier prosty. Zapoznajcie się z lekcją na eprodręczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/cukry—glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ  i  na jej podstawie uzupełnijcie notatkę. Rozwiążcie ćwiczenia znajdujące się na końcu lekcji. Obejrzyjcie film przedstawiający własności redukujące glukozy   https://www.youtube.com/watch?v=OQKWm4nZgD0  (trwa 2 min.).

W czwartek o godz. 8.15 zapraszam na lekcję na Teams.

14.05.2020

Witam uczniów klasy 8. Zaczynamy nowy dział, w którym zapoznamy się z substancjami o znaczeniu biologicznym. Skorzystajcie z lekcji https://epodreczniki.pl/a/zwiazki-chemiczne-budujace-organizm/D13d21g0b – wysłuchajcie audiobooka(rozdział 2), w zeszycie przedmiotowym zapiszcie jakie związki budują organizm człowieka i jaka jest ich funkcja w organizmie (podsumowanie e-lekcji). Wykonajcie ćwiczenia znajdujące się pod podsumowaniem e- lekcji. Powodzenia.

12.05.2020

Witajcie. Zapraszam Was do rozwiązania testu z pochodnych węglowodorów. Zalogujcie się na Teams i w godzinach od 11.00- 11.30 i rozwiążcie zadania. Powodzenia.

07.05.2020

Zapraszam uczniów klasy 8 na lekcję powtórzeniową na Teams w czwartek o godzinie 8. 15. Pozdrawiam

05.05.2020

Witam klasę 8. Skończyliśmy dział pochodne węglowodorów . Powtórzcie sobie wiadomości na temat alkoholi, kwasów karboksylowych, estrów i amin korzystając  z https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow—podsumowanie/DNr0rW9Zo oraz z notatek w zeszycie.

Na następną lekcję zapraszam na Teams. Dokładną datę i godzinę podam Wam jutro.

30.04.2020

Witam. Dzisiaj poznamy ostatnia grupę pochodnych węglowodorów  – aminy. Przeanalizujcie 2 rozdziały lekcji  https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri . (do aminokwasów). Przypomnicie sobie właściwości  amoniaku i dowiecie się jaka jest budowa i właściwości metyloaminy. W zeszytach zapiszcie temat: Aminy – metyloamina. Notatkę tym razem sporządźcie sami według punktów :

 1. Wzór ogólny amin i wzór metyloaminy.
 2. Właściwości metyloaminy.
 3. Gdzie w przyrodzie występują aminy?

Tworząc notatkę skorzystajcie z epodręcznika , z podręcznika str. 159 – 162, możecie też obejrzeć ostatnią część filmu https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=1628s  (od 63 min.)

28.04.2020

 Witam. Temat dzisiejszej lekcji to : Reakcje kwasów karboksylowych.

Obejrzyjcie dokładnie film  https://www.youtube.com/watch?v=PkhYCeGnRPs  . Pod tematem wypiszcie wzory i nazwy 5 kwasów karboksylowych , które powinniście zapamiętać.  Następnie w zeszycie zapiszcie reakcje , dokładne polecenia znajdziecie w pliku zadanie.  Proszę o przesłanie zadania i wzorów kwasów na pocztę.  Przypominam o wpisywaniu imienia , nazwiska i klasy w temacie. Proszę też o pisanie  zadań ciemnym długopisem. Uwaga: Aby zrobić notatkę i rozwiązać zadanie trzeba obejrzeć film.

23.04.2020

Witam klasę 8. Dzisiaj poznamy następną grupę pochodnych węglowodorów – estry. Przeanalizujcie uważnie lekcję na platformie epodręczniki   https://epodreczniki.pl/a/estry—budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO , obejrzyjcie filmy i wykonajcie ćwiczenia. Polecam Wam tez obejrzenie dalszej części filmu  https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=1628s  (52 min-63 min.) W zeszycie zapiszcie  notatkę i wykonajcie zawarte w niej polecenia.

21.04.2020

Witam. Temat dzisiejszej lekcji to: Wyższe kwasy tłuszczowe. Obejrzyjcie fragment filmu (od 46min. do 52min.) https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=1628s  . W zeszycie wklejcie lub przepiszcie notatkę i wykonajcie zadania. Zdjęcia zadań prześlijcie na maila do końca tygodnia. Bardzo proszę, aby wszyscy uczniowie klasy 8 pracowali systematycznie i odsyłali zadania.! Pozdrawiam .

16.04.2020

Witam klasę ósmą. Temat dzisiejszej lekcji to: Kwasy karboksylowe.  Uważnie obejrzyjcie fragment filmu  https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=1628s  ( zacznijcie od 27 min. do 46 min.)  Możecie też przeanalizować lekcję https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—budowa/DH3YxmeJx  i rozwiązać ćwiczenia interaktywne. W rozwiązaniu zadania 3 pomoże Wam film  https://www.youtube.com/watch?v=4sDphWzRNK8  . Pozdrawiam.

GEOGRAFIA

15.04.2020r. Temat: Ludność Ameryki . Zapiszcie temat, przeczytajcie tekst s.122-125 i odpowiedzcie na pyt.1 i 2 s.125.

22.04.2020r. Temat: Urbanizacja w Ameryce. Przeczytaj tekst z podręcznika s.126-131 .Zapisz temat i wyjaśnij pojęcia: urbanizacja, megalopolis, aglomeracja, slamsy . Przeanalizuj też stronę https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DdifsCgpe

29.04.2020r. Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. Proszę przeczytać tekst s.132-137 , zapisać temat i odpowiedzieć na pyt. 1.Czym charakteryzuje się klimat Kanady? 2.Gdzie najlepiej rozwija się rolnictwo w Kanadzie? 3.Jakie surowce pozyskuje się w tym kraju?

6.05.2020r. Temat: Stany Zjednoczone Ameryki. Przeanalizujcie stronę i wybierzcie 2 zadania do zeszytu .https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa—swiatowa-potega-gospodarcza/DnH3TmLon

13.05.2020r. Temat: Utrwalenie wiadomości. Odpowiedz pisemnie na pytania:

1.Co to są zielone płuca Ziemi? 2.Jakie rzeki tworzą największy system rzeczny w Ameryce Północnej i jakie występują na tym kontynencie ekstremalne zjawiska meteorologiczne? 3.Wymień rdzennych mieszkańców Ameryki 4.Które państwo Ameryki najlepiej rozwija się gospodarczo i dlaczego? Zadanie wyślij dzisiaj .

20.05.2020r. Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii. Przeanalizujcie temat s.154- 161 . Odpowiedzcie na pyt. 1 i 2 s.161. Obejrzyjcie również film: https://www.google.com/search?ei=eT7EXpJD1fbGA8-elJgJ&q=australia+i+oceania+film+edukacyjny&oq=australia+i+oceania+fil&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADoECAAQRzoECAAQQzoGCAAQFhAeUJ8zWIp7YIShAWgAcAF4AIAB8QaIAfZckgELMi0yLjEuNy41LjaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab

27.05.2020r. Temat : Ludność i gospodarka Australii. Proszę przeczytać tekst s. 162- 165, zapisać temat i odpowiedzieć pisemnie na pyt. 1 i 2 s.165. Proszę się uczyć bo następnym razem spotkamy się na konsultacjach albo na teamsie i napiszecie test z ostatniego działu .Obowiązuje też znajomość mapy.

3.06.2020r Temat: Australia i Oceania – test. Zapraszam na teamsa godz. 9.00

BIOLOGIA [email protected]

3.04.2020r. Temat: Czym jest ekosystem. Proszę o przeanalizowanie tekstu s. 116-120 i pisemną odpowiedz na pyt. 1 i 2 s.120

17.04.2020r. Temat: Zależności pokarmowe. Proszę przeczytać tekst s.121 -124 Nauczyć się ,, To najważniejsze” i pisemnie wykonać ćwicz. 1 i 2 s.124. Wiele informacji znajdziesz również na stronie: https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/DEvAGg30I

24.04.2020r. Temat: Materia i energia w ekosystemie. Przeczytajcie tekst na s.125-128, zapiszcie temat i odpowiedzcie pisemnie na pyt.1 i 2 s.128. odpowiedzi wyślijcie.

8.05.2020r. Temat: Podsumowanie wiadomości. Przeczytajcie podsumowanie i wykonajcie do zeszytu test s.132- 134. Za tydzień proszę się przygotować z podsumowania. Napiszecie krótki sprawdzian na czas.

15.05.2020r. Temat: Ekologia – test. Odpowiedz pisemnie na pytania: 1.Czym różni się biotop od biocenozy? 2.Co to są oddziaływania nieantagonistyczne podaj przykłady? 3.Wyjaśnij pojęcia: ekologia, populacja, destruenci. 4.Wymień oddziaływania antagonistyczne. Zadanie proszę wysłać dzisiaj po terminie będzie obniżona ocena.

22.05.2020r. Temat: Różnorodność biologiczna. Proszę przeczytać tekst s.137 – 142, zapisać temat i wykonać pisemnie ćw.1 i 2 s.142 https://www.youtube.com/watch?v=D9M-RcKJ7Hg

29.05.2020r. Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną. Proszę przeczytać tekst s.143 – 151 i odpowiedzieć na pyt.1 i 2 s.151.

RELIGIA

03.06.2020

Temat: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Jako notatka do zeszytu zapamiętaj str. 176.

Tekst do przeczytania w katechizmie str. 174-176.

INFORMATYKA

16.04.Tematem dzisiejszej lekcji będzie:  Zapisywanie dokumentu tekstowego w różnych formatach.

Wejdź na e-podreczniki:https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-dokumentu-tekstowego-w-roznych-formatach/DvhRcU4z4 i zapoznaj się z tematem dzisiejszej lekcji.

 Wykonaj ćwiczenie 1.  Zrób zdjęcie ekranowi komputera tak , aby całe wykonane ćwiczenie 1  było widoczne i prześlij mi je poprzez Messengera. Czekam dziś.

23.04. Temat: Wykonywanie kolażu w programie :AutoCollage

 Przeczytajcie krótka notatkę :https://epodreczniki.pl/a/wykonywanie-kolazu/D1CILIMTp

Spróbujcie wykonać kolaż według instrukcji.

Zadanie dla chętnych: Wykonany kolaż prześlij na mojego mejla. Proponuję tydzień czasu. [email protected]

30.04 Tematem dzisiejszej lekcji są przydatne aplikacje na moim telefonie.

Ponieważ nie macie podręczników do informatyki zapoznajcie się z filmikiem na temat przydatnej aplikacji na telefon – Tiny Scanner. Będzie ona  Wam pomocna do wysyłania zadań zamiast zdjęć. Ten skaner zapisuje pliki w pdf czy są bardziej czytelne. Jeśli ktoś mi prześle taki zeskanowany plik na pocztę to dostanie ocenę. https://www.youtube.com/watch?v=nMOO8F9FRkk

7.05. Temat dzisiejszej lekcji: Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci.

Na platformie https://www.zooniverse.org/ zgromadzono naukowe projekty badawcze, w które może być zaangażowany każdy chętny internauta. Odwiedź platformę i obejrzyj te projekty, które Cię zainteresują

14.05. Temat: Rozszerzona rzeczywistość.

Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality), rzeczywistość poszerzona– system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest, generowana w czasie rzeczywistym, . Istnieją także zastosowania wspomagające jedynie dźwięk (jak aplikacja RjDj na iPhone).

Na przykład użytkownik AR może za pomocą półprzezroczystych okularów obserwować życie toczące się na ulicach miasta jak również elementy wytworzone przez komputer nałożone na rzeczywisty świat.

https://www.youtube.com/watch?v=TChih8P5qhE https://www.youtube.com/watch?v=pj5rc-pEQ6U

21.05 i 28.05 Temat: Obraz do video.

Na dzisiejszej lekcji poznacie jeden z programów – łatwy konwerter zdjęć do video online. https://imagetovideo.com/

Najpierw obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=eBgoyBJdvcg

Do wykonania prezentacji będzie wam potrzebne kilkanaście zdjęć od 15 do 30 max. Nie musza to być wasze prywatne zdjęcia.

1.Proponuję abyście najpierw założyli sobie folder ze zdjęciami/mogą to być np. zwierzęta, krajobrazy, ptaki, które pozyskacie z internetu. /

2. Ponieważ będzie to pokaz z muzyką musicie przygotować sobie także plik mp3 .

4. Obejrzyjcie dokładnie filmik .

5 Wasza prezentacja ma też zawierać nazwisko autora czyli Was.

6.Jest to praca na 2 godz. lekcyjne .

7. Każdy przesyła mi taka prezentację do następnego czwartku czyli

28 maja i jest to ostatnia praca z informatyki na ocenę. [email protected]

EDB

07.05.2020 r.
Temat: Ewakuacja z terenu zagrożonego

 1. Podręcznik strona 156 -159
  Przeczytaj uważnie tekst na stronie epodreczniki.pl
  https://epodreczniki.pl/a/ewakuacja-ludnosci/Dkkd9nnBI
  Zapoznaj się: rodzaje ewakuacji, planowanie o ewakuacji i powiadamianie o niej, zasady ewakuacji.
 2. Sprawdź swoją wiedzę – ewakuacja ze szkoły
 3. Zadanie domowe: polecenie 5. Obejrzyj film i napisz do zeszytu instrukcję ewakuacji ze stadionu. Zwróć uwagę na zachowanie służb porządkowych.

14.05.2020 r.
Temat: Zagrożenia terrorystyczne 

 1. Podręcznik strona 160 – 165
 2. Na stronie https://epodreczniki.pl/a/terroryzm/DeMnXxleH przeczytaj, odsłuchaj informacje na temat zagrożeń terrorystycznych.
 3. Do zeszytu napisz: definicję terroryzmu, rodzaje terroryzmu oraz postępowanie w razie zagrożenia terrorystycznego.
 4. Sprawdź swoją wiedzę – ćwiczenie 1 – 4.

21.05.2020 r. Temat: Bezpieczne państwo

1. Podręcznik strona 104

2.     Na stronie https://epodreczniki.pl/a/system-bezpieczenstwa-narodowego—ogolna-charakterystyka/D10Rh2ZnC
przeczytaj: 
– Pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego
– Model systemu bezpieczeństwa narodowego
– Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP

2. Notatka do zeszytu:
– Położenie geopolityczne Polski ma wpływ na System Bezpieczeństwa Narodowego
– Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej to dokument, który określa kierunki zapobiegania zagrożeniom
– Organizacje pro-obronne (LOK, Związek Strzelecki „Strzelec”, PCK) działają na rzecz umacniania bezpieczeństwa państwa.

3. Na stronie
https://epodreczniki.pl/a/system-bezpieczenstwa-narodowego—ogolna-charakterystyka/D10Rh2ZnC

Wykonaj zadania. Ćwiczenia 1 do 3. Sprawdź swoją wiedze.

28.05.2020 r. Temat: Polska a bezpieczeństwo międzynarodowe 

 1. Podręcznik strona 114 – 122
  Dodatkowo stronie https://epodreczniki.pl/a/organizacja-narodow-zjednoczonych-pokoj—bezpieczenstwo—wspolpraca/DZQdyJUU7 przeczytaj, odsłuchaj informacje na temat Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pokój – bezpieczeństwo – współpraca
 2. Do zeszytu napisz odpowiedzi do zadań z podręcznika strona 122 polecenie 1 oraz 3.

Zadanie do wykonania na ocenę:
Napisz jedno realne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego RP. (Działanie, zapobieganie, ostrzeganie itp. Przykłady: brak dostępu do gazu, wirus komputerowy – blokuje systemy komputerowe, brak wody pitnej)

Termin 03.06.2020
Nazwa pliku imię nazwisko klasa numer
Tytuł wiadomości zagrożenia
Adres [email protected] 

WYCHOWANIE FIZYCZNE


03.06.2020 r

Temat : Ćwiczenia relaksujące

Ćwiczenia relaksujące to balsam dla ciała,ale i też dla ducha. Końcówka roku szkolnego z reguły bywa ciężka i stresująca, a więc ………………..

https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA02.06.2020 r

Temat : Marszobieg w terenie

Dzisiaj marszobieg. 3 minuty biegu, 1 minuta marszu. Całość 30 minut. Pozdrawiam.

01.06.2020 r

Temat:Lekkoatletyka – biegi średnie

Witajcie DZIECIAKI. Mam wielką przyjemność złożyć WAM życzenia z okazji DNIA DZIECKA. Życzę spełnienia marzeń, dużo radości i uśmiechu każdego dnia oraz wielu życzliwych ludzi na Waszej drodze. Dzisiaj zobaczcie trzy biegi na średnich dystansach. Bawcie się dobrze.

https://www.youtube.com/watch?v=-VOlXYW1Tes

https://www.youtube.com/watch?v=ju-E0imbxyY

https://www.youtube.com/watch?v=Gu3wTiQKn2M

28.05.2020 r

Temat: Wycieczka.

Czy będzie udana czy nie zależy tylko od waszego nastawienia. Jak mawia klasyk ” Nie ma złej pogody na wycieczkę, są tylko żle ubrani uczestnicy wycieczki „. A tak zupełnie serio, spróbujcie „coś ” ciekawego wymyślić ( mimo niekorzystnych prognoz ) Nie poddawajcie się!!!! Powodzenia!!!!!

27.05.2020 r

Temat: Tabata

Proponuję Tabatę podczas której wzmocnicie mm. brzucha i nóg. https://www.youtube.com/watch?v=raQh-D6V8iU

26.05.2020 r

Temat:Lekkaatletyka

Witajcie. Dzisiaj obejrzyjcie sobie biegi po rekord świata na 100 i 200 m. Fantastyczne biegi i fantastyczne wydarzenia, Zobaczcie i oceńcie sami

https://www.youtube.com/watch?v=V-5hUWHixDo

https://www.youtube.com/watch?v=vvYPCfZA6yI

25.05.2020 r

Temat: Marszobieg w terenie

Witam. Dzisiaj kontynuacja marszobiegu, 3 min biegu , 1 min. marszu. Całość 30 minut, Pozdrawiam

21.05.2020 r

Temat: Wycieczka

Podobnie jak w tamtym tygodniu zadanie na weekend jest takie: zaplanuj i zrealizuj wycieczkę ze swoimi bliskimi. Jaka ona będzie ( ta wycieczka oczywiście ) zależy tylko od Was. Pogody ducha i niezapomnianych wrażeń życzę!!!!!

20.05.2020 r

Temat:Tabata

Wczoraj teoria dzisiaj praktyka. Zapraszam na tabatę

https://www.youtube.com/watch?v=ZGPqu9XbQ9g

19.05.2020 r

Temat Lekkoatletyka

Dzisiaj odrobina teorii. Dwa biegi sztafet 4 x 400 m( kobiety na otwartym stadionie i mężczyźni na hali ) Obejrzyjcie filmy. Pokibicujcie i bądźcie dumni z Naszych biegaczy!!!! Miłego oglądania

https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8

https://www.youtube.com/watch?v=E7amPX0XHaU

18.05.2020 r

Temat: Marszobieg w terenie

Kontynuujemy rozpiskę marszobiegu z tamtego tygodnia. Powodzenia.

14.05.2020 r

Temat: Marszobieg w terenie

Powtarzamy marszobieg z poniedziałku. Jeżeli nie dacie rady dzisiaj (zła pogoda ) ćwiczenia przełóżcie na piątek. Powodzenia

GODZINA WYCHOWAWCZA

17.04.2020r. Proszę sprawdźcie skrzynki mailowe. Wysłałam Wam ofertę edukacyjną jednej ze szkół ponadpodstawowych. Uważajcie na siebie, przestrzegajcie wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii. Od wczoraj obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. W razie problemów, pytań kontaktujcie się ze mną poprzez pocztę elektroniczną ([email protected]). Pozdrawiam serdecznie.

www.gov.pl/Koronawirus/ZasadyBezpieczeństwa#Zostanwdomu

24.04.20r. Temat: Nasze wybory- co dalej ósmoklasisto?

Mamy taki czas, że zamiast realnie uczestniczyć w dniach otwartych w Waszych wymarzonych szkołach, musicie zorganizować sobie wirtualną podróż po ofertach edukacyjnych szkół ponadpodstawowych. Zachęcam Was do wyszukiwania w internecie filmików, które w czasie pandemii przybliżą Wam wybrane przez Was szkoły. Z tego co wiem, niektóre z nich oprowadzą Was wirtualnie po swoich klasach i ukażą się z perspektywy swoich uczniów- Waszych starszych kolegów. Pozdrawiam i życzę, abyście wykorzystali ten czas na planowanie najbliższej przyszłości. Powodzenia!

8.05.20r. Witam uczniów klasy VIII. Bardzo Was proszę o terminowe odsyłanie nauczycielom prac do oceny. Większa część klasy nie ma z tym problemu. Niestety, mimo interwencji uczących oraz mojego przypominania, kilka osób nie podporządkowuje się poleceniom. Proszę uzupełnijcie te braki!

15.05.20r. Szkoły ponadpodstawowe w naszej okolicy.

22.05.20r. Oferta szkół ponadpodstawowych. Którą wybrać? O sprawach wychowawczych porozmawiamy jutro o 11. Zapraszam.

29.05.2020r. Przesyłam Wam na pocztę ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Wiem, że niektórzy z Was są zainteresowani tą szkołą. Od 1 czerwca ruszają konsultacje w szkole ze wszystkich przedmiotów. Będziemy od tego dnia pracować według starego planu lekcji. Będę Was informować na bieżąco o wszystkich zmianach.