Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasach IV-VIII

Napisany 21-07-2021 15:54:37

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

TECHNIKA

INFORMATYKA

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

CHEMIA

FIZYKA

WOS

WYCHOWANIE FIZYCZNE

MUZYKA

EDB