Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Szkolny zestaw podręczników

Napisany 15-06-2021 17:18:00

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

Lp. Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Data dopuszczenia Nr ewidencyjny w wykazie
KLASA I
  Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. Podręcznik. Części 1-2. Matematyka. Część 1 Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. Podręcznik. Części 3-4. Matematyka. Podręcznik. Część 2 Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka,     prof. dr hab. J. Hanisz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-05-19         2017-06-08 813/1/2017         813/2/2017    
  Tiger and friends 1 Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Macmillan 2019-07-31 1051/1/2019
  Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla kl. I szkoły podstawowej  ks. W. Kubik WAM 2010-06-09 AZ-1-01/10
KLASA  II
  Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-2. Matematyka. Część 1 Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 3-4. Matematyka. Podręcznik. Część 2 E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-03-08           2018-03-22 813/3/2018           813/4/2018
  Tiger and friends 2 Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Macmillan 2020-09-12 1051/2/2020
  Kocham Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla kl. II szkoły podstawowej  ks. W. Kubik WAM 2010-06-09 AZ-1-01/10
KLASA  III
  Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-2. Matematyka. Część 1 Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 3-4. Matematyka. Podręcznik. Część 2 Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2019-03-28          2019-04-15  813/5/2019         813/6/2019
  New English Adventure. Podręcznik. Poziom 3 Tessa Lochowski, Anne Worrall, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2019-05-20  819/3/2019
  Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla kl. III szkoły podstawowej  ks. W. Kubik WAM 2010-06-09 AZ-1-01/10
KLASA  IV
  Matematyka wokół nas Klasa 4 Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2020-04-29 787/1/2020/z1
  Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-06-30 868/1/2017
  Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej Tajemnice przyrody  Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz Nowa Era Spółka z o.o. 2019-10-30 863/2019/z1
  Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-07-05 882/1/2017
  English Class A1 Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2017-06-22 840/1/2017
  Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o 2017-06-13 852/1/2017
  Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Spółka z o.o. 2017-07-11 903/1/2017
  Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-06-12 850/1/2017
  Informatyka. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 4 Wanda Jochemczyk, Iwona Kranas-Krajewska, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczókowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2020 -05-29 807/1/2020/z1
  Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla kl. IV szkoły podstawowej  ks. W. Janiga Gaudium   AZ-2-01/10
KLASA  V
  Jutro pójdę w świat. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2018-05-18 868/2/2018
  English Class A1+ Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2018-04-24 840/2/2018
  Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 2018-04-13   852/2/2018
  Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Spółka z o.o. 2018-03-26 903/2/2018
  Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2018-05-08 882/2/2018
  Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowe Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Nowa Era Spółka z o.o. 2018-03-09 906/1/2018
  Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej Marian Sęktas, Joanna Stawarz Nowa Era Spółka z o.o. 2018-03-20 844/1/2018
  Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej Helelna Lewicka, Marianna Kowalczyk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2021-05-17 787/2/2021/z1
  Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2021-05-28 807/2/2021/z1
  Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-19-06 850/2/2017
  Wierzę w Boga. Podręcznik do religii dla kl. V szkoły podstawowej  ks. W. Janiga Gaudium   AZ-2-01/10
KLASA  VI
  Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2019-05-07 868/3/2019
  English Class A2 Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2019-04-29 840/3/2019
  Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 2019-06-07 852/3/2019
  Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Spółka z o.o. 2018-10-19 903/3/2018
  Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 Igor Kąkolewski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2019-05-14 882/3/2019
  Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Tomasz Rachwał, Roman Malarz Nowa Era Spółka z o.o. 2019-02-08 906/2/2019
  Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Joanna Stawarz Nowa Era Spółka z o.o. 2019-03-14 844/2/2019
  Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 29.03.2019 787/3/2019
  Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2019-05-07 807/3/2019
  Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 2017-19-06 850/2/2017
  Wierzę w Kościół. Podręcznik do religii dla kl.VI szkoły podstawowej  ks. W. Janiga Gaudium   AZ-2-01/10
KLASA  VII
  Myśli i słowa. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Ewa Nowak, Joanna Gaweł Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-07-07 895/1/2017
  English Class A2+ Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2017-06-12 840/4/2017
  Das ist deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej Jolanta Kamińska Nowa Era Spółka z o.o. 2017-05-23 814/1/2017
  Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 2019-11-07 852/4/2020/z1
  Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era Spółka z o.o. 2020-05-22 903/4/2020/z1
  Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-06-29 882/4/2017
  Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Nowa Era Spółka z o.o. 2019-11-07 906/3/2019/z1
  Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej Małgorzata Jefimow Nowa Era Spółka z o.o. 2020-05-19 844/3/2020/z1
  Świat chemii. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Anna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowska, Marcin Karelus, Waldemar Tejchman Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-05-27 834/1/2017
  Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2017-05-22 821/1/2017
  Matematyka wokół nas. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2020-05-21 787/4/2020/z1
  Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2020-04-20 807/4/2020/z1
  Spotykam Twoje Słowo. Podręcznik do religii dla kl. VII szkoły podstawowej  ks. P. Mąkosa Gaudium 2010-06-09 AZ-3-01/10
KLASA  VIII
  Myśli i słowa. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Ewa Nowak, Joanna Gaweł Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-05-28 895/2/2018
  English Class B1 Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2017-06-27   840/5/2017
  Das ist Deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej Jolanta Kamińska Nowa Era Spółka z o.o. 2018-04-06 814/2/2018
  Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Wojciech Kalwat, Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-05-24 882/5/2018
  Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-05-28 924/2018
  Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński Nowa Era Spółka z o.o. 2021-04-15 906/4/2021/z1
  Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowe Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Nowa Era Spółka z o.o. 2021-04-26 844/4/2021/z1
  Świat chemii. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-04-12 834/2/2018
  Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-04-30 821/2/2018
  Matematyka wokół nas Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2021-05-17 787/5/2021/z1
  Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2021-04-21 807/5/2021/z1
  Edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 2018-05-18 923/2018
  Z Tobą idę przez życie. Podręcznik do religii dla kl. VIII szkoły podstawowej  ks. P. Mąkosa Gaudium 2010-06-09 AZ-3-01/10