Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

DYŻUR WAKACYJNY 2024

Napisany 07-06-2024 10:46:59

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (lipiec-sierpień) 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu 01.07.2024 r. – 19.07.2024 r.

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa.

Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do przedszkoli objętych przerwą wakacyjną. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do macierzystego przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest:

  • Deklaracja – w przypadku dzieci zamierzających skorzystać w okresie wakacyjnym z pobytu w macierzystym przedszkolu,
  • Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny – w przypadku dzieci zamierzających skorzystać z pobytu w okresie wakacyjnym w innym przedszkolu niż macierzyste.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie do 14 czerwca 2024 r.

Dokumenty dot. zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny dostępne będą w przedszkolach oraz na stronach internetowych od 7 czerwca 2024 roku.

Do pobrania: