Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Aktualności

Napisany 15-04-2024 13:23:00

Ogłoszenie – stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Informacja o ustalonych przerwach w funkcjonowaniu przedszkoli
w okresie lipiec – sierpień 2024 r. w Gminie Ropa

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem – wersja skrócona dla uczniów