Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasach I-III

Napisany 21-07-2021 15:52:53

Poniżej zostały zamieszczone dokumenty zawierające wymagania, które uczeń powinien opanować na poszczególne oceny szkolne.

JĘZYK ANGIELSKI