Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Kadra Nauczycielska

Napisany 01-09-2018 07:02:11

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

mgr Szurek Lidia

dyrektor szkoły, matematyka

2.

mgr Barbara Bugno

język angielski

3.

mgr  Cetnarowska Ewa

kształcenie zintegrowane, informatyka

4.

mgr Drzał Bogdan

historia, wychowanie fizyczne

5.

mgr Fudala Dorota

język niemiecki, wychowanie przedszkolne

6.

mgr Hajduk Maria

kształcenie zintegrowane, zajęcia techniczne

7.

mgr Mikruta Renata

kształcenie zintegrowane, muzyka

8.

mgr Renata Hryc

przyroda, edukacja wczesnoszkola, plastyka

9.

mgr Kaczmar Aleksandra

język ukraiński, wychowanie przedszkolne

10.

ks. mgr Kaczmar Piotr

religia greckokatolicka

11.

ks. mgr Adamczyk Jan

religia rzymskokatolicka

12.

mgr Wiesława Wagowska

język polski

13.

mgr Dudek Urszula

wychowanie przedszkolne

14. mgr Smolarska Dorota  wychowanie przedszkolne