Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Rok Szkoły w Ruchu

Napisany 23-02-2014 18:46:10

                                   ROK SZKOŁY W RUCHU

OGÓLNOPOLSKA AKCJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJszkoła w ruchu

                                   ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

     Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:

–  uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia wf, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;

–  konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;

–  związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

–  uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;

–  podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

Dla realizacji tych działań Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zorganizowało akcję „Ćwiczyć każdy może”. Jest ona skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. Placówki będą mogły deklarować przystąpienie do akcji i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu, której uruchomienie ogłoszono podczas spotkania w ministerstwie, 30 października.

ZADANIA W RAMACH AKCJI

ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

               

                 Ruch w szkole/przedszkolu

1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (obszar nr 1).

2.Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2).

3.Edukacja zdrowotna (obszar nr 3).

4.Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4).

5.Pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5).

          Ruch poza szkołą/przedszkolem

6.Zajęcia zorganizowane (obszar nr 6).

7.Zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7).

8.Aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8).

9.Aktywny wypoczynek (obszar nr 9).

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny zgłosił się do programu

i realizuje zadania z obszaru nr 1,2 3 oraz 8.

Poniżej zamieszczamy dokumentację realizacji programu,

w tym krótkie filmy, ilustrujące wykonane zadania w ramach

akcji ,,Ćwiczyć każdy może” .

Zadania z obszaru nr 1

Scenariusz lekcji nr 1 -rytm,muzyka,taniec-nauka tańców grupowych w klasie 5

Scenariusz lekcji nr 2-rytm, muzyka, taniec-nauka tańców grupowych w klasie 5

Zadania z obszaru nr 1 i nr 8 realizowane w przedszkolu

SCENARIUSZ ZAĘĆ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI RUCHOWEJ

Gimnastyka przy muzyce-zajęcia w grupie 3-4 latków

Zadania z obszaru nr 2

ALTERNATYWNE FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zadania z obszaru nr 3

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO-zdrowe odżywianie

Załącznik nr 1-prezentacja

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Załącznik nr 1-prezentacja

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Edukacja zdrowotna -lekcja wychowania fizycznego w klasie 5