Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Pedagog szkolny

Napisany 24-03-2020 15:14:49

PEDAGOG SZKOLNY           Marta Włodarczyk – Deć

GODZINY PRACY:

PIĄTEK 12.00 – 14.45

Oto najważniejsze informacje związane z możliwościami kontaktu
z pedagogiem  szkolnym:

1. Harmonogram zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego

12.15 – 12.45 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne grupa młodsza

13.05 – 13.50  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

14.00 – 14.45 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne grupa starsza

2. Jeżeli będziecie Państwo potrzebować pomocy i wsparcia w rozwiązaniu niepokojącej Was sytuacji, możecie się z mną skontaktować. W godzinach 12.00 – 15.30  jestem dostępna pod  numerem telefonów: 501- 484-388 lub 18 35-34-705

3. Możecie Państwo również pisać do mnie na adres e-mail: [email protected]

Zapraszam!

Szanowni Państwo 

Od pedagoga szkolnego mogą Państwo otrzymać pomoc i wsparcie
w rozwiązywaniu niepokojących Was problemów, które mogą dotyczyć:

 • rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczonych przez Wasze dziecko,
 • potrzeby udzielenia Waszemu dziecku pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej,
 • niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,
 • trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami
  lub rodzeństwem,
 • każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka ważna.
Stres jak go pokonać?

Drodzy rodzice zaczynamy kolejny tydzień z nauką w domu, w tym szczególnym dla nas czasie kiedy w nas i naszych dzieciakach pojawiają się różne emocje te mniej i bardziej przyjemne przedstawiam  kilka informacji na temat tego jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem szkolnym w domu.

Sięgnijcie proszę do prezentacji. Miłej lektury!

Uczniowie klas 8.! Ta wiadomość jest dla Was!

Wybór szkoły ponadpodstawowej to poważna decyzja. Z wiadomych jednak przyczyn w tym roku nie odbędą się Dni Otwarte w szkołach średnich, więc przedstawiam Wam drodzy ósmoklasiści oferty szkół ponadpostawowych w powiecie gorlickim i okolicy na rok szkolny 2020/2021

 

Nie zwlekaj! Zapoznaj się z ofertą edukacyjną i dołącz do grona uczniów jednej ze szkół!

Masz do wyboru naukę w

 • 4 –letnim Liceum Ogólnokształcącym,
 • 5 – letnim Technikum,
 • 3 – letniej Szkoły Branżowej.

Szkoły ponadpodstawowe – powiat gorlicki i okolica

Szkoły licealne

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera.

Szczegóły na stronie www.kromer-gorlice.pl zakładka dla kandydata

 • Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza.  

Szczegóły na stronie https://lukasiewicz.gorlice.pl  zakładka/Oferta edukacyjna

 • Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie

Szczegóły na stronie http://logrybow.pl/ zakładka rekrutacja/oferta

 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Bieczu

Szczegóły na stronie www.lobiecz.pl/ zakładka/ rekrutacja

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Szczegóły na stronie https://zsobobowa.eu zakładka/rekrutacja

Szkoły z zawodem

 • Zespół Szkół Zawodowych im. Królowej Jadwigi w Bieczu

Szczegóły na stronie https://www.zszbiecz.pl zakładka/rekrutacja

 • Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola.

Szczegóły na stronie https://www.zst.gorlice.pl zakładka/rekrutacja.

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II.

Szczegóły na stronie www.zse.gorlice.pl zakładka rekrutacja/oferta kształcenia

 • Zespół Szkół Zawodowych im. gen. K. Pułaskiego

Szczegóły na stronie www.zszgorlice.iap.pl zakładka rekrutacja/kierunki kształcenia

 • Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

Szczegóły na stronie http://zszgrybow.pl zakładka/rekrutacja

 • Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

szczegóły na stronie www.zsz.bobowa.pl zakładka/kierunki-kształcenia

Szkoły rolnicze

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Szczegóły na stronie www.zsr-hanczowa.pl zakładka /nabór

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej

Szczegóły na stronie http://zsabystra.com.pl/ zakładka rekrutacja/kierunki kształcenia

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej

Szczegóły na stronie  www.nawojowa.edu.pl zakładka/rekrutacja

 Szkoły mundurowe

 • Zespół szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

Szczegóły na stronie http://zsmarcinkowice.edu.pl zakładka/oferta kształcenia.

 • Zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku

Szczegóły na stronie http://zsoiz.gromnik.pl zakładka dla kandydata/oferta

Ważne terminy – nowe!

Ważne terminy dotyczące naboru do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021:

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
 • Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 12 sierpnia br. – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • 19 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady obliczania punktów wspólne dla absolwentów klas ósmych:

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 100.

 • Cztery oceny ze świadectwaz przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadpodstawową, z przeliczeniem na punkty:

celujący: 18 pkt. bardzo dobry: 17 pkt dobry: 14 pkt. dostateczny: 8 pkt dopuszczający: 2 pkt

 • Świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem): 7 pkt
 • Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.krakow.pl , według wskazanego tam przelicznika
 • Działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat: 3pkt
 • Jeśli uczeń jest zwolniony z egzaminu, przeliczane zostają jego oceny według odrębnego schematu i innego przelicznika: 20, 18, 13, 8, 2 punkty.

Więcej informacji na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

 • Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty (jeśli się odbędzie):

wynik przedstawiony w procentach z:

• języka polskiego,

• matematyki

mnoży się przez 0,35

 wynik przedstawiony w procentach z:

• języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3

np.: j. polski uzyskany wynik 75% x 0,35 = 26,25 punktów

       matematyka uzyskany wynik 60% x 0,35 = 21 punktów

       j. angielski uzyskany wynik 80% x 0,30 = 24 punkty

co daje łącznie 71,25 punktów z tej części rekrutacji