Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Projekt „Klasa z drewna”

Napisany 19-10-2023 07:30:00

Lekcje biologii

W ramach projektu „Klasa z drewna” zostały przeprowadzone 3 lekcje biologii na świeżym powietrzu pod wiatą. W klasie 4 był to temat: Poznajemy las i jego mieszkańców. Uczniowie korzystali z plansz dydaktycznych oraz różnych okazów i wytworów z drewna. Uczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki roślin i zwierząt oraz klasyfikować je do poszczególnych warstw lasu. Wspólnie dyskutowali na temat znaczenia lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka oraz ustalali zasady zachowania się w lesie. Na podsumowanie uczniowie wypełniali krzyżówkę podsumowującą zdobytą wiedzę.

W klasie 6 przeprowadzony został temat: Ptaki kręgowce zdolne do lotu. Uczniowie za pomocą tablic edukacyjnych oraz okazów przestrzennych poznawali budowę ptaka. Dostrzegali związki między stałocieplnością a różnorodnością siedlisk ptaków. Wskazywali na przystosowania ptaków do lotu, oraz znaczenie ptaków dla przyrody i życia człowieka. Omówione zostały pojęcia takie jak: zmiennocieplność, stałocieplność, jajorodność, błony płodowe gniazdowniki zagniazdowniki, migracje. Na podsumowanie uczniowie dopasowywali różne gatunki ptaków do ich gniazd i siedlisk.

W klasie 8 przeprowadzony został temat: Poznajemy różne formy ochrony przyrody. Na podstawie tablic dydaktycznych i naturalnych okazów uczniowie poznawali najważniejsze formy ochrony przyrody występujące w Polsce tj. rezerwaty przyrody częściowe i ścisłe, Parki narodowe, Parki krajobrazowe, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, obszary natura 2000, ogrody botaniczne i zoologiczne, gatunki chronione. Problemem kluczowym było pytanie: Jak ratować przyrodę? Ważnym również okazało się rozwinięcie myśli: „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Na zakończenie uczniowie uzasadniali dlaczego tworzenie obszarów chronionych jest skuteczną metodą ochrony przyrody. Podawali przykłady obszarów chronionych w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, wskazywali również na gatunki objęte ochroną. Na podstawie zgromadzonych wcześniej darów lasu rozpoznawali różne gatunki świata roślin.

Podczas lekcji uczniowie wykazywali zainteresowanie tematem, aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie korzystali z pomocy dydaktycznych i naturalnych okazów z drewna, co z pewnością ułatwiło im przyswojenie materiału. Przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu dodatkowo uatrakcyjniało zajęcia oraz otwierało i uwrażliwiało zmysły uczniów na poznawanie przyrody.

Renata Hryc

Cykl zajęć edukacyjnych w lesie

Dnia 18. 10. 2023 odbyły się warsztaty ekologiczne, podczas których uczniowie kl. 5 i 6 mieli możliwość obcowania z przyrodą na łące i w lesie. Podczas warsztatów uczniowie nauczyli się poznawać i obserwować rzeczy, na które zupełnie wcześniej nie zwracali uwagi. Zobaczyli piękne zjawiska przyrodnicze związane z wegetacją i przekwitaniem roślin. Mieli możliwość uczestniczenia w zabawach i rywalizacjach zespołowych, które doskonale rozwijały współpracę w grupie, uczyły cierpliwości i wytrwałości, ale także otwierały umysł  na takie pojęcia jak: konkurencja, zasoby, drapieżnictwo, eliminacja gatunku.

R. Hryc

„Drewno niejedno ma imię”

Edukacji leśnej ciąg dalszy… 16 października odbyły się praktyczne zajęcia ukazujące różnorodność drzew oraz sposoby wykorzystania tego materiału do wykonania efektownych i artystycznych dekoracji. Na początku uczniowie mieli za zadanie odgadnąć gatunki zaprezentowanych roślin. Było to dla nich nie lada wyzwaniem, ponieważ na stole pojawiło się kilkanaście zróżnicowanych gatunków drzew. Poradzili sobie doskonale i po burzliwych dyskusjach właściwie przyporządkowali tabliczki do przygotowanych drewnianych plastrów. Następnie uczniowie poznali różne zastosowania drewna w rzemiośle artystycznym. Pojawiły się rzeźby, obrazy wykonane techniką decoupage, drewniano – kamienne instalacje artystyczne oraz przestrzenne obrazy z wykorzystaniem szyszek. Te niezwykłe warsztaty poprowadziła pani Sabina Laskoś, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie.

W. Wagowska

Oficjalne otwarcie wiaty i podsumowanie projektu

Oficjalne otwarcie wiaty i podsumowanie projektu „Klasa z drewna” odbyło się 16 października 2023 roku i zostało połączone ze Świętem Edukacji Narodowej. Na wyjątkowej uroczystości pojawili się przedstawiciele Nadleśnictwa Łosie, Pracowni z Barwinkiem, Wójt Gminy Ropa, Dyrektor Centrum Usług Oświatowych, nauczyciele oraz rodzice uczniów. Podczas akademii mogliśmy między innymi podziwiać występy najmłodszych ekologów z przedszkola, wysłuchać prelekcji starszych uczniów, wziąć udział w oryginalnym pokazie „Eko Top Model” czy włączyć się w oglądanie humorystycznego przedstawienia pt. „Troglodyci”. Na zakończenie zostały ogłoszone wyniki konkursu literacko – techniczno – literackiego, a laureatom nagrody wręczył pan nadleśniczy- Bartłomiej Sołtys. Dzięki projektowi Lasów Państwowych, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łosiu wzbogacił się o nowe obiekty i wyposażenie, a uczniowie naszej szkoły zyskali przestrzeń do przyjaznego, nowoczesnego, ekologicznego i zdrowego sposobu zdobywania wiedzy.

galeria: https://drive.google.com/drive/folders/1-7MQ9WDqW1Qhocb3poVXbtgYvFy1pMm0

W. Wagowska

Wyniki konkursów

W ramach projektu „Klasa z drewna” finansowanego przez Lasy Państwowe w szkole i w przedszkolu zostały przeprowadzone konkursy dla wszystkich uczniów i przedszkolaków. Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

W konkursie literackim dla klas VII-VIII pn.”Szepty leśnych drzew”:
I miejsce: Jonatan Krawiec
II miejsce: Anna Wagowska
III miejsce: Aleksandra Bugno
Wyróżnienie: Mateusz Trzepak
Wyróżnienie: Magdalena Szkudlarek


W konkursie plastycznym dla klas IV-VI
I miejsce Julia Kareł
II miejsce Oliwier Piszczek
III miejsce Filip Matuszyk
Wyróżnienie: Antonina Lisowiec
Wyróżnienie: Norbert Górski


W konkursie technicznym dla klas I- III
I miejsce Lena Siuta
II miejsce Jakub Broński
III miejsce Natalia Miejska
Wyróżnienie: Kamila Kulka
Wyróżnienie: Kacper Przysławski


W konkursie plastyczno-technicznym dla klasy „0”
I miejsce Tymoteusz Siuta
II miejsce Helena Małyniak
III miejsce Emilia Jurczak
Wyróżnienie: Bartłomiej Orlecki
Wyróżnienie: Oskar Kasprzyk


W konkursie plastyczno-technicznym w Przedszkolu:
I miejsce Hanna Piechowicz
II miejsce Marcel Lichoń
III miejsce Marcel Passoń
Wyróżnienie: Julia Kopek
Wyróżnienie: Antonina Maczuga

K. Rąpała

Pokaz mody ekologicznej

Podczas uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej połączonej z realizacją projektu ” Klasa z drewna” uczniowie zaprezentowali pokaz mody ekologicznej, na którym ukazane zostały różne sposoby wykorzystania przedmiotów z drewna, także produktów, które składowane są w dużych ilościach i zanieczyszczają lasy i nasze środowisko. Kreacje wykonane były z użyciem gazet, foliowych worków, zakrętek i różnych jednorazowych butelek i pojemników.

R. Hryc

W dniu 11.10.2023r. nastąpiło podsumowanie konkursów plastyczno-technicznego: „Dary lasu” oraz literackiego: „Szepty leśnych drzew” promujących polskie lasy. Konkursy odbyły się w ramach realizowanego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu projektu „Klasa z drewna” sfinansowanego przez Lasy Państwowe. Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas 1-6 zaprezentowali swoje zdolności plastyczne i techniczne. Korytarz na parterze szkoły wypełnił się niezliczoną ilością wykonanych przez nich prac. Dominowały tutaj dzieła z wykorzystaniem materiału przyrodniczego: szyszek, kasztanów, żołędzi, gałązek, liści i konarów drzew, a także wkomponowanych w nie postaci leśnych ptaków i zwierząt. Powołana do wyłonienia najlepszych prac konkursowych komisja w składzie: pani Paulina Święs- przewodnicząca, pan Paweł Rębisz (pracownicy Nadleśnictwa Łosie) oraz nauczyciele: pani Dorota Fudala i pani Renata Hryc miała ogromny dylemat, by wybrać w każdej kategorii wiekowej trzy nagrodzone prace i dwa wyróżnienia. Pod uwagę wzięto samodzielność wykonania, zgodność z tematyką konkursu oraz estetykę rękodzieła. Komisja zapoznała się również z utworami literackimi, stworzonymi przez najstarszych uczniów klas 7 i 8. Różnorodność i ogromna kreatywność cechowały złożone prace- były to dzieła w klimacie horroru, komedii, filozoficznych rozważań o życiu. Ich lektura była dla komisji prawdziwą przyjemnością i literacką ucztą…

Z wielką niecierpliwością czekamy na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie laureatom nagród. Wszystkim, którzy wzięli w nim udział gratulujemy, podziwiając Waszą kreatywność i zapał twórczy.

galeria: https://drive.google.com/drive/folders/1-A5Ki3k3_87nhLN_XOArejPBM3V3V6hX

D. Fudala

„Ekologiczna” godzina wychowawcza w klasie 7

11.10 2023r. odbyła się w klasie 7 godzina wychowawcza na temat „Funkcje lasu”. w ramach realizowanego w szkole projektu „Klasa z drewna” sfinansowanego przez Lasy Państwowe. Uczniowie obejrzeli film oświatowy i na jego podstawie stworzyli planszę tematyczną uświadamiającą niezwykłe korzyści, jakie człowiekowi dostarcza nasz najbogatszy ekosystem- las.

D. Fudala

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu

„Klasa z drewna” finansowanego przez Lasy Państwowe

W październiku zostały zrealizowane terenowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Celem zajęć było rozwijanie świadomości bycia częścią ekosystemu i postawy odpowiedzialności za niego, zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku i  propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca. Uczniowie z klas I-VIII zostali podzieleni na 6 grup. Zajęcia w terenie prowadziła pani Magdalena Kuś z Pracowni „Z barwinkiem” z Jasła. Podczas pierwszej zabawy pani Magdalena rozdała każdemu uczniowi pojemnik z zapisaną cechą daru lasu, którą dzieci miały za zadanie znaleźć i zabrać ze sobą. Zadanie to wymagało uważności i bacznej obserwacji. Podczas wędrówki uczniowie zbierali rośliny i inne leśne skarby według podanej cechy. Do pojemników trafiały kolejno przedmioty: miękkie, jaskrawe, ostre, pachnące i okrągłe itp.

Po przejściu do pierwszego przystanku, dzieci próbowały odgadywać cechy darów lasu zebranych przez kolegów na podstawie zawartości pudełek. Po drodze uczniowie obserwowali przyrodę, rozpoznawali drzewa, liście, grzyby i dopytywali o poszczególne gatunki roślinności. Kolejnym zadaniem było znalezienie rośliny lub liścia o ciekawym kształcie i rzucenie cienia zgodnie z kierunkiem padania promieni słonecznych. Podczas dalszej wędrówki dzieci wysłuchały gry na instrumencie zrobionym z drewna i próbowały samodzielnie zagrać na trawie. Dużym zaskoczeniem dla dzieci był fakt, że można dotknąć a nawet pogłaskać pokrzywę nie parząc przy tym dłoni. Po demonstracji przez panią Magdalenę śmiałkowie spróbowali i z ogromnym zdziwieniem przekonali się na własnej skórze, że to możliwe.

Dalej na uczniów czekało kolejne zadanie, którym było ułożenie kompozycji z żywych roślin w drewnianych ramkach. Dzieci starannie dobierały kwiaty i liście, które zaraz po tym zawisły w tymczasowej leśnej galerii. Dodatkową atrakcją była możliwość oglądania wystawy przez różnorodne kalejdoskopy. Następne zadanie uczniowie wykonywali grupowo. Polegało ono na zbudowaniu różnych budowli z naturalnych materiałów znalezionych w lesie. W ten sposób z naturalnych surowców powstały: karuzela, fontanna, baldachim itp. Na zakończenie jesiennej wędrówki uczniowie wzięli udział w zabawie ruchowej pt.: „Ślepiec”. Podczas powrotu uczniowie zbierali liście. Każdy miał za zadanie zebrać 6 różnych okazów. Po powrocie do szkoły każde dziecko wykonało własny liściownik. Dodatkowo uczniowie klasy II otrzymali sadzonki buka z akcji#sadziMY prowadzonej przez Nadleśnictwo Łosie.

Fotorelacja – klasa druga:

https://drive.google.com/drive/folders/1w_Efe8N1AT1Cv5wgfdYSQvQ-0CrVftjb?usp=sharing

A. Kaczmar, K. Rąpała