Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Klasa II

Napisany 12-03-2020 15:11:31

Serdecznie witam po wakacjach wszystkich Rodziców i Uczniów klasy II.

Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 do pobrania.

„Wyprawka” do pobrania

Kwota za ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na ten rok szkolny wynosi 40 zł. Bardzo proszę o wpłaty do 4.09.

1.09.2020 r.

Bardzo proszę Rodziców, którzy są zainteresowani zapisem dziecka do świetlicy, aby pobrali z zakładki Świetlica szkolna druk zgłoszeniowy. Wypełniony druk można złożyć wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci pracujących rodziców, dzieci dojeżdżające lub oczekujące na zajęcia pozalekcyjne.

Urząd Marszałkowski organizuje dla dzieci z klasy II i III bezpłatne zajęcia nauki pływania na basenie w Stróżach. Proszę o informację ( najlepiej esemesową ), czy jesteście Państwo zainteresowani zapisem swoich pociech na tego typu zajęcia. Grupa może liczyć tylko 15 osób. Szczegółowe informacje przekażę zainteresowanym rodzicom.