Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Szkolny zestaw podręczników

Napisany 26-06-2019 17:18:41

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

Lp. Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Data dopuszczenia Nr ewidencyjny w wykazie
KLASA I
1. 
Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Część 1. Część 2. Część 3. Część 4.

Matematyka. Podręcznik. Część 1 i 2

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka,

 

 

prof. dr hab. J. Hanisz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-05-19 813/1/2017

813/2/2017

 

 

2.  New English Adventure  Poziom 1 Tessa Lochowski, Cristiana Bruni Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2017-05-23 819/1/2017
3. 
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla kl. I szkoły podstawowej  ks. W. Kubik WAM   AZ-11-01/10-KR-1/11
KLASA  II
4. 
Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Część 1. Część 2. Część 3. Część 4.

Matematyka. Podręcznik. Część 1 i 2

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.   813/3/2018

813/4/2018

5.  New English Adventure – Poziom 2 Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2018-04-20 819/2/2018
6.  Kocham Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla kl. II szkoły podstawowej  ks. W. Kubik WAM   AZ-12-01/10-KR-1/12
KLASA  III
7. 
Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-2. Matematyka. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 3-4. Matematyka. Podręcznik. Część 2

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2019-03-28 

2019-04-15 

813/5/2019

813/6/2019

8. 
New English Adventure. Podręcznik. Poziom 3 Tessa Lochowski, Anne Worrall, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2019-05-20  819/3/2019
9. 
Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla kl. III szkoły podstawowej  ks. W. Kubik WAM   AZ-13-01/10-KR-14/13
KLASA  IV
10.  
Matematyka wokół nas

Klasa 4

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-05-09 787/1/2017
11.  
Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-06-30 868/1/2017
12.  
Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej Tajemnice przyrody  Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz Nowa Era Spółka z o.o. 2017-06-20 863/2017
13.  
Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-07-05 882/1/2017
14.  
English Class A1 Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2017-06-22 840/1/2017
15.  
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o 2017-06-13 852/1/2017
16.  
Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Spółka z o.o. 2017-07-11 903/1/2017
17.   Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-06-12 850/1/2017
18.  
Informatyka. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 4 Wanda Jochemczyk, Iwona Kranas-Krajewska, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczókowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-05-13  807/1/2017
19.  
Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla kl. IV szkoły podstawowej  ks. W. Janiga Gaudium   AZ-21-01/10-LU-1/12
KLASA  V
20.   Jutro pójdę w świat. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2018-05-18 868/2/2018
21.  
English Class A1+ Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2018-04-24 840/2/2018
22.   Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 2018-04-13 852/2/2018
23.   Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Spółka z o.o. 2018-03-26 903/2/2018
24.   Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2018-05-08 882/2/2018
25.   Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowe Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Nowa Era Spółka z o.o. 2018-03-09 906/1/2018
26.   Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej Marian Sęktas, Joanna Stawarz Nowa Era Spółka z o.o. 2018-03-20 844/1/2018
27.  
Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej Helelna Lewicka, Marianna Kowalczyk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2018-03-22 832/2/2018
28.   Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-03-28 807/2/2018
29.   Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-19-06 850/2/2017
30.   Wierzę w Boga. Podręcznik do religii dla kl. V szkoły podstawowej  ks. W. Janiga Gaudium   AZ-22-01/10-LU-2/13
KLASA  VI
31.  
Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2019-05-07 868/3/2019
32.   English Class A2 Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2019-04-29 840/3/2019
33.   Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 2019-06-07 852/3/2019
34.   Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Spółka z o.o. 2018-10-19 903/3/2018
35.   Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 Igor Kąkolewski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2019-05-14 882/3/2019
36.   Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Tomasz Rachwał, Roman Malarz Nowa Era Spółka z o.o. 2019-02-08 906/2/2019
37.  
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Joanna Stawarz Nowa Era Spółka z o.o. 2019-03-14 844/2/2019
38.   Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 29.03.2019 787/3/2019
39.   Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2019-05-07 807/3/2019
40.   Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-19-06 850/2/2017
41.   Wierzę w Kościół. Podręcznik do religii dla kl.VI szkoły podstawowej  ks. W. Janiga Gaudium   AZ-23-01/10-LU-2/14
42.   Punkt. Język niemiecki. Podręcznik do szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Klasa 6 Anna Potapowicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2010/2017 304/3/2010/2017
KLASA  VII
43.   Myśli i słowa. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Ewa Nowak, Joanna Gaweł Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-07-07 895/1/2017
44.   English Class A2+ Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2017-06-12 840/4/2017
45.   Das ist deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej Jolanta Kamińska Nowa Era Spółka z o.o. 2017-05-23 814/1/2017
46.   Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 2017-07-17 852/4/2017
47.   Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era Spółka z o.o. 2017-07-13 903/4/2017
48.   Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-06-29 882/4/2017
49.   Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Nowa Era Spółka z o.o. 2017-07-14 906/3/2017
50.   Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej Małgorzata Jefimow Nowa Era Spółka z o.o. 2017-06-08 844/4/2017
51.  
Świat chemii. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Anna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowska, Marcin Karelus, Waldemar Tejchman Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-05-27 834/1/2017
52.   Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-05-22 821/1/2017
53.   Matematyka wokół nas. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-05-11 787/4/2017
54.   Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-06-09 807/4/2017
55.  
Spotykam Twoje Słowo. Podręcznik do religii dla kl. VII szkoły podstawowej  ks. P. Mąkosa Gaudium   AZ-31-01/10-LU-1/12
KLASA  VIII
56.   Myśli i słowa. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Ewa Nowak, Joanna Gaweł Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-05-28 895/2/2018
57.  
English Class B1 Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2017-06-27

 

840/5/2017
58.   Das ist Deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej Jolanta Kamińska Nowa Era Spółka z o.o. 2018-04-06 814/2/2018
59.   Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Wojciech Kalwat, Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-05-24 882/5/2018
60.   Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-05-28 924/2018
61.   Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński Nowa Era Spółka z o.o. 2018-03-22 906/4/2018
62.   Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowe Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Nowa Era Spółka z o.o. 2018-03-12 844/3/2018
63.   Świat chemii. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-04-12 834/2/2018
64.   Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-04-30 821/2/2018
65.   Matematyka wokół nas Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-04-20 787/5/2018
66.   Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-05-08 807/5/2018
67.   Edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-05-18 923/2018
68.   Z Tobą idę przez życie. Podręcznik do religii dla kl. VIII szkoły podstawowej  ks. P. Mąkosa Gaudium   AZ-32-01/10-LU-1/13