Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Ogłoszenia na rok szkolny 2020/2021

Napisany 18-06-2021 11:00:00

OGŁOSZENIE

Gminne Biuro Spisowe w Ropie przypomina, że do 30 września br trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Nie czekając na ostatnią chwilę, zachęcamy  do spisania się przez stronę internetową lub infolinię telefoniczną.

Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej gminy Ropa.

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Od 4 maja 2021r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.

Od 17 maja 2021r. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.)

Harmonogram nauczania stacjonarnego i hybrydowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łosiu

Data Dzień tygodnia Zajęcia w szkole wykaz klas Zajęcia zdalne wykaz klas
17.05.2021 r. Poniedziałek 1 – 3, 4, 5, 8 6, 7
18.05.2021 r. Wtorek 1 – 3, 6, 7 4, 5, 8
19.05.2021 r. Środa 1 – 3, 4, 5, 8 6, 7
20.05.2021 r. Czwartek 1 – 3, 6, 7 4, 5, 8
21.05.2021 r. Piątek 1 – 3, 4, 5, 8 6, 7
Data Dzień tygodnia Zajęcia w szkole wykaz klas Zajęcia zdalne wykaz klas
24.05.2021r. Poniedziałek 1 – 3, 4, 5, 8 6, 7
25.05.2021r. Wtorek Egzamin ósmoklasisty – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26.05.2021r. Środa Egzamin ósmoklasisty – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27.05.2021r. Czwartek Egzamin ósmoklasisty – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
28.05.2021r. Piątek 1 – 3, 6, 7 4, 5, 8

Przywraca się od dnia 29 maja 2021 r. naukę stacjonarną dla uczniów klas 4-8.

Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie klas 1-8 funkcjonują w systemie stacjonarnym.
 

3 czerwca 2021r. (czwartek ) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.

4 czerwca 2021r. (piątek ) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętym na ten rok szkolny kalendarzem organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Łosiu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łosiu.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Lidia Szurek

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa

Bardzo proszę wszystkich rodziców klas I-III Szkoły Podstawowej w Łosiu o sprawdzenie wiadomości na e-dzienniku w związku z nauką hybrydową uczniów klas I-III. Dodatkowe informacje można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Harmonogram zajęć w klasach I- III:

Poniedziałek, środa, piątek – do szkoły przychodzą:

Kl. I – numery nieparzyste w dzienniku

Kl. II – numery parzyste w dzienniku

Kl. III – numery nieparzyste w dzienniku

Pozostałe dzieci łączą się z nauczycielem na pracę zdalną zgodnie z planem zajęć w danym dniu.

Wtorek, czwartek  – do szkoły przychodzą:

Kl. I – numery parzyste w dzienniku

Kl. II – numery nieparzyste w dzienniku

Kl. III – numery parzyste w dzienniku

Pozostałe dzieci łączą się z nauczycielem na pracę zdalną zgodnie z planem zajęć w danym dniu.

Lidia Szurek

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

W okresie od 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 20201 r. nauka we wszystkich klasach szkoły podstawowej odbywała się będzie w zdalnym nauczaniu. Kontakt z nauczycielami odbywał się będzie poprzez platformę Teams oraz dziennik elektroniczny według obowiązującego do tej pory planu lekcji. Prosimy o systematyczną pracę i udział w prowadzonych zajęciach.
Prosimy o obserwowanie informacji podawanych przez dziennik elektroniczny oraz na stronie internetowej szkoły. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

Aktualne zasady i ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

baner ProteGO
Safe
https://www.gov.pl/web/protegosafe/pytania-i-odpowiedzi

Lidia Szurek

Nauka w klasach I-III i IV-VIII

W okresie od 1 lutego 2021 r. do 14 marca 2021r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4-8 są nadal zawieszone. Młodzież będzie uczestniczyła w zdalnym nauczaniu. Kontakt z nauczycielami odbywał się będzie poprzez platformę Teams oraz dziennik elektroniczny według obowiązującego do tej pory planu lekcji. Prosimy o systematyczną pracę i udział w prowadzonych zajęciach.
Prosimy o obserwowanie informacji podawanych przez dziennik elektroniczny oraz na stronie internetowej szkoły.

Lidia Szurek

Edukacja prawna – CYBERPRZEMOC

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Gorlicki, w ramach którego prowadzimy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją. Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:
serwis YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk
serwis Facebook: https://fb.watch/2h_xdpHjVy/

Lidia Szurek

KONKURS „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” – zapraszamy wraz z GOK-iem w Ropie do udziału wszystkich zainteresowanych.

Szczegóły dostępne są pod linkiem:
www.gokropa.iaw.pl/pl/62438/201226/KONKURS_HEJ_KOLEDA_KOLEDA.html

Lidia Szurek

Zdalne nauczanie

Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. zajęcia stacjonarne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej zostały zawieszone. Dzieci i młodzież będzie uczestniczyła w zdalnym nauczaniu. Kontakt z nauczycielami odbywał się będzie poprzez platformę Teams oraz dziennik elektroniczny według obowiązującego do tej pory planu lekcji. Prosimy o systematyczną pracę i aktywny udział uczniów w prowadzonych zajęciach.
Prosimy o obserwowanie informacji podawanych przez dziennik elektroniczny oraz na stronie internetowej szkoły. https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Lidia Szurek

KOMUNIKATY

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami poniżej:

Zdalne nauczanie

Od poniedziałku 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4-8 zostały zawieszone. Młodzież będzie uczestniczyła w zdalnym nauczaniu. Kontakt z nauczycielami odbywał się będzie poprzez platformę Teams oraz dziennik elektroniczny według obowiązującego do tej pory planu lekcji. Prosimy o systematyczną pracę i udział w prowadzonych zajęciach.
Prosimy o obserwowanie informacji podawanych przez dziennik elektroniczny oraz na stronie internetowej szkoły.

Lidia Szurek

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓBdzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, w weekendy. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Lidia Szurek

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 r.

9.00 Spotkanie wszystkich uczniów w klasach z wychowawcami. Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego w Kościele Rzymskokatolickim o godz. 18.00 natomiast w Cerkwi o godz. 8.00.

Klasy I i II wchodzą do budynku wejściem ewakuacyjnym od strony drogi. Pozostali uczniowie wejściem głównym pamiętając o zachowaniu dystansu zgodnie z zaleceniami GIS i wewnętrznymi procedurami.

Przydział sal lekcyjnych:
Klasa I – sala nr 15
Klasa II – sala nr 16
Klasa III – sala nr 23
Klasa IV – sala nr 22
Klasa V – sala nr 24
Klasa VI – sala nr 21
Klasa VII – sala nr 14
Klasa VIII – sala nr 17

Lidia Szurek

Procedury na rozpoczęcie roku szkolnego:

https://dokumenty.men.gov.pl/c61e09a0-5d11-4dc3-aed7-8cb7c3df9cba/listministraedukacjinarodowejzokazjirozpoczeciarokuszkolnego2020_2021wwersjipdf.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/61102ca2-2a21-4ce4-8cc5-9181ff762082/10zasadplakat_uczniowie_plakat.jpeg

https://dokumenty.men.gov.pl/ed235dbf-f276-4b62-907d-e91bbc7de758/10zasadplakat_rodzice_plakat.jpeg

https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/08/Procedura-organizacji-zajęć-świetlicowych-2.pdf

Lidia Szurek

OGŁOSZENIE – stypendia szkolne 2020/2021

Informuje się mieszkańców Gminy Ropa, iż wnioski dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w terminie od 1 do 15 września br.
Dokumenty (wniosek wraz załącznikami)  należy włożyć do koperty (zakleić i podpisać) i dostarczyć do skrzynki nadawczej w godzinach od 7.30 do 15.00. Skrzynka będzie umieszczona w przedsionku budynku byłego Gimnazjum w Ropie. 
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ropa. Osobiście formularze można pobrać w siedzibie Centrum Usług Oświatowych w Ropie (Szkoła Podstawowa Nr 1 I piętro) w dniach od 24 do 31 sierpnia br. w godzinach od 7:30 do 15:00.
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu 18 5505184.

Lidia Szurek

Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

Aplikacja ProteGO Safe
– wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

  • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,

  • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lidia Szurek

Możliwość komentowania jest wyłączona.